Inspirujme se

přidáno: 25. 1. 2011 9:37, autor: Michaela Matúšová
Internet je plný nejrůznějších nápadů i jejich realizací. Zkušenost s projektovou výukou dnes mají již stovky českých škol. Proč tedy nezačít tak, že se seznámíme s tím, co již bylo napsáno a ostatním se podařilo zrealizovat?

Projekty – součást otevřeného vyučování:

http://www.otevrene-vyucovani.cz/ov/projekty/projekty.htm

Osobnosti a historie projektové výuky:

http://zdenka-projekty.bdnet.cz/Main/OsobnostiProjektov%E9V%FDuky

Projektové vyučování. „Najdete zde řadu projektů, ale i e-learningový kurz, který poskytuje informace o základních termínech i metodách využitelných v projektech. Provede vás jednotlivými kroky při plánování vašeho projektu.“:

http://www.projektovevyucovani.cz/

Projektová a programová výuka jako způsob řízené samostatné práce studentů:

http://wwwold.ivp.czu.cz/DOWNLOAD/dytrtova/projektova_programovana_vyuka.pdf

Projektové vyučování z pohledu oblíbené wikipedie:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Projektov%C3%A9_vyu%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD

Možnosti a meze projektového vyučování:

userweb.pedf.cuni.cz/kped/mazacova/mome.doc

Projektové vyučování (obecně):

http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/334/priloha_4___projektove_vyucovani.pdf

Projektová výuka realizovaná v terénu:

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/7913/projektova-vyuka-realizovana-v-terenu.html/

Projektová výuky jako prostředek environmentální výchovy:

http://www.umad.de/infos/iuappa/pdf/C_21.pdf

Školní projekty ve výuce přírodovědných předmětů:

http://www.envigogika.cuni.cz/envigogika-2010-v-1/skolni-projekty-ve-vyuce-prirodovednych-predmetu_cs

Učíme v souvislostech (O projektu na ZŠ Březnice):

http://www.zsbreznice.cz/ucimevsouvislostech/oprojektu

Projektovým vyučováním k mediální výchově:

http://portal.celn.cz/promed/Projektov%C3%A9vyu%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD/tabid/188/language/cs-CZ/Default.aspx


Comments