Projekt Země 2111

přidáno: 27. 4. 2011 22:38, autor: Josef Křeček

Jak bude vypadat naše planeta za sto let? Jak budeme žít, kam pokročí vývoj vědy a techniky? Jak bude vypadat budoucí mapa světa? To jsou otázky, na které se pokusí odpovědět žáci kvarty v projektu Země 2111, který je jedním z více než dvaceti žákovských projektů, realizovaných v rámci rozsáhlého projektu Velké školní klíčování, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Velké školní  klíčování je zaměřeno na rozvoj mezipředmětových vztahů a týmové spolupráce učitelů různých předmětů v každodenní školní praxi. Realizované žákovské projekty vycházejí ze školního vzdělávacího programu školy a obsahu jednotlivých předmětů.

Projekt Země 2111 je opravdu multipředmětový – zasahuje do sedmi předmětů z různých vzdělávacích oblastí. V kvartě se na osmiletém gymnáziu uzavírá učivo nižšího stupně gymnázia a to je příležitostí porozhlédnout se, jaké jsou perspektivy oborů, které jsou náplní jednotlivých učebních předmětů, v blízké i vzdálenější budoucnosti.

V českém jazyce vytvoří kvartáni poselství našim vzdáleným potomkům, které v hodinách cizích jazyků přeloží do angličtiny a němčiny. Toto poselství bude uloženo na škole a možná bude pro naše vzdálené potomky zajímavým zdrojem informací o naší době. Ve  fyzice vznikne vize vývoje vědy a techniky v nejbližších 100 letech, v zeměpise se žáci pokusí vytvořit fiktivní mapu světa z roku 2111 a napíší titulní stránku novin z téhož roku (v té souvislosti se naskýtá otázka: budou v roce 2111 ještě existovat tištěná média?). V hodinách výtvarné výchovy byla řeč o uměleckém směru futurismu a  vznikla futuristická koláž VIZE SVĚTA 2111. Stranou nezůstane ani hudební výchova.

Projekt Země 2111 probíhá od dubna do června a jeho průběh budete moci sledovat již brzy na jeho vlastních webových stránkách.

 

                                                                                                                                Josef Křeček

Comments