Konference

Inspirace do praxe mezipředmětových vztahů

Cílem konference je prezentovat realizované projekty a prostřednictvím ukázkových hodin a workshopů se podělit o cenné zkušenosti získané při zavádění mezipředmětové spolupráce.

Připravili jsme pro vás několik praktických seminářů zaměřených na rozvoj znalostí a dovedností podporujících kvalitní vyučování.

Konference se koná 15. 2. 2012 od 9:30 v budově Gymnázia a SOŠPg, Kumburská 740, 509 01 Nová Paka. Je určena učitelům všech typů škol.

Účast na konferenci je zdarma.

Dopolední program konference bude patřit ukázkovým hodinám, odpolední pak workshopům. Je možné se zúčastnit i pouze dopoledního nebo odpoledního programu.

Každý účastník obdrží příručku příkladů dobré praxe a materiály týkající se konference i celého projektu.

Pro zpříjemnění atmosféry vás čeká občerstvení.

Témata workshopů:

  • Projektové fígle – postřehy, zkušenosti a ukázky z přípravy, průběhu i vedení projektu
  • Jsem týmový hráč? – testování týmových rolí a prezentace metod vhodných pro rozvoj týmové spolupráce a kooperace
  • Mezinárodní inspirace – diskuze se zahraničními hosty a postřehy z hospitací v různých evropských zemích
  • Aktivizující metody – praktické ukázky metod podporujících aktivní učení napříč předměty
  • Google aplikace v projektové výuce – tvorba vlastního webu, sdílení dokumentů, vytvoření formuláře či ankety, jejich automatické vyhodnocování a další
  • Cesta z listového těsta – první krok ke čtenářství – jak seznámit žáky s knihovnou formou dramatické výchovy
  • Ledolamky – jak navázat kontakt a poznat členy nově vzniklého kolektivu, techniky náhodné tvorby skupin, práce ve skupině

Zde naleznete více informací o ukázkových hodinách a o workshopech.