Hodina psychologie u p. prof. Ivy Koudelkové- psychologie 4.A

přidáno: 26. 11. 2010 1:35, autor: Kateřina Krausová

Hospitace :(K.Krausová)

Datum:  25.11.2010

Předmět:  Psychologie

Ročník: 4.A SOŠPg

Jméno vyučujícího:  Iva Koudelková

Téma hodiny:  Ukázky komunikace, volný čas dětí

Cíl hodiny:  Před písemnou prací opakovat druhy komunikace, úvod do lekce- Volný čas dětí

Pozorovací cíl (co jsem sledovala):  Aktivizační metody, efektivní učení, kázeň, týmovou spolupráci

Zápis, poznámky

Po zápisu do TK upozornila p.prof. studentky na písemné opakování, které je čeká v příští hodině a na které se nyní společně připraví

1)      Rozdělení studentek na 4 skupiny

Skupiny vznikly podle výběru studentek a byly nestejně velké (5, 6, 6, 9).Toto se v průběhu další činnosti ukázalo jako výhoda. p. prof. využila tohoto nepoměru při rozdávání úkolů pro opakování. Tyto úkoly byly pro každou skupinu jiné. Kolektiv se vždy musel podle zadaných úkolů rozhodnout, zda je skupinou formální nebo neformální, jaká v jejich skupině platí pravidla, zásady apod. Skupiny pracovaly kooperativně, některé členky za pomoci sešitu korigovaly správný postup skupiny, jiné se domlouvaly na správném postupu. Během této skupinové práce p. prof. obcházela jednotlivé skupinky a radou a promyšlenými otázkami vedla studentky ke správnému řešení úkolu.

 

2)      Prezentace skupin

Každá skupina dostala svůj prostor pro prezentaci a seznámila ostatní se strukturalizací svojí skupiny, se vztahy ve skupině. p. prof. do prezentací vhodně zasahovala a s přesahem do předmětu OV korigovala formální nedostatky některých faktů(např. počet hlasujících v městském zastupitelstvu, hlasování v poslanecké sněmovně atd.) Po celou dobu prezentace aktivizovala p. prof. studentky vhodně vybranými a motivovanými otázkami. Prezentace vedená p. prof. byla velice poučná a zároveň zábavná a vtipná. p. prof. velice trefně a pohotově reagovala na průběh prezentací, studentky se učí, opakují si a zároveň se baví( obecní zastupitelstvo Kotěhůlky, skupina chodící na spinning atd..)

 

3)      Čtení textu a jednání z hlediska skupiny

Během této části hodiny p. prof. vyžaduje používání správných pojmů, jejichž význam také okamžitě v průběhu aktivity vysvětluje (asertivita, ukázky sociálního učení přímým vedením).

 

Aktivní opakování látky trvalo cca. 30 minut, bylo efektivní, studentky musely vyvinout vlastní aktivitu, v jednotlivých skupinách fungovala týmová spolupráce.

 

 

4)      Zápis nové látky

Nová látka byla zaměřená na volný čas dětí. Zápis byl oživován otázkami na vlastní zkušenosti studentek. Studentky byly celou hodinu aktivní, odpovídaly na otázky, zapisovaly si. Tři studentky vzadu se sice zápisu do sešitu nevěnovaly, ale během výkladu hodinu nerušily. Výklad nové látky byl zajímavý, vázaný na příklady z praxe.

 P. prof. se zajímá o vlastní názor studentek a vyžaduje po nich, aby si ho argumentací obhájily. Také neustále vhodně odkazuje na již probrané učivo a obohacuje ho novými informacemi.

 

Jak během opakování, tak v průběhu seznamování s novou látkou ve třídě fungovala týmová spolupráce, učení bylo za použití aktivizačních metod efektivní a zároveň i zábavné, související s předchozími zkušenostmi studentek a rozvíjející je. Kázeň ve třídě byla dobrá.

Comments