Hodina českého jazyka u p.prof.Bendla- 2.G

přidáno: 16. 10. 2010 10:01, autor: Kateřina Krausová   [ aktualizováno 16. 10. 2010 10:04 ]

Hospitace :(K.Krausová)

Datum:  15.10.2010

Předmět:  Český jazyk

Ročník: 2.G

Jméno vyučujícího:  Stanislav Bendl

Téma hodiny: Romantický hrdina, život a dílo G. G. Byrona

Cíl hodiny:  Poznat ducha doby- Romantismus

Pozorovací cíl (co jsem sledovala):  Metody aktivizace žáků, struktura hodiny, klima třídy

Zápis, poznámky

Vyučovací hodina začala neformálně, studenti jsou uvolnění, během zápisu do TK  diskutují s vyučujícím, na hodinu se těší. V úvodu hodiny si studentka Ježková připravila recitaci básně. Po recitaci zdůvodnila, na pokyn p.učitele, své důvody pro  výběr této konkrétní básně. Studenti jsou také vyzváni, aby zhodnotili její přednes . Učitel má přirozenou autoritu a je uznávaný jako odborník na svůj předmět (když hodnotí přednes on a  třídu to zajímá, je hrobové ticho).

V rámci opakování učitel zařadil rozbor písemných prací z minulé hodiny. Během diskuze se žáky dbá, aby byl projev žáků kultivovaný (cože? opraví na jakže?). P.prof. Bendl také žákům přečte jejich zajímavé výroky z písemných prací, toto čtení vtipně uvede jako „Intelektuální výboje“. Chyby pak opraví a zařadí do správného kontextu. Během prvních 20 minut opakování si také žáci zkontrolují domácí úkol. Znovu si připomínají a vysvětlují termíny a události, jako je- Jaro národů, Vídeňský kongres, restaurace, legitimní.

Kázeň ve třídě je dobrá, klima je přátelské. Odpovídají hlavně žáci z prvních dvou řad stolků. Hodina má klasickou strukturu- úvod, opakování, nová látka, závěr, domácí úkol. Z hlediska výuky je efektivní.

Výbornou úroveň má frontální výklad nové látky, spojený s připraveným zápisem na data projektoru. Zde jsou zobrazeny základní informace výkladu, které pan prof. obohacuje zajímavými podrobnostmi a detaily ze života Lorda Byrona (ten vztah se sestrou byl tak úzký, že se z něj narodila dceruška  a pod.). Výklad je názorný, fundovaný, poutavý a poučný, zahájený profesionálním přednesem básně vyučujícím. Po přednesu aktivizuje p.prof. Bendl žáky vhodnými otázkami směřujícími k přednášenému textu. Kromě informací ze života Byrona a  jeho díla mohou žáci vidět na data projektoru i básníkovu sochu v Řecku a číst jeho nejznámější citáty.

Záměrným zatajováním informací z intimního života básníka motivuje S.Bendl studenty k docházce do literárního semináře. Ve svém výkladu aktuálně propojuje současnost a minulost (upozorní na dnešní volby a na politické aktivity Byrona, varuje před  škodlivostí  kouření).

Aktivita žáků v hodině je dobrá, jen by bylo možná dobré promyslet i zapojení studenta ze zahraničí (Byronova báseň anglicky apod.). V každém případě poutavý výklad p.prof. se nejen dobře pamatuje, ale také motivuje studenty k dalšímu samostatnému studiu a četbě. Zajímavá hodina byla uzavřena zhodnocením probraného učiva, žáci dostali zadání domácího úkolu.

ċ
Kateřina Krausová,
16. 10. 2010 10:03
ċ
Kateřina Krausová,
16. 10. 2010 10:03
ċ
Kateřina Krausová,
16. 10. 2010 10:04
Comments