Pozor změna rozvrhu 25.2.2014!


Zeleně jsou v rozvrhu označeny hodiny speciálně připravené pro vás (viz ukázkové hodiny)


Světle oranžově
jsou v rozvrhu označeny odpolední dílny a workshopy (viz odpolední dílny)

Žlutě jsou v rozvrhu zvýrazněny změny.


Rozvrh hodin  Přijďte k nám

Čtvrtek 27. 2. 2014

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Třída

7:55-8:40

8:50-9:35

9:55-10:40

10:50-11:35

11:45-12:30

12:35-13:20

13:25-14:10

14:15-15:00

15:05-15:50

1.

F

Kre (14)

OV

Ben (52)

Dol (3)

ČJ

Kyp (52)

M

Vaj (52)

AJ Pon (10)

 

 

 

AJ Kun (52)

2.

kurz

kurz

kurz

kurz

kurz

kurz

kurz

kurz

Kurz

3.

Z

Doc (20)

ZA

Dub (22)

M

Chr (4)

NJ Dub (7)

ČJ

Kyp (39)

F

Kre (14)

 

 

 

AJ Pon (8)

4.

Hv

Lel (55)

Ch

Dol (3)

D

Dan (11)

Z

Doc (11)

M

Ziz (11)

ČJ

Ker (11)

 

zrušeno

 

5.

AJ Bud (10)

ČJ

Kyp (8)

ZSV

Kyp (8)

Ch

Kri (39)

M

Chr (4)

NJ Dub (7)

přesun

 

 

NJ Dub (38)

AJ Gra (5)

1.G

AJ Dra (6)

F

Kre (14)

ČJ

Ker (25)

M

Vaj (25)

ČJ

Ker (25)


 B

Kri (3)

NJ Ker (38)

zrušeno

NJ Ker (7)

AJ Kun (6)

6.

Ch

Kri (39)

NJ

Kla (7)

AJ

Bud (10)

D

Kod (4)

F

Kre (14)

B

Kri (39)

 

 

 

2.G

M

Ziz (11)

D

Kod (39)

IVT Mal (22)

IVT Mal (22)

 

AJ Dra (6)

 

 

B

Kri (39)

NJ Kla (7)

 

IVT Mal (22)

IVT Mal (22)

AJ Gra (6)

7.

 Ch

Dol (3)

M

Doc (10)

ČJ

Dra (40)

B

Dol (3)

AJ

Bud (10)

SVS Kla (8)

 

ZSV

Kla (39)

 

 

MS Doc (10)

3.G

NJ Kla (8)

AJ Dra (5)

M

Doc (14)

ZSV

Kla (8)

ČJ

Kod (20)

MS Doc (20)

 

F

Kre (14)

NJ Ker (38)

 

AJ Gra (6)

SVS Kla (8)

přesun

8.

M

Vaj (25)

NJ Dan (38)

BS Kri (39)

 

 

TV Chr (Tv)

 

 

 

 

 

LS Ben (40)

AJ Kun (6)

 

4.G

SVS Ben aula

M

Vaj (40)

BS Kri (39)

 

ČJ

Ben (40)

TV Chr (Tv)

ZE Dub (8)

 

 

 

 

LS Ben (40)

 

 

AK Pon (5)

1.A

ON

Kyp (54)

HVm

Mka(59)

AJ Kun (5)

M

Chr (14)

 

Ch

Dol (3)

DV

Hos (55)

 

 

AJ Pon (6)

2.A

DV Hos (61)

DV Hos (61)

 

HVm Mka (59)

D

Dan (8)

 

AJ Gra (5)

M

Ziz (11)

Přesun

HVm Mka (59)

 

DV Hos (61)

DV Hos (61)

AJ Kun (6)

3.A

Pedag. Praxe
Kou/Tra

Pedag. Praxe
Kou/Tra

Pedag. Praxe
Kou/Tra

Pedag. Praxe
Kou/Tra

 

Pd

Kou (25)

Ps

Kou (25)

ZE Dub (8)

MS Ziz (11)

 

SVS Kyp (55)

4.A

AJ Gra (5)

M

Ziz (25)

ON

Ben (59)

HVm

Lel (55)

HVm

Lel (55)

 

Bh

DOL (3)

Vm

Kra (40)

 

AJ Pon (4)

Odpolední

dílny

 

 

 

 

 

 

Kla (7)

Bud (10)

Kod (8)

 

 

 

 

 

 

Kra (40)

Doc (20)

 

 

 

 

 

 

 

Kre (14)

Hos (61)

 

 

 

 

 

 

 

Ziz (22)

 

 

 

 

 

 

Kou (26)

 

 

Kou (26)

Kou (26)

 

 

 

 

 

 

Lel (59)

Lel (59)

Lel (59)

 

 

 

 

 

 

Mka (59)

Mka (59)

Mka (59)