Přijďte k nám aneb Otevřená škola

autor: Josef KřečekPřipomínat, že Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická v Nové Pace je školou vstřícnou a otevřenou vůči veřejnosti, by bylo nošením dříví do lesa. Stačí připomenout každoroční Dny otevřených dveří, přípravné kurzy pro budoucí žáky víceletého gymnázia a pedagogické školy, pravidelnou publicitu akcí školy v místním a regionálním tisku či konferenci, jež proběhla v roce 2012 na závěr rozsáhlého projektu Velké školní klíčování (VŠK), který za finanční spoluúčasti Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR probíhal od října 2010 do dubna 2012. Projekt byl zaměřen na rozvoj mezipředmětových vztahů, v jeho průběhu bylo na škole realizováno přes 40 mezipředmětových projektů, proběhlo několik školení pedagogů, řada hospitací vzájemných i na jiných školách v ČR a také v zahraničí.

 

   A právě na projekt VŠK navazuje další akce, určená široké pedagogické i rodičovské veřejnosti. Ve čtvrtek 
27. února 2014 od 7:55 proběhne akce nazvaná Přijďte k nám aneb Otevřená škola. Půjde vlastně o „takový tak trochu jiný den otevřených dveří“. V jeho průběhu budou mít zájemcimožnost poznat chod školy a až do 16 hodin navštívit ukázkové hodiny nejrůznějších předmětů s uplatněním mezipředmětových vztahů. Budete tak moci navštívit např. hodinu zeměpisu s ohledem na obsah učiva českého jazyka nebo hodiny angličtiny se vztahem k českému jazyku, zeměpisu a hudební výchově s využitím originálních aktivizačních metod a interaktivní tabule. Poznáte, jak lze propojit učivo angličtiny a matematiky nebo jak lze přitažlivě a netradičně učit o tak „tradičním“ tématu, jakým je život a dílo Jana Nerudy. Budete mít také možnost vidět ukázkové hodiny hudební výchovy, německého jazyka, literárního semináře i dalších předmětů.

 

   Od 14 hodin pak bude možné navštívit i zajímavé dílny a semináře, v nichž si budete moci mnohé z výukových metod, ověřených v projektu VŠK, vyzkoušet takříkajíc „na vlastní kůži“. Jmenujme např. dílny Bezpečný internet, Dějepisný kvíz či oblíbené Ledolamky v podání PaedDr. Kateřiny Krausové a Mgr. Jany Knapové. Nebude chybět ani krátká prezentace Přírodovědné ligy – již 10 let probíhajícího projektu, propojujícího hravou soutěžní formou učivo jednotlivých přírodovědných předmětů.

 

   V 16 hodin pak začne posezení účastníků u kávy s otevřenou diskusí nad tématy a podněty z programu.

 

   Po celou dobu akce bude zajištěno hlídání dětí.

 

   Zaujala vás naše nabídka? Pak sledujte aktuální informace na těchto stránkách, kde se budete postupně dozvídat podrobnější informace, jejichž četnost a podrobnost bude narůstat s blížícím se datem akce. A hlavně 27. února PŘIJĎTE K NÁM!

 

 

 

                                                                                            Josef Křeček (josef.krecek@gymnp.cz )