Odpolední dílny a semináře

 

Ledolamky

PaedDr. Kateřina Krausová

Praktické procvičení jednoduchých aktivit na snadné seznámení ve skupině, uvolňují napětí účastníků, kteří se vzájemně neznají.

 

Němčina – náš mateřský jazyk

Mgr. Marián Klapka Matúš

Ukázka možné práce s germanismy. Náplní hodiny by mělo být společné sdílení "odlehčujícíh" aktivit při výuce němčiny.

 

Aktivně s interaktivní tabulí

Mgr. Jana Budinská  

Využití interaktivních materiálů, vlastních i převzatých, k aktivizaci studentů při hodinách anglického jazyka. Praktické ukázky aktivizačních metod a různých forem skupinové a týmové spolupráce. Materiály budou v programu ActivInspire.

 

V zeměpise prakticky jinak

Mgr. Tomáš Dočekal

V hodině jsou naznačeny a prakticky vyzkoušeny některé méně tradiční koncepty ve výuce zeměpisu, které slouží jako doplnění či zpestření tradičních metod a mající uplatnění např. při opakování.

 

Dějepisný kvíz

Mgr. Ladislav Kodym

Kvíz bude zaměřen na zopakování širšího bloku učiva (zejména středověku) zahrnujícího jak evropské, tak české dějiny formou skládajícího se z populárního AZ KVÍZU a POWER POINTOVÉ HÁDANKY.

 

Jan Neruda tak trochu netradičně

Mgr. Šárka Horáková

V této lekci se přes poezii Jana Nerudy ponoříme do pocitů člověka, který je jejím autorem. Jaký byl, co cítil…? Zkusme si to společně prožít!

 

Přírodovědná liga

RNDr. Josef Křeček

Představení projektu Přírodovědná liga a jeho desetileté historie formou powerpointové prezentace:

          proč vznikla Přírodovědná liga?

          organizace soutěžního ročníku

          stručná historie projektu – soutěž, exkurze….

          personální a materiální zajištění projektu – Realizační tým, finanční podpora….

          ukázky soutěžních úloh

          výhled do budoucnosti

 

HODY, HODY, DOPROVODY! ZPÍVÁME JARU A MAMINCE

Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc. z PdF Univerzity Hradec Králové

Akreditace MŠMT ČR č. j. 18401/2011-25-437

Účastnický poplatek: 500, – Kč

Hudebně vzdělávací akce nabídne metodickou inspiraci k využití hudebních a pohybových her s říkadly, koledami, pranostikami, veselými popěvky a písněmi pro děti s tematikou Velikonoc a příchodu jara.

Více o semináři a přihláškách na: Zpíváme jaru

 

Bezpečný kyberprostor

Mgr. Jana Žižková

Prezentace o bezpečnosti internetu ať už v počítačích nebo dalších zařízeních a o dalších nebezpečích, která jsou spojena s používáním např. mobilních telefonů a to i těch, které nemají přístup na internet.
Něco možná víte, něco se třeba dozvíte, ale hlavně získáte tipy na internetové stránky, kde lze najít více.