Širší hospitační záznam - hodina Anglické konverzace J. Budinské v kvartě (Oblečení)

přidáno: 28. 12. 2010 6:33, autor: Marián Klapka

      

A) Úvodní část hodiny byla zaměřena na svižný trénink paměti, kdy studenti pojmenovávali jednotlivé části oblečení svého spolužáka, jenž stál před tabulí. Pokud si někdo nemohl na vhodné slovíčko vzpomenout, ostatní nebo vyučující mu pomohli. MOTIVAČNÍ CVIČENÍ

 

B)První část vyučovací jednotky proběhla ve stylu zadané samostatné práce. Studentům byl zadán článek (Washing line) z učebnice (Text book). Úkolem bylo doplňování vhodné slovní zásoby. Celá práce byla následně společně zkontrolována. SAMOSTATNÁ PRÁCE

   Součástí této fáze byl i poslech nahrávky z interaktivní tabule, při němž, resp. po něm byla trénována správná výslovnost. INTERAKTIVNÍ TABULE

   V posledním úseku této části hodiny je náhodně zvolen student, který u tabule říká ostatním česká slovíčka a po spolužácích vyžaduje jejich anglickou verzi. Vyučující si na interaktivní tabuli chystá další práci. ZÁMĚNA ROLE UČITEL - STUDENT

 

C) Ve druhé části hodiny celá třída pracuje s pracovním sešitem (Work book), s jehož pomocí si studenti oživovali a doplňovali svoji slovní zásobu (překlad, doplňování a hledání nových slovíček). Vyučující s osobitým zaujetím a maximálním důrazem na vzorovou výslovnost vysvětluje počitatelnost jednotlivých součástí oblečení ( a pair of…) a pro lepší názornost na sobě ukazuje jejich umístění (shorts, jackets, shoos, button, jeans,laces…). NÁZORNOST PŘÍKLADŮ

 

D) V závěrečné části se všichni různým dílem zapojili do práce s/na interaktivní tabuli. Do předem připravených skupin (např. roční období, materiály …) řadili studenti např. bundy, boty a další části oblečení (jumper, anorak, raincoat…). Ve cvičebnici (Exercises book) byla tato část uzavřena procvičováním názvů materiálů (jeans, denim, nylon …). INTERAKTIVNÍ TABULE

 

E) Závěr hodiny patřil nejprve procvičení slovní zásoby (zejména z posledních hodin) v křížovce (Crossword) na interaktivní tabuli a poté zajímavé několikaminutové hře zvané Running dictation, která spočívala v rozdělení studentů do dvojic, v níž jeden odbíhal do předních lavic pro slovíčka a druhý získaná slova zapisoval v lavici. INTERAKTIVNÍ TABULE, SKUPINOVÁ PRÁCE, TRÉNINK PAMĚTI

 

Vyzdvihnout : průběžnou a pečlivě připravenou práci s interaktivní tabulí

                            aktivizační motivaci na úvod a závěr hodiny

                            velmi osobitý postup při vysvětlování slovní zásoby (názornost, hlasitost…)

                            částečné přenesení role učitele na studenta

                            udržování trvale aktivního tempa hodiny (řízená diskuse…)

                            vystřídání práce s interaktivní tabulí, učebnicemi a prací ve skupinkách

                            mezipředmětové vztahy s IVT, zeměpisem

 

L. Kodym, 28.12.2010

 

 

Comments