Hospitace u Šárky Horákové - Etická výchova

přidáno: 20. 12. 2010 23:46, autor: Jindřiška Dubnová

HOSPITAČNÍ ZÁZNAM


Škola: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Nová Paka

Datum: 21.10.2010

Jméno hospitujícího: Ing. Jindřiška Dubnová Aprobace: NJ, ES

Vyučující: Mgr. Šárka Horáková Aprobace: ČJ, VV Délka praxe: 21

Třída: IV. Předmět: Etv Vyučovací hodina: 6., 7. Počet žáků: 10

Cíle hospitace:

Pedagogové se vzájemně obohatí o nové aktivizační metody výuky a ověří jejich efektivitu.

Hospitující shledá provázanost mezipřemětových vztahů.

Tematický celek: Sebepoznání

Téma vyučovací hodiny: Sebepoznání a sebepojetí

Vzdělávací cíl: Zdokonalení schopnosti sebereflexe a sebekoncepce studentů

Průběh vyučovací hodiny:

Časová dotace Obsah Činnosti Poznámky
První hodina:

5 minut Úvod

10 minut Hra na rozpohybování – říkanka, kterou každý říká v jiném rozpoložení – začíná

stylem předchozího, končí svým rozpoložením (smutně, vesele atd.)

20 minut Deníky – dohody

V minulé hodině dostal každý kartičku s nějakým doporučením a žáci se

vyjadřovali k tomu, kdo se doporučení držel a jak to fungovalo.

10 minut Závěr z minulé hodiny – „jaký je dobrý posluchač?“ - žáci reagují na tuto otázku,

vyjadřují své názory a zkušenosti.Druhá hodina:

10 minut Vyučující čte příběh: Marie Nováková: Niki

Jedná se o příběh dívky, která má rakovinu, přijde o vlasy a musí projevit velkou

vnitřní odvahu, aby se dokázala vyrovnat s postojem svých spolužáků a svého

okolí vůči své nemoci.

10 minut Práce ve skupinách – úkol: Jaké životní zkoušky byste museli zažít, abyste získali

odvahu. Pak následovalo společné porovnání řešení všech skupin.

5 minut Zápis do deníků: Sebepoznání, sebepřijetí – citát:

„V každém z nás je ukryto víc síly, než si myslíme, zkouškami rosteme a

stáváme se skutečnými osobnostmi.“

10 minut Každý dostal dva papíry – modrý a bílý. Všichni mají na oba papíry nakreslit

ruku a na bílý papír pak napsat, co je na mně dobrého a na modrý papír, co je

na mně špatného. Následovala diskuse, co se komu psalo lépe.

5 minut Každý dostal jeden papír a úkol nakreslit dům. Následoval společný rozbor

obrázků.

5 minut Na závěr hodiny si všichni žáci vytáhli další kartu dohody.

Mezipředmětové vztahy: Estetická výchova, Základy společenských věd

Aktivizační metody: skupinová práce, hra na rozpohybování, hry na sebepoznání

Závěr: Vyučovací hodina probíhala v tvůrčí atmosféře, studentky se aktivně účastnily všech činností, spolupracovaly vzájemně i s vyučující.
Comments