01a Hospitace jako nástroj poznání stavu, zpětné vazby a inspirace. (domácí hospitace)


Aktivita 01 podporuje dosažení třech dílčích cílů:

1. zmapovat modely vyučování, které učitelé na naší škole praktikují, porovnat kvalitu výkonu různých učitelů a na základě zjištěných potřeb naplánovat jejich profesní rozvoj nutný pro další účast v projektu;

2. najít příklady dobré praxe v nejbližším (naše škola) i vzdáleném (zahraničí, region) okolí, inspirovat se jimi a šířit je mezi kolegy (např. vzájemné vzdělávání učitelů, zveřejnění na internetovém portálu, vytvoření metodického rejstříku);

3. poskytnout zpětnou vazbu učitelům takovou formou, která podpoří otevřenost vztahů mezi pedagogy a zvýší efektivitu rozvoje vyučování.
Hospitace na naší škole
 • Klíčová vyučovací hodina Káti Krausové (a několik klíčovacích poznámek starého klíčníka na okraj Klíčování) Všechny mnou doposud navštívené vyučovací hodiny rámci projektu Velké školní klíčování považuji za velmi poučné a v mnohých směrech inspirativní. Odnesl jsem z nich si nejen některé poznatky odborné, vědomostní ...
  Přidáno v 15. 1. 2011 10:51, autor: Marián Klapka
 • Hospitační postřehy Ve svém příspěvku bych se chtěla pozastavit nad inspirativními momenty ze čtyřech hospitací, které jsem uskutečnila v rámci projektu Velké školní klíčování. První hospitovanou hodinou byla hodina speciální pedagogiky u ...
  Přidáno v 11. 1. 2011 12:55, autor: Jana Budinská
 • Hospitace v hodině ODV – 4. A, Mgr. Šárka Horáková Datum: 22. října 2010 Vyučovací hodina: 4. Téma vyučovací hodiny: Dramatická hra s říkadlem Cíl vyučovací hodiny: Žákyně rozkryjí rytmickou podobu básně Průběh vyučovací hodiny: časová dotace                    obsah                                                                 poznámky   1 ...
  Přidáno v 18. 5. 2011 23:41, autor: Marián Klapka
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 25 Zobrazit více »
Editace příspěvků

Hospitace na jiných školách
 • Hospitace na Gymnáziu a Sportovním gymnáziu Dr. Randy v Jablonci nad Nisou Dne 8. 12. 2010 jsme navštívily Gymnázium a Sportovní gymnázium Dr. Randy v Jablonci nad Nisou. V příloze jsou hospitační záznamy z hodin HV v sekundě a v 2.G ...
  Přidáno v 27. 6. 2011 6:16, autor: Alena Lelková
 • Hospitace na Táborském soukromém gymnáziu Ve dnech 18. až 19. listopadu 2010 jsem vykonal návštěvu Táborského soukromého gymnázia. Kompletní zpráva o tom, jaká je to škola, co jsem tam viděl apod. je uvedena v příloze ...
  Přidáno v 30. 1. 2011 14:22, autor: Tomáš Dočekal
Zobrazení příspěvků 1 - 2 z 2 Zobrazit více »Editace článků (jiné školy)