Konference‎ > ‎

Ukázkové hodiny

Dopolední ukázkové hodiny budou probíhat od 10:50 a od 11:45 hod. V těchto hodinách máte možnost seznámit se s výsledky některých projektů nebo třeba zažít projektovou hodinu „na vlastní kůži“.


Země 2111

RNDr. Josef Křeček

Prezentace průběhu projektu spojená s ukázkami některých výstupů, bližší seznámení s metodami použitými ve fyzikální části projektu, ukázka tzv. metody pěti barev (jedna z metod kooperace mezi skupinami). Tuto metodu si budou moci účastníci ukázkové hodiny sami vyzkoušet.

Památky – sochy Novopacka

PaedDr. Kateřina Krausová

V úvodu hodiny představí vyučující výtvarné výchovy veřejně dostupnou webovou stránku Sochy Novopacka – hlavní výstup z projektu Památky Novopacka. Poté jednotlivé skupiny studentů seznámí návštěvníky vyučovací hodiny formou kvízů, hádanek, dramatizace a připravené prezentace se sochami v Nové Pace.

Politické a ekonomické mezníky ČR a Evropy ve 20. století

Mgr. Ladislav Kodym a Mgr. Tomáš Dočekal

Ukázky činností žáků při projektu, výstupy z projektu. V první části hodiny se účastníci seznámí se základními společnými milníky vývoje Evropy a Československa / České republiky ve 20. století. Druhá část je praktická – aktivní práce s připravenými pracovními listy. V závěru hodiny budou účastníci seznámeni s výsledky projektu a s přehledovými tabulkami a pracovními listy, které mají sloužit jako učební pomůcka vhodná pro komplexní opakování 20. století.

Notační software MuseScore

Tomáš Borůvka

Účastníci budou seznámeni s bezplatným notačním programem MuseScore a se základy jeho ovládání. Sami si také vyzkouší práci s tímto softwarem.
Pozn.: Pro účast je potřeba alespoň základní znalost not.

"Němčina, náš mateřský jazyk"

Mgr. Marián Klapka Matúš

Projekt probíhá v českém jazyce! Ukázka hodinového projektu v německém jazyce. Cílem je přiblížit němčinu českým žákům. Ukázat kulturní propojenost obou jazyků. V hodině se pracuje s germanismy.

Práce s písní

Mgr. Alena Matějovská a PaedDr. Božena Stopková

Ukázka využití písně v praxi. Studenti předvedou svoji vlastní tvorbu s využitím vlastního doprovodu nebo vzájemného doprovodu na klavír. Využijí pohybové ztvárnění a zvukomalebný doprovod (Orff. instrumentář, zvukomalebné nástroje).

Práce s říkadly

Mgr. Alena Lelková

Studenti předvedou práci s říkadlem (rytmizace, pohybová hra, Orff. instrumentář).

Cesta z listového těsta – Vypravěčství

Mgr. Šárka Horáková

Praktická dílna, ve které se účastníci seznámí s technikou vypravěčství. Vyzkouší si vyprávět příběh jednoduché pohádky a třeba nakonec zjistí, že vše není tak, jak si mysleli… POZOR - dílna trvá dvě vyučovací hodiny.

Typicky české, anglické, německé

Mgr. Ladislav Kodym a Mgr. Vlasta Drábková

Nejprve budou představeny cíle projektu: porovnat představy a fakta o Češích, Angličanech a Němcích v 6 oblastech. Poté následují ukázky žákovských prezentací, způsoby hodnocení projektu žáky i učiteli a bude představen článek a anketa ze školního časopisu. V závěru si všichni vyzkouší praktické úkoly vztahující se k hlavnímu tématu, tj. Typicky české, anglické, německé.


Angličtina v matematice a IVT

Mgr. Radka Ponikelská a Mgr. Jana Žižková

Praktická hodina probíhající částečně v češtině a částečně v angličtině. Prezentace anglické slovní zásoby týkající se početních operací a pojmů z IVT.

Comments