Konference‎ > ‎

Workshopy

Odpolední workshopy budou probíhat od 13:20 a od 14:30 hod.

 

Cesta z listového těsta – 1. krok ke čtenářství

Mgr. Šárka Horáková

Formou dramatické výchovy, si účastníci vyzkouší techniky, které lze využít při seznamování žáků s knihovnou.

Aktivizační metody podporující skupinovou a týmovou spolupráci, Ledolamky

PaedDr. Kateřina Krausová a Mgr. Jana Knapová

Praktické ukázky Ledolamek a aktivizačních metod, které podporující skupinovou a týmovou spolupráci.
Účastníci dílen se pokusí technikou různých tzv. Ledolamek navázat kontakt a poznat členy nově vzniklého kolektivu. Prakticky si vyzkouší techniky náhodné tvorby skupin, vybrané techniky kooperace ve skupině, nejefektivnější tzv. vzájemné učení.

Google Aplikace v projektech

Mgr. Marián Klapka Matúš

Dílna proběhne formou prezentace na dataprojektoru s možností vyzkoušet si aplikace na vlastním PC.
Účastníci se blíže seznámí s možnostmi Google aplikací – tvorba vlastního webu, sdílení dokumentů, tvorba formuláře či ankety a jejich automatické vyhodnocování. V případě zájmu si také vytvoří vlastní web ve webnode.cz.

Jsem týmový hráč? Testování týmových rolí a týmové spolupráce

Mgr. Lucie Nosková

Praktické testování týmových rolí a schopnosti týmové spolupráce (Test týmových rolí a hra Ztraceni).


Mezinárodní inspirace - debatní klub

Ing. Jindřiška Dubnová a Mgr. Michal Chrtek

Nejprve proběhnou krátké prezentace hospitací v zahraničí (Dánsko, Belgie, Německo), poté je možné navázat diskuzí o zkušenostech ze zahraničí a porovnání s podmínkami v našem školství. Dílny se zúčastní i hosté z Rumunska. Dílna bude probíhat v českém jazyce.

Domácí hospitace + aktivizující metody

Mgr. Lenka Plachy

V teoretickém úvodu bude popsán účel, průběh a výsledky domácích hospitací. Naváže se praktickými ukázkami aktivizačních metod vybraných vyučujících. Hosté budou mít možnost se do činností zapojit a sami si ověřit jejich funkčnost.

Projektové fígle - Postřehy, zkušenosti a ukázky z přípravy, průběhu i vedení projektu

Mgr. Jana Budinská a Mgr. Michaela Klapková Matúšová

Koordinátoři projektu se s Vámi podělí o postřehy, zkušenosti a ukázky z přípravy, průběhu i vedení projektu. Poukáží na problémy, které se objevily při realizaci projektu, a doporučí postupy, které se naopak osvědčily. Budete mít možnost ptát se na podrobnosti k dílčím aktivitám projektu a způsob jejich hodnocení, na zkušenosti s čerpáním evropských peněz a diskutovat o významu a možnostech zavádění mezipředmětové spolupráce do běžné výuky.

Comments