Střípky z hospitací

přidáno: 10. 1. 2011 9:34, autor: Michaela Matúšová   [ aktualizováno 10. 1. 2011 9:35 ]

Asi budu opakovat slova kolegů, když napíšu, že hodiny, které jsem navštívila, byly pro mě opravdovým přínosem. Jako řadový pedagog jsem si „rozšířila obzory“ i v jiných předmětech, než které jsou mé aprobační (Čj a ZSV – v rámci obou předmětů se s kolegy stejného „zaměření“ vzájemně hospitujeme již několik let).

Snažila jsem se navštívit předměty, které alespoň okrajově souvisí s těmi mými, ale jak říká klasik: vlastně „všechno souvisí se vším…“

Co se mi líbilo? Mnoho věcí, vezmu vše hezky postupně. Jako první jsem navštívila hodinu literatury v primě (kolega Bendl). Už v prvních minutách řešil se třídou „malý zádrhel“ – rozbité sklo. Tato událost byla v podání zmíněného kolegy elegantně využita k budování mezipředmětových vztahů –  konkrétně s fyzikou. Velmi se mi líbilo využití dramatizace, vstup                 do různých  rolí (charakteristika pohádkových postav) a využití neverbální komunikace. U stejného pedagoga velmi oceňuji i využití multimediální techniky  (hlavně dataprojektor v septimě – prezentace vypracovávají i studenti).

Další hodina, kterou jsem navštívila, proběhla ve 2.G pod taktovkou T. Dočekala. Jednalo se o hodinu zeměpisu. Velmi se mi líbila práce se třídou v metodě, kdy si studenti vylosovali lístečky – zeměpisné pojmy – a sami sebe „umisťovali“ na mapu ČR (vyučující  tak velmi vhodně zařadil do hodiny i zážitkové formy).

Hodina dějepisu v sekundě u I. Koudelkové mě potěšila svou svižností i vtažením žáčků „do hry“. Líbila se mi práce ve dvojicích i práce s pojmy z různých náboženství .

Další kolegyní, která mě inspirovala svým přístupem i metodami, byla L. Krausová.  Hodina měla velmi kvalitní úvodní motivaci,   vlastní tvorba studentek byla podbarvená příjemnou meditační hudbou, vyučující používala metody pozorování, dialog i jiné. Celá hodina byla prodchnuta velmi příjemnou  a tvůrčí atmosférou.

Další hodina byla pro mě přínosná i v tom, že jsem navštívila „mou“ třídu – tercii. Byť to byla jen půlka mé milované třídy…Jednalo se o angličtinu pod vedením L. Hynkové. Co se mi líbilo nejvíce? Asi práce s časopiseckým textem, hra pexeso aplikovaná na výuku angličtiny a doplňovací cvičení.

Etika v kvartě (Š. Horáková). Předmět v současné době velmi preferovaný, podle mě i potřebný. Opět jsem viděla příjemnou a tvůrčí atmosféru i citlivý přístup vyučující. Pro mě velmi zajímavou techniku bylo tzv. kreslení beze slov, společné dílko, na kterém si frekventanti procvičovali kooperaci, neverbální komunikaci, pozornost i ohleduplnost.

A na závěr hudební výchova s metodikou ve 3. A pod velením A. Matějovské. Už koncem října na mě dýchla vánoční atmosféra, neboť děvčata pracovala na projektu vánoční besídky pro dětičky v packých mateřských škol. Názorný příklad projektové práce – zapojují se všechny studentky, dochází k propojení různých předmětů (v této hodině konkrétně hudební výchova, jazyková a pohybová výchova, dějepis s důrazem na regionální problematiku).


                                                                                                                                                  Mgr. Jana Knapová

Comments