Střípky z hospitací

přidáno: 22. 12. 2010 1:17, autor: Marián Klapka   [ aktualizováno 31. 12. 2010 9:16 ]
Vzájemné hospitace jsou, myslím, nezbytné. Po mnohaleté praxi si každý učitel přirozeně najde svůj učební styl, který považuje za nejvhodnější, a který tedy nerad mění. Doba se ale mění rychle. Naši žáci jsou jiní, než před dvaceti nebo třiceti lety. Právě vzájemé hospitace nás můžou inspirovat, chceme-li ty "drzé, znuděné a neposlušné" děti něco naučit.
Je asi jen výjimkou, že jsou vzájemné hospitace ředitelem propláceny. V rámci projektu Velké školní klíčování jsme měli to štěstí, že hospitace propláceny byly . On se na ně totiž jinak najde jen málokdy čas.

Jako hospitující jsem si všiml především nekázně ve třídách, kterou jako učitel, myslím, přehlížím. Toleruji mírný ruch, který mne však jako nezávislého pozorovatele při hospitaci velmi rušil. Nemyslím, "pracovní" ruch, který považuji za podnětný. Mám na mysli ruch při výkladu, který ruší ty žáky, kteří chtějí poslouchat.
Prvotním úkolem je tedy zajistit klid. A to asi jakýmkoli způsobem. Buď metodami, které jsou schopny žáky zaujmout a aktivovat, nebo takovým přístupem, který jim v rušení zabrání. Teprve pak je možné "něco" předávat.

Druhým pro mne zajímavým postřehem byla aktivita v hodině Nj u kolegyně Lucie Noskové, při které se žáci kvinty držely za ruce. Už nevím z jakého důvodu jsem nabyl dojmu, že při takových aktivitách se budou žáci stydět. (Aktivita, při které žáci vytvoří před tabulí 2 skupiny  - chytnou se za ruce. Učitel ukáže dvojici na začátku skupiny věty s nepravidelnými slovesy a žáci mají tipnout, zda jsou věty správně. Pokud ano, vyšlou signál stiskem ruky dalšímu v řadě. Na konci řady je na stole hadr. Skupina, která ho první uchopí, vyhrává. Po té následuje kontrola vyučujícím o správnosti věty.)

Nejzajímavější postřehy v rámci těchto vzájemných hospitací byla za prvé "schopnost" nevnímat ruch ve třídě v pozici učitele a tedy primární potřeba zajištění kázně ve chvíli výkladu. Za druhé moje mylná představa o vhodnosti, či nevhodnosti zařazování některých aktivit jen na základě mého vlastního dojmu.


Comments