Klíčová vyučovací hodina Káti Krausové (a několik klíčovacích poznámek starého klíčníka na okraj Klíčování)

přidáno: 15. 1. 2011 10:51, autor: Marián Klapka

Všechny mnou doposud navštívené vyučovací hodiny rámci projektu Velké školní klíčování považuji za velmi poučné a v mnohých směrech inspirativní. Odnesl jsem z nich si nejen některé poznatky odborné, vědomostní, ale především opravdu klíčové didaktické zkušenosti, použitelné v mé další pedagogické praxi.  Mohu přitom zmínit používání mentální mapy a skvělé vedení metody řízeného rozhovoru v hodinách Jany Knapové, vstřícnou a prožitkově nabitou atmosféru semináře Šárky Horákové, samostatnost a kreativnost tvůrců filmů u Michaely Klapkové-Matúšové, promyšleně připravený mluvnický test Ládi Kodyma, poctivé měření parametrů houby a vytváření protokolů u primánů Jany Žižkové. Z Klíčování jsem si odnesl samozřejmě také poznatky o tom, co se zcela úplně nepovedlo nebo co není zcela ideální pro pedagogickou praxi. Tyto poznatky jsme s dotyčnými kolegy probrali a posléze uzavřeli do černé pedagogické komory nikoli na klíč, nýbrž na neodmykatelnou petlici. Po zralé úvaze jsem se nakonec rozhodl pojednat o vyučovací hodině PaedDr. Kateřiny Krausové konané 24.11. 2010 v učebně č.41, třída 2.A  (počet 32 studentek).

Úvodní dvě minuty vyučovací hodiny jsem nestihnul, neboť jsem si spletl učebnu. Zjistiv si ovšem dodatečně podstatné informace, mohu rekonstruovat průběh úvodní části s tím, že p. profesorka v učebně č. 41 nejdříve zjistila prezenci, oznámila téma hodiny (Opakování renesance) a vyřešila některé drobné problémy z třídnické agendy. Poté došlo ke krásné a takticky promyšlené rošádě. Studentky velmi početné třídy 2.A  si totiž musely vystoupit do uličky a rozsadit se od první lavice v obráceném abecedním pořadí pouze s testovým papírem a propiskou. P. profesorka vše ostřížím zrakem kontrolovala. Tímto znamenitým manévrem eliminovala možnost eventuálního podvádění na minimum.

Dalším koncepčně strategickým tahem bylo bezesporu zadání otázek. Test obsahoval 7 úkolů různého typu úkolů, od vědomostních až po praktické (opět nemožnost jakkoli opisovat). Zde je třeba vyzvednout opravdové organizační mistrovství K. Krausové. Práce s početným tělesem, kterou tak dobře známe my, kantoři vedoucí téměř vždy plnopočetný kolektiv, se opravdu zásadně kvantitavně i kvalitativně liší od mnoha jiných vyučovacích hodin, kde se při semináři velmi snadno pracuje pouze s malým počtem žáků, kteří jsou navíc již předem pozitivně naladěni a motivováni svým předchozím zájmem. Test byl ze strany vyučující relativně brzy ukončen, až mi přišlo, že snad studentky ani nestačily na vše odpovědět. Opak byl pravdou, stihly to bez problémů, bez podvádění, v klidu, bez jakýchkoli rušivých momentů, bez zbytečných postranních glos a rádoby vtipných komentářů, zřejmě díky kvalitní předchozí přípravě a zřejmě i díky určité kázni, kterou jim třídní vštípila. Studentky si následovně společně s vyučující připomněly správná řešení jednotlivých testových úkolů.

Kateřina Krausová poté v další části hodiny využila velmi bohatě mezipředmětových vztahů. Evokovala studentkám atmosféru renesanční doby vhodně zvolenou hudbou (hudební výchova), která podmalovávala dataprojektorem promítané architektonické památky (historie). Došlo též k připomenutí významných osobností (společenské vědy) a jejich činností (fyzika, astronomie, biologie, medicína). To vše za neutuchajícího zájmu a při kooperativním přístupu studentek. K. Krausová totiž  dokázala také předvést některé velmi atraktivní aktualizace (Boticelliho Venuše jako Marilyn Monroe)  a efektně a současně efektivně využít tzv. nová média (YouTube). 

V působivém finále vyučovací hodiny vyzvala Kateřina Krausová studentky k aktivní kreativní tvorbě. Sama jim přitom stála modelem, tváříc se přitom jako ženský antipod osvíceného Buddhy, a studentky měly v posledních čtyřech minutách namalovat do svých sešitů obrázek její tváře v duchu tvorby renesančního malíře Arcimbolda. Některým se úkol zdařil až překvapivě úspěšně. V samotném závěru následovalo krátké shrnutí a zadání domácí práce.

Celá vyučovací hodina proběhla lehce, uvolněně (ač šlo o opakovací test), s nelíčeným zájmem a konstruktivním přístupem ze strany studentek. A vyučující? Ta si to opravdu – jako vždy - užívala..   

PaedDr. Stanislav Bendl

Příloha –hosp. záznam

 

HOSPITAČNÍ ZÁZNAM

 

Škola:            Gymnázium a SOŠPg Nová Paka                                                                                Datum: 24.11.2010         Jméno hospitujícího: PaedDr. Stanislav Bendl          

Funkce: předseda předm.komise češtiny                                Aprobace: Č - ZSV

Vyučující:    PaedDr. Kateřina Krausová                           Aprobace: Vv                      Délka praxe: 20

Třída:    2.A                 Předmět:    výtvarná výchova                Vyučovací hodina:    2.         Počet žáků: 32

Cíl hospitace: Pedagogové se vzájemně obohatí o nové aktivizační metody výuky a ověří jejich efektivitu. Hospitující shledá provázanost mezipřemětových vztahů.

Tematický celek: Renesance

Téma vyučovací hodiny: Opakování z renesance

Vzdělávací cíl:

Průběh vyučovací hodiny:

Pozdrav, kontrola prezence, kontrola sešitů,třídnické záležitosti, seznámení s cílem h., s průběhem hodiny                                                                                                             5

Písemné opakování renesance – skvělý systém (studentky pouze s papírem, vystoupí do uličky, sednou podel obráceného abecedního pořadí), dělení do skupin A a B                25                                  

Odevzdání testů, společná kontrola, správné odpovědi, fixace, pozitivní feedback  35

Datapojektor – promítání, obrazy renesance, žáci určují, o které jde , využití i parodie (Marilyn Monde jako Venuše Boticelliho)                                                                                  40           

Z doprovodu hudby studentky malují obličej K. Krausové do sešitu vy stylu Arcimboldových obrazů                                                                                                                                                45

                                                         

Časová dotace    1 hod    Obsah                                              Činnosti písemný test, aktivizační metody  

Poznámky

Velmi pozitivní – promyšlená organizace testu, aktivizační metody (určovábní obrazů z dataprojektou, závěrečné malování KK ve stylu obrazů Arcimbolda)
Comments