Fotogalerie z hospitací hodin anglického jazyka

přidáno: 13. 12. 2010 12:53, autor: Kateřina Krausová

Zajímavé fotografie z hodin výuky anglického jazyka svědčí o tom, že vyučující, jejichž hodinu jsem navštívila, využívají ve své práci skupinovou výuku, konverzační hry, aktivizační metody a výuka cizího jazyka probíhá interaktivně. Hodiny angličtiny u Mgr. Jany Budínské, Mgr. Marty Mařasové a Mgr. Lenky Hynkové byly vždy názorné a maximálně efektivní. Po krátkém výkladu  následovalo procvičení, práce s učebnicí a díky dělení tříd se v hodině Aj dostalo opravdu na každého. Každý žák alespoň chvíli konverzoval, četl nebo psal na tabuli. Po dokončení následovalo opakování. Hodiny byly vesměs celé vedeny v anglickém jazyce, tak že studenti byli nuceni dávat pozor, aby jim něco z pokynů a úkolů učitele neuteklo. Hodiny anglického jazyka se mi velmi líbily a jen lituji, že nejsem ve věku studentů. Takhle si představuji aplikaci myšlenek Komenského v praxi.
Comments