Hospitace hudební výchova u p.prof. Aleny Lelkové- prima

přidáno: 16. 10. 2010 9:57, autor: Kateřina Krausová   [ aktualizováno 16. 10. 2010 11:39 ]

Hospitace :(K.Krausová)

Datum:  14.10.2010

Předmět:  Hudební výchova

Ročník: Prima G

Jméno vyučujícího:  Alena Lelková

Téma hodiny:  Rytmizace

Cíl hodiny:  Procvičit rytmus tleskáním a hraním na rytmické nástroje

Pozorovací cíl (co jsem sledovala):  Metody aktivizace žáků, vyvolání zájmu o předmět, dynamika vyučovací  hodiny

Zápis, poznámky

Učitelka žáky příjemně přivítala, zapsala do TK a seznámila je s prostředím nové učebny, kde dosud studenti hodinu HV neměli. K opakování hudební terminologie z minulé hodiny p.uč. využívá aktivizujících otázek, na které studenti hbitě a správně odpovídají. Otázky prokládá praktickými ukázkami- krátkými melodiemi zahranými na klavír. Žáci se předhánějí v odpovědích, co je to melodie, píseň, trylek, skladba, ozdoba, jeden tón. Znalosti dětí jsou výborné..

Ve třídě je během opakování aktivní ruch, ze kterého má paní učitelka radost. Děti se snaží uplatnit svoje vědomosti, při velkém ruchu ale hluk okamžitě eliminuje (když žák vyrušuje s plechovkou od nápoje, doporučí mu udělat z ní hudební nástroj s rýží nebo čočkou). Když učitelka chce,  žáci během vteřiny ztichnou.(Příklad, jak se chová orchestr, když přijde dirigent)

Novou látku- co je to rytmus- Alena L. dokonale vysvětlí  a procvičí na písni- Pojedeme do Afriky. Během výkladu i celé vyučovací hodiny p.uč. výborně artikuluje a hezky s dětmi mluví. Svoji přízeň dávají děti paní učitelce také najevo, těší se na zpěv a hru na rytmické nástroje. Při zpěvu a rytmické recitaci se nadšeně zapojují všechny děti. Při přednesu písně sama učitelka u žáků cvičí výraz, dynamicky pracuje s vlastním hlasem (dynamická vlna) a toto po nich také důsledně při interpretaci písně vyžaduje. Rytmický doprovod každé sloky písně učitelka vtipně obmění tak, aby charakterizoval určité zvíře.

Během celé hodiny jsou všichni žáci aktivní, chtějí si zahrát na rytmické nástroje. Učitelka jich má naštěstí připraveno hodně, např. i půlky kokosových ořechů. U těch předvede žákům různé techniky jejich použití. Nakonec žáci kompletují rytmizaci písně pomocí tleskání a hraní na nástroje a zpěvu písně.

Na konci hodiny si žáci zopakovali co je to rytmus, notový záznam. Děti po této absolvované hodině samy pochopí, že umět zapsat notový zápis skladby, je pro hudební produkci nutností.

Hodina hudební výchovy p.uč.Lelkové byla dynamická až do konce s jejím velkým osobním nasazením. Po celou dobu uč. stála u piána, hrála zpaměti a zároveň sledovala a korigovala dění ve třídě. Uvedla do praxe Komenského heslo- Škola hrou. Všechny pomůcky měla pohotově po ruce- připravené v příruční brašně po své pravé ruce. Kromě připravené písně o Africe, dostali studenti ještě nakopírovanou píseň „Prase“, do svého zásobníku písní na příští hodinu. Samotná hodina trochu přesáhla do přestávky, ale učitelka zareagovala na vzniklou situaci zkušeně, dozpívala s dětmi píseň (nepřerušila ji v půlce)a hodinu ještě zakončila.

 

Video z hospitované hodiny můžete vidět na: http://www.youtube.com/watch?v=82lzZKq-n0I

ċ
Kateřina Krausová,
16. 10. 2010 9:59
ċ
Kateřina Krausová,
16. 10. 2010 9:59
ċ
Kateřina Krausová,
16. 10. 2010 9:59
Comments