tabulka-pro-osnovyNázev projektu/ téma projektu

Holocaust u nás 

 

Stručný popis projektu

 


Cíle projektu (Očekávané výstupy)


Mezipředmětová spolupráce (Integrované předměty, zapojení učitelé)


dějepis, etická výchova

Učivo

D - situace u nás i ve světě před 2. sv. válkou

Etv - literární tvorba dětí z Terezína (Hodnota člověka)

Exkurze Terezín


Časová dotace

D - 2 hod.

Etv - 1 hod.

exkurze - celý den

Cílová skupina (ročník, počet studentů, nároky na vstupní znalosti, …)


žáci kvarty

Prostorová organizace

 
třída, učebna dramatické výchovy, Terezín


Organizace řízení a učební činnosti

výklad, samostatná práce žáků vedená učitelem, exkurze s výkladem 

Popis realizace projektu (popis jednotlivých fází projektu, popis konkrétních aktivit)


D - výklad problematiky, názorné ukázky, práce s pracovním listem, video

Etv - skupinová práce s konkrétními básnickými texty terezínských dětí 

Exkurze - odborná přednáška, prohlídka muzea, prohlídka Malé pevnosti

Výstupy projektu (+ fotodokumentace, případně odkaz)


kontrola pracovních listů, zkoušení, test 

Hodnocení projektu (zpětná vazba, splnění cílů, práce žáků na projektu, apod.)

viz článek na www. gymnp.cz 

Pozitivní postřehy z realizace projektu, popis případných obtíží, které vznikly nebo by mohly vzniknout v průběhu projektu (nesplnění daných kritérií apod.)

 


Popis inovativních kroků v projektu

 

Vypracoval/a

Mgr. Šárka Horáková 

Komentáře zúčastněných kolegů

 

Comments