Hospitace u Š. Horákové

přidáno: 2. 1. 2011 3:22, autor: Marián Klapka

   HOSPITAČNÍ ZÁZNAM

 

Škola:          Gymnázium a SOŠPg Nová Paka          Datum: 24.11.2010

Jméno hospitujícího:  Mgr. Alena Matějovská                               Aprobace: ČJ, HV

Vyučující:   Mgr. Šárka Horáková        Aprobace:    ČJ, VV             Délka praxe: 21

Třída:      2.A                   Předmět:      Dramatická výchova         Vyučovací hodina:  3.   Počet žáků: 15

Cíle hospitace:

Pedagogové se vzájemně obohatí o nové aktivizační metody výuky a ověří jejich efektivitu.

Hospitující shledá provázanost mezipředmětových vztahů.

Tematický celek: Smyslové vnímání

Téma vyučovací hodiny: Podzim

Vzdělávací cíl:  Naučit vnímat podzim všemi smysly

Průběh vyučovací hodiny:

Časová dotace                      Obsah                                    Činnosti                     Poznámky

        seznámení s cílem hodiny, zápis tématu do třídní knihy, docházka

         žáci se rozpočítávají a 5 minut si ve skupinách povídají o podzimu

10´       žáci vytvářejí na základě předchozí práce ve skupinách živý obraz, určují si, kdo z nich bude divák, diváci mají zavřené oči, na tlesknutí otevírají oči a popisují, co vidí, jdou za postavu a říkají, co by daná postava mohla říkat                            

15´       fotografie, které žáci vytvořili, pojmenovávají, rozehrávají příběh,na základě příběhu vzniká                      nějaký konflikt

 

 

(př. pojmenování fotografií – Blátivá cesta do tanečních. Podzimní radovánky. Česání jablek. Podzimní práce.)

                                                                       (žáci znovu připomínají, co vyčetli z obrazů)

         žáci shrnují pojmy, se kterými se seznámili                           (např. pojem titulek,…)

         každý žák dostane jablko, které ochutná, potom si sdělují pocity a asociace, které v nich chuť jablka vyvolala                            (zadání domácího úkolu – na základě chuti jablka vymyslet příběh)

         zápis do sešitu, (učitelka žákům diktuje klíčové pojmy)

Závěrečné shrnutí učiva (je zřejmé, že žáci si látku osvojili)

 

Mezipředmětové vztahy:

 jazyková výchova, výtvarná výchova, biologie

 

Aktivizační metody:

rozhovor, práce ve skupině, ochutnávání jablka- přímé vyvolání pocitů, dramatizace

 

Závěr:

Hodina byla dokonale promyšlená, tvůrčí, žáci všechny úkoly plnili s nadšením, aktivně se zapojovali. Ke každé aktivitě byli výborně motivováni učitelkou. Hodina byla pro mě inspirativní, některé momenty mohu modelově přenést do vlastní výuky.


Comments