Hospitace u Mgr. Aleny Lelkové - dějepis

přidáno: 21. 12. 2010 0:23, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 28. 12. 2010 7:37 ]
Škola: Gymnázium a SOŠPg, Kumburská 740, 509 01 Nová Paka

Datum: 19. 10. 2010

Jméno hospitujícího: Tomáš Borůvka            Aprobace: HV, RJ

Vyučující: Mgr. Alena Lelková                          Aprobace: HV, Ped, D                  Délka praxe: 16

Třída: tercie             Předmět: dějepis             Vyučovací hodina: 1.                 Počet žáků: 18

Cíle hospitace:
Pedagogové se vzájemně obohatí o nové aktivizační metody výuky a ověří jejich efektivitu.
Hospitující shledá provázanost mezipředmětových vztahů.

Tematický celek: Mimoevropský svět v 17. a 18. století

Téma vyučovací hodiny: Severoamerické kolonie

Vzdělávací cíl: Žáci charakterizují severoamerické kolonie z různých hledisek

Průběh vyučovací hodiny:
Časová dotace: obsah, činnosti, poznámky

5 minut: Začátek hodiny, zklidnění třídy, pozdrav, zápis do třídní knihy. Žák se sám omlouvá, že zapomněl domácí úkol.

5 minut: Aktivita za plusy: pojmová rozcvička (opakování pojmů z předchozích hodin) - vyvolaný žák vysvětluje zadaný pojem, ostatní v případě potřeby pomáhají.

5 minut: Opakování klíčových osobností – žáci si snaží vzpomenout na co nejvíce informací o dané historické osobnosti: Oliver Cromwell, Jakub I., Jindřich III., královna Anna. Dále následuje stručné zopakování látky z minulé hodiny (opět se podle pokynů vyučující snaží zrekapitulovat sami žáci).

5 minut: Práce s dějepisným atlasem – na základě otázek vyučující se žáci pokoušejí vyhledat důležité informace, které se vztahují k tématu hodiny. Někteří žáci jsou za vzornou práci odměněni plusem za aktivitu v hodině.

10 minut: Vyučující navazuje na předchozí hodinu výkladem nové látky, žáci si zapisují do sešitů. Během výkladu jsou stále dotazováni žáci (sami vyvozují některé konkrétní informace). Vyučující zadává domácí úkol: žáci mají zjistit, který americký státní svátek se vztahuje k tomuto historickému období.

5 minut: 2 žákyně mají připraven výstup na téma Den díkůvzdání – první žákyně hovoří o historických faktech, druhá navazuje popisem současné tradice oslav.

8 minut: Vyučující pokračuje ve výkladu, žáci pokračují v zápisu do sešitů. Během výkladu se vyučující dostává k rozdílu mezi katolickou a protestantskou církví – v této souvislosti zmiňuje také mistra Jana Husa. Další informace se vztahuje ke vzdělanosti (založení Harvardské univerzity) – opět odbočení k českým dějinám: Kdy byla založena nejstarší univerzita u nás a jak se jmenuje? (1348 – Univerzita Karlova v Praze). Způsob obživy v koloniích – žáci měli za domácí úkol zjistit, hlavní rozdíly mezi severoamerickými a jihoamerickými koloniemi – ti, kteří úkol splnili, aktivně odpovídají a diskutují s vyučující.

2 minuty: Ukončení hodiny – zopakování zadání domácího úkolu, vyučující žákům sděluje, jaká bude náplň příští hodiny.

Mezipředmětové vztahy: občanská výchova, zeměpis

Aktivizační metody: řešení problémových úloh, induktivní metoda, práce s dějepisnými atlasy

Závěr:
Celkově se mi vyučovací hodina velice líbila. Vyučující velice dobře zvládala obtížnou kázeňskou situaci ve třídě – je velice energická, stále s žáky udržuje kontakt, snaží se do výuky zapojit všechny žáky. Oceňuji pestré zopakování důležitých pojmů a osobností. Klíčové pojmy navíc zaznívají několikrát během hodiny, což značně usnadňuje jejich zapamatování. Jako velice pozitivní hodnotím také vhodné propojování probírané látky s českými dějinami.
Comments