Hodina matematiky u p.prof.Jany Žižkové- prima

přidáno: 16. 10. 2010 9:48, autor: Kateřina Krausová   [ aktualizováno 16. 10. 2010 10:05 ]

Hospitace :(K.Krausová)

Datum:  14.10.2010

Předmět:  Matematika

Ročník: Prima G

Jméno vyučujícího:  Jana Žižková

Téma hodiny:  Násobení a dělení desetinných čísel

Cíl hodiny:  Při násobení a dělení se naučit zaokrouhlovat výsledek na jednu desetinnou čárku

Pozorovací cíl (co jsem sledovala):  Aktivizační metody, efektivní učení, kázeň, názornost

Zápis, poznámky

Vyučovací hodina začala klasicky- zápisem do TK, seznámením studentů s obsahem dnes probírané látky a rozdáním domácího úkolu. Dalších 15 minut p.uč. opakovala s žáky látku z předchozí hodiny, zlomky. Příklady psala názorně na tabuli, důsledně vyžadovala od žáků, kteří řešili příklad na tabuli, aby své výpočty nahlas komentovali. Aby se naučili číst zlomky. Svůj požadavek jim p.uč. objasnila a tak bylo výborné, že se děti učily nejen správně pojmenovat zlomky, ale i to, že žáci, kteří měli skloněnou hlavu a psali si, slyšeli správný postup a výsledky. Pro efektivní učení radí Jana dětem využít mnemotechnické postupy-( použití červené fixy pro zobrazení posunů desetinné čárky apod.)

Během vysvětlování nové látky učitelka aktivizovala děti pobídnutím, pokud někdo z nich zná metodu, která by byla pro výpočet rychlejší- může ji předvést ostatním. Také je dobré, že výsledky příkladů má sama spočítané předem a může tak kontrolovat studenty přímo u stolků. Žáci se učí efektivně a učí se sami přemýšlet, neboť zde- co může v hodině říci žák, neříká učitelka. P.uč. Jana Žižková mluví spisovně a stále u žáků u tabule vyžaduje počítání nahlas, aby i píšící žáci věděli, co se děje . Při samostatné práci- (rozdá žákům nakopírovanou zábavnou pyramidu na sčítání a zaokrouhlování) motivuje první tři luštitele jedničkou do žákovské knížky. Myslí i na nepřítomné žáky- pyramidu jim pošle po spolužácích domů k vyřešení. Správné řešení nakonec vítězná řešitelka názorně překreslila na tabuli- názornost, opakování, kontrola, motivace.

Ve své hodině Jana Ž. nevyžaduje perfektní kázeň, ve třídě panuje šum, radost, soutěživost a to vše podporuje aktivní zapojení žáků do výuky. Po celou vyučovací hodinu je milá, vtipná, chápavá a aktivní. Má hezký vztah k žákům a je oblíbená.  Vyvolává i jiné žáky, než se stále hlásí, důsledně a mile stále připomíná dvojnásobné podtržení konečného výsledku. Poznámky dětí nesouvisející s učivem nechá odeznít, nekomentuje je, nekritizuje. Je to velice efektivní, nerozbíhá se diskuse mimo téma a děti se vrací vždy okamžitě k probírané látce z matematiky.

V hodině se dynamicky střídá práce s tabulí, otázky, psaní do sešitu. V druhé polovině hodiny i práce s učebnicí a pro názornost práce s pomůckami, např. s přinesenými padesátníky. Učitelka během hodiny vyzvala žáky ke smazání jen z poloviny zaplněné tabule, aby je staré výpočty nepletly.

Na závěr- zadání domácího úkolu s poučením jak řešit, pochvala a seznámení s tématem učiva příští hodiny.

Byla jsem velmi příjemně překvapená tím, že hodina matematiky může být zábavná a zároveň efektivní, aktivizující všechny žáky ve třídě, pestrá a dynamicky uspořádaná. Samotná názornost všeho, co Jana Žižková ve své hodině učila a použila, umožnila úspěšný průběh hodiny.

 
ċ
Kateřina Krausová,
16. 10. 2010 10:00
ċ
Kateřina Krausová,
16. 10. 2010 10:00
ċ
Kateřina Krausová,
16. 10. 2010 10:00
Comments