Hospitace u Mgr. J. Budinské - Anglický jazyk

přidáno: 28. 12. 2010 1:08, autor: Neznámý uživatel

HOSPITAČNÍ ZÁZNAM

 

Datum: 18. 11. 2010

Vyučující: Mgr. Jana Budinská                      Aprobace: Aj-Rj-D                 Délka praxe: 22

Třída: 1. GAnglický jazyk                           Počet žáků: 15

Tematický celek: Sport

Téma vyučovací hodiny: Minulý čas prostý - sporty

Vzdělávací cíl: Procvičení gramatiky a slovní zásoby

 

Časová dotace

Obsah

 

Činnosti

 

5 min.

„rozehřátí“

krátké rozhovory – „Jak jsi strávil volný den?“

10 min.

prezentace -  Nová Paka

žák prezentuje své město – Novou Paku, následně proběhne zhodnocení prezentace ostatními žáky a vyučující – prezentace je ohodnocena známkou

15 min.

práce s učebnicí

poslech + práce s textem, dokončení otázek k textu

10 min.

opakování slovní zásoby

žáci mají 2 minuty na zapamatování slovíček vztahujících se k lekci, poté jsou rozděleni do skupin

 

ve skupině otáčí kartičky se slovíčky v češtině – překládají je do angličtiny, vyhrává žák, který má nejvíce správných odpovědí

5 min.

běhací diktát

žáci jsou rozděleni do skupin, v každé skupině je jeden „zapisovač“, ostatní členové mu co nejrychleji přináší části textu, které si zapamatovali, všechny skupiny přepisují stejný text o sportu, který je umístěn v zadní části učebny

 

Mezipředmětové vztahy: tělesná výchova – sport

 

Zhodnocení: Hodina měla svižné tempo a žáci po celou dobu spolupracovali. Vyučující vhodně motivovala žáky k aktivitě. Oceňuji zejména opakování slovní zásoby zábavnou formou (otáčení kartiček se slovíčky), zajímavé bylo i samotné rozdělení žáků do skupin podle toho, kdy šli včera večer spát – tvorba skupinek probíhala pouze v anglickém jazyce. Také běhací diktát v závěru hodiny byl vhodným opakováním probírané slovní zásoby. Během této hospitace jsem získala řadu dobrých tipů, jak zpestřit žákům hodiny výuky cizího jazyka a určitě je budu sama používat.

 

 

Datum: 20. 12. 2010

 

 

                                                                                                                      Mgr. Lucie Nosková

Comments