Osnova pro popis realizovaných mezipředmětových vztahů

přidáno: 20. 3. 2011 10:42, autor: Michaela Matúšová   [ Aktualizováno 2. 11. 2011 23:56 uživatelem Marián Klapka ]
Abychom mohli jednotně a efektivně informovat o uskutečněných projektech, vytvořili jsme v rámci metodického týmu návrh osnovy popisu realizovaných mezipředmětových vztahů. Jednotlivé body byly zvoleny tak, aby jejich zodpovězením dostali co nejvíce informací čtenáři webu, ostatní učitelé, ale i členové metodického týmu. Vyplnění dané tabulky pomůže snad i k reflexi vykonané práce a k uvědomění si dílčích souvislostí.

Název projektu/ téma projektu

 

 

Stručný popis projektu

 

Cíle projektu (Očekávané výstupy)

 

Mezipředmětová spolupráce (Integrované předměty, zapojení učitelé)

 

Učivo

 

Časová dotace

 

Cílová skupina (ročník, počet studentů, nároky na vstupní znalosti, …)

 

Prostorová organizace

 

Organizace řízení a učební činnosti

 

Popis realizace projektu (popis jednotlivých fází projektu, popis konkrétních aktivit)

 

Výstupy projektu (+ fotodokumentace, případně odkaz)

 

Hodnocení projektu (zpětná vazba, splnění cílů, práce žáků na projektu, apod.)

 

Pozitivní postřehy z realizace projektu, popis případných obtíží, které vznikly nebo by mohly vzniknout v průběhu projektu (nesplnění daných kritérií apod.)

 

Popis inovativních kroků v projektu

 

Vypracoval/a

 

Komentáře zúčastněných kolegů

 


Comments