Velký třesk - novinky

Cesta z listového těsta aneb Putování po knihovnách

přidáno: 31. 10. 2011 0:58, autor: Josef Křeček   [ Aktualizováno 18. 11. 2011 12:50 uživatelem Ladislav Kodym ]

 
 
Jedním z řady projektů v rámci Velkého školního klíčování na novopackém gymnáziu je i projekt, který studentům, za jejich přímé účasti a aktivní spolupráce, přiblíží vše o funkcích a poslání knihoven. Naši studenti projdou, většinou v úvodu svého studia, cestou po všech důležitých knihovnách v blízkém i vzdáleném okolí. Vždy se jedná nejprve o knihovnuškolní, poté se studenti seznámí s chodem a možnostmi městské knihovny a navštíví Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové. Navíc se počítá s průběžnou udržitelností, neboť si touto cestou projdou všichni studenti.

Proč Cesta z listového těsta? Studenti si budou při návštěvách knihoven vytvářet pomyslnou knihu, do níž si budou ukládat a na jednotlivé listy „zapisovat“ informace o chodu knihoven, možnostech výpůjček apod. a ve které si následně mohou listovat a využívat informace dříve nabyté, např. v běžné výuce (hodiny literatury a literárního a jazykového praktika), při psaní jakékoli seminární práce, přípravě k maturitě atd.

Co bude tvořit konkrétní náplň projektu a jaké budou výstupy? V prvé řadě studenti uvedených ročníků (viz tabulka projektu) navštívíškolní a městskou knihovnu. S chodem školní knihovny se seznámí studenti primy a 1. ročníku gymnázia a pedagogickéškoly v rámci hodin českého jazyka. V první části vyučovací hodiny se dozvědí informace o organizaci knihovny na naší škole, možnostech vypůjčování. Poté následuje praktická část hodiny, kdy jsou využity metody dramatické výchovy, a tak se studenti formou hry seznámí se čtenářskými zájmy svých spolužáků.

Studentky pedagogické školy navážou v hodině dramatické výchovy na tuto úvodní část lekcí První krok kečtenářství. Cílem lekce je seznámení se základními technikami dramatické výchovy, například „živý obraz“. Vstupují do rolí literárních postav, tvoří sochy různých typů knih (př. kniha se slepenými stránkami, zaprášená kniha) a stávají se vášnivými či ledabylými čtenáři.

V městské knihovně absolvují studenti sekundy, kvinty a prvních ročníků úvodní zajímavý test a následně se seznamují s jednoduchým systémem výpůjček, tříděním a skladováním knih, jejich rozmístěním v knihovnách, s dílčími odděleními knihoven, meziknihovní výpůjční službou, možností nechat si zpracovat rešerši, nákupem nových titulů a zajímavostmi z knihovnické historie i s pořádáním různých kulturních akcí (autorské čtení, výstavy, burza knih, Den knihoven…), dále též s nabídkoučasopisů, půjčováním zvukových nosičů a nabídkou knižních titulů od místních a regionálních autorů.

Po této základní (teoretické) přípravě přejdou studenti k praktickéčásti obsahující vyhledávání konkrétních knih podle systému mezinárodního desetinného třídění i podle knihovnického počítačového vyhledávání. Vyzkouší si možnost knihu rezervovat, prodloužit její výpůjční dobu (práce s online katalogem), vypisování či vyhledávání informací pomocí internetu (knihovny mají k dispozici i systém wifi), projdou si i kopírováním a skenováním materiálůa prací s CD, DVD.

Studentky pedagogické školy se blíže seznámí s chodem a nabídkou dětského oddělení, kterého využijí kroměsběru materiálu na literární a jazykové praktikum (současná tvorba pro děti a mládež, improvizované vypravování, komunikace a informatika) i pro přípravu na praktická vystoupení v mateřské školce.

V průběhu listopadu a prosince absolvují studenti 1. a 2. ročníku pedagogickéškoly v městské knihovně ještě celou řadu zajímavých programů,připravených paní ředitelkou. Ve spolupráci s vyučující dramatické výchovy je to program zaměřený na Vánoce a rodinu spisovatele K. Čapka – Čapci aneb Vánoční povídání s tajemstvím. Kromě zajímavých informací studenti opět pracují s technikami „asociační kruh, živý obraz, plná hra“. V lekci Vánoce nejenom vidíme, ale cítíme hmatem i čichem. Lekce je vhodná i pro žáky 2. stupně ZŠ.

Studenti 2. ročníku absolvují pod vedením paní ředitelky dvouhodinový program Vypravěčství. Jde o zajímavou techniku (SPORYTELLING – přímé živé vyprávění z očí do očí). Skupina se musí dohodnout na jedné verzi známé pohádky,např. Perníková chaloupka. Poté pracují skupinově formou komixu, kdy si připravují grafický záznam příběhu. Ten jim slouží jako materiál pro spontánní vyprávění, tolik využitelné v jejich budoucí profesi.

Studenti 1. ročníku mají ve svém ŠVP naplánované učivo týkající se dětské literatury. V prosinci absolvují opět pod vedením paní ředitelky seminář na téma Současná dětská literatura. Teoreticky, ale především prakticky pracují s klasickými knihami či horkými novinkami literatury pro děti, knihy prolistují, dozvědí se, jak posuzovat kvalitu knih, seznámí se s kvalitními nakladatelstvími, projekty na podporu čtenářství, internetovými odkazy, které budou moci ve své praxi pedagogů využít. Na tuto lekci poté navazují studenti 2. ročníku seminářem v rámci výtvarné výchovy Dětská ilustrace.

Studenti sexty a maturitního ročníku se seznámili v rámci literární exkurze s chodem Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Pod vedením zkušených lektorů absolvují seznámení s budovou, službami této instituce a dále velmi zajímavou lekci informační výchovy „…takových žen je velmi málo na světě…“. Tato lekce je zaměřena na regionální osobnost Boženy Němcové, u které si v roce 2012 připomeneme 150. výročí úmrtí. Studenti pátrají po zajímavostech ze života a díla této paní "světlem oděné". Zamýšlejí se nad jejím nelehkým osudem, pracují s textem tištěným i digitalizovaným, vyzkoušejí si i čtečku elektronických knih. Práce probíhá ve skupinách ve volném výběru knih a ve studovnách, prezentace se uskuteční v konferenčním sále, popř. v počítačové učebně. Celkově si studenti rozšíří základní povědomí o knihách a knihovnách, ale i svoji počítačovou a čtenářskou gramotnost. Bližší informace na www.svkhk.cz.

Městská knihovna v Nové Pace dále nabízí celou řadu lekcí, které nebyly z časových důvodů zařazeny do tohoto projektu, ale které jsou našimi učiteli využívány – lekce informační výchovy pro studenty 4. ročníků, seminář práce s poezií Ostrovy

Před několika lety jsme navázali velmi úzkou spolupráci, a tak se i naši studenti pedagogické školy podílejí na přípravě literárně-dramatických programůpro žáky novopackých základních škol. Městská knihovna vydala vynikající komix Nová Paka – tajemné město v Podkrkonoší s podtitulem komix pro zvídavé děti (viz www.knihovna.munovapaka.cz), který naši studenti v rámci hodin literárního a jazykového praktikačástečně zdramatizovali a přiblížili tak školákům.

Na závěr bych chtěla nabídnout několik literárních lekcí, které jsou zpracovány převážně metodami dramatické výchovy, využívají improvizaci a aktivní zapojení dětí a studentů.

Např. Villon– Balada o drobnostech (sebepoznání)

Gogol – Plášť (ubližování)

Neruda – Zimní (poznání druhých

Němcová - Babička

Šrámek – Voják v poli

Skácel – Uspávanky

Petiška – Staré řecké báje a pověsti

Čapek – Povídky z jedné a druhé kapsy

Perníková chaloupka

Hrnečku, vař atd.

Lekce První krok ke čtenářství bude představena formou dílny na závěrečné konferenci.

Šárka Horáková, koordinátorka projektu, Ladislav Kodym

Hledáme interiér MTŠ pro velkoformátovou malbu

přidáno: 29. 10. 2011 12:38, autor: Kateřina Krausová   [ aktualizováno 29. 10. 2011 12:39 ]Ne, nebojte se. Nehledáme plochu, na kterou bychom sprejem nastříkali grafitti a své tagy....V loňském školním roce nás požádala nemocnice v Jilemnici o vyzdobení chodeb ve zdejším Dětském oddělení. Šikovné studentky tehdejší 3.A SOŠPg, které se v předmětu psychologie právě věnovaly psychice nemocných dětí, se okamžitě začaly věnovat výtvarným návrhům pro toto oddělení a malbě pro dětský interiér vůbec. Příjemné náměty, dětem srozumitelné ztvárnění, pastelové barvy, prostor pro dětskou fantazii, to vše byla kritéria vznikajících návrhů. Již předem jsme mezi sebou různými výtvarnými testy a diktáty zjistili, na co je kdo "specialistou" a dali dohromady variabilní koncepci výzdoby, která se dá v praxi použít pro různý dětský interiér.
O to větší bylo naše zklamání letos na jaře. Nemocnice v Jilemnici a její Dětské oddělení prošlo rekonstrukcí, zdravotní vedení, které s námi celou akci domlouvalo, bylo přeřazeno na jiné oddělení.....A návrhy zůstaly. Hledáme proto touto cestou zeď, chodbu, hernu......, kam by studentky výtvarného semináře 4.A mohly malby pro děti realizovat ještě předtím, než odmaturují a odejdou. A nejedná se jenom o onu zeď. Potřebovali bychom i barvy (metr čtvereční přijde zhruba na 500 kč., 10 metrů čtverečních už jen na cca. 3000 kč.) Pokud by se malba realizovala mimo Novou Paka, studentky jsou ochotné zaplatit si jízdenku tam a zpět, nocleh na místě by se dal realizovat na koberci ve spacáku někde např. v zařízení, kde bychom malovali.
Další obrázky se Vám možná podaří vidět na : https://picasaweb.google.com/103911650379847904050/24Rijna2011?authuser=0&feat=directlinkTechnické fantazie v rámci VŠK pro sekundu a tercii

přidáno: 24. 10. 2011 12:22, autor: Josef Křeček

Sekundáni, terciáni, pozor!!! Termín naší exkurze do Technického muzea (9. 11.2011) se blíží! S ním se již naplno vrhneme do našeho společného projektu TECHNICKÉ FANTAZIE, jehož duchovním tvůrcem je naše výtvarnice Káťa Krausová. Vaší nezdolné touze po objevování nového tu bude učiněno zadost. Navíc to budete vy, kdo se stanete návrhářem nových technických zařízení. Studium exponátů v muzeu a úkoly, které tam budete plnit (např. od vaší výtvarnice) budou základními podklady pro vaši další práci a výtvarnou tvorbu. Také přednáška Jany Žižkové, která proběhne v rámci výuky fyziky, se vám bude pro vaši další práci hodit. Na těchto základech budete kombinovat své technické dovednosti a znalosti společně s fantazií (ta by měla klíčem k originalitě vašeho výstupu!!!) Vymyslíte originální stroj, v hodinách výtvarné výchovy rozkreslíte jeho součástky tak, aby si i ten, kdo strojům nerozumí, představil, jak může fungovat. A nakonec své kresby z hodin VV v IVT nafotíte a vložíte do animačního programu. Tak vzniknou animované filmy. A možná i vynálezy, o kterých uslyší celý svět. Hospodyňkám se uleví, až vymyslíte Samonakrmovačmuže nebo Samočistícíwcmyš, kutilům představíte drtič odpadů, který ze skořápek oříšků namele veverky a další...  Nakonec už zbydou jen detaily – stroj originálně pojmenovat, připravit návod k jeho použití, představit ho ostatním.

 A abyste se nedozvěděli všechno hned zpočátku, vězte, že tímto naše společné snažení neskončí. S celým projektem se totiž rozloučíme se vší parádou v únoru na závěrečné konferenci k našemu Velkému školnímu klíčování. A to formou nejen originální, ale také velkolepou…

Za celý technickofantazijní tým Vlasta Drábková a Kateřina Krausová

Projekt Sochy Novopacka pokračuje

přidáno: 17. 10. 2011 3:00, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 24. 10. 2011 22:22 ]

 
 
 
I v letošním školním roce bude druhou částí pokračovat projekt Sochy Novopacka, který je součástí 4. klíčové aktivity Velkého školního klíčování. Jedná se o přípravu, tvorbu a zveřejnění webové stránky, kterou kompletují společně se svými profesory studenti Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické. Část věnovaná sochám je již z poloviny hotová díky studentkám 3.A, které takřka půl roku obcházely Městskou knihovnu a Muzeum v Nové Pace. Hledaly na netu, fotografovaly sochy samotné a pokoušely se je i zpopularizovat- napodobit a vyfotit. Jednotlivé stránky, věnované každé soše, obsahují také smyšlenné příběhy plné fantazie(vznikly v hodinách LJP), mapu lokalizace sochy, někdy i ilustraci, komix.
Novopacko je místem, kde najdeme sochy na každém kroku (je jich opravdu hodně-jen ve středu města cca. 30) a tak studentky 3.A zvládly takto složitě zpracovat přibližně polovinu z nich. Druhá část soch čeká nyní na studentky 2.A SOŠPg. Jak můžete vidět na fotu, i přes nepřízeň počasí jsme si sochy společně prohlédli a vždy dvojice dívek ze 2.A si i svoji sochu již vybrala.
Přínos projektu Památky Novopacka je, myslím, obrovský, ba přímo neocenitelný. Vždyť již brzy bude tato stránka zveřejněna. A každý zájemce, turista i návštěvník Nové Paky zde bude moci najít zdarma kompletní dostupné informace o všech historických zajímavostech našeho města. Odkaz na tyto stránky- práci studentů- bude i na webu města Nová Paka.
 
                                                                      PaedDr. Kateřina Krausová
 

Velký školní třesk pokračuje

přidáno: 30. 9. 2011 5:03, autor: Josef Křeček

Na jaře letošního roku bylo na naší škole v rámci 4. klíčové aktivity Velkého školního klíčování realizováno kolem 20 mezipředmětových projektů, vycházejících ze školního vzdělávacího programu. V prvním pololetí nového školního roku na něnavazují další bezmála dvě desítky projektů, které obohatí výuku ve třídách nižšího i vyššího stupně gymnázia i SOŠ pedagogické. Pojďme se s některými stručně seznámit.

V šesti třídách je realizován projekt Cesta z listového těsta aneb Putování po knihovnách. Jeho cílem je seznámit studenty se třemi vybranými knihovnami ve východníchČechách. V hodinách angličtiny, němčiny a češtiny porovnají studenti své představy o kulturních a jiných zvycích v anglicky, německy a česky mluvících zemích se zjištěnou realitou v projektu nazvaném Střípky z kulturních studií aneb Typicky anglické, německé, české. Projekt Kuks umělecký a technický propojí učivo dějepisu, českého jazyka, hudební výchovy, výtvarné výchovy a fyziky. Na projektu Reálie Švýcarska pak spolupracují vyučující němčiny, dějepisu a základů společenských věd. Nechybí ani projekty zaměřené přímo na reálie Nové Paky. Tak například projekt Barokní klášter je zaměřen na poznání novopackého klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v historicko – uměleckých souvislostech. Zaměření dalších projektů je patrné už z jejich názvů – Využití kalkulátoru ve výpočtech, Politické a ekonomické mezníky ČR a Evropy ve 20. století, Klínové písmo, Technické fantazie a další. Mezi realizované projekty patří i výměnný pobyt s belgickou školou nebo příprava divadelního představení pro děti.

Velký školní třesk a vůbec celé Velké školní klíčování dokazují, že myšlenka propojení učiva jak mezi předměty navzájem, tak s praxí každodenního života nemusí být jen prázdnou frází na papíře, ale každodenním naplňováním Komenského zásady „‘Škola hrou“ v běžnémživotě školy. Celý projekt bude završen závěrečnou konferencí, na níž se pedagogové – účastníci projektu – podělí se svými zkušenostmi se svými kolegy z jiných škol nejen z Královéhradeckého kraje, ale i z jiných regionů ČR a také ze zahraničí.

                                                                                                                                Josef Křeček

Výsledky ankety aneb Jak hodnotí žáci kvarty projekt Země 2111

přidáno: 27. 6. 2011 4:00, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 27. 6. 2011 22:12 ]

Výsledky ankety jsou následující:

Bavila mě práce na projektu?
 • rozhodně ano: 5 (19 %)
 • spíše ano: 10 (37 %)
 • jen na některých jeho částech: 9 (33 %)
 • spíše ne: 3 (11 %)
 • rozhodně ne: 0 (0 %)

V čem vidím největší přínos projektu?
 • přinutil mě zamyslet se nad budoucností naší planety: 19 (70 %)
 • naučil(a) jsem se pracovat ve skupině, přijímat společná stanoviska: 2 (7 %)
 • naučil(a) jsem se obhajovat svůj názor před ostatními: 1 (4 %)
 • naučil(a) jsem se hodnotit názory ostatních: 1 (4 %)
 • v něčem jiném: 4 (15 %)
 • v ničem:0 (0 %)
V projektu Země 2111 bylo pro mě nejzajímavější:
 • tvořit vizi světa za 100 let: 22 (51 %)
 • prezentovat svůj názor: 0 (0 %)
 • pracovat ve skupině, přijímat společná stanoviska: 2 (7 %)
 • hodnotit názory ostatních: 2 (7 %)
 • něco jiného: 1 (4 %)
V průběhu projektu bylo pro mě nejobtížnější:
 • tvořit vizi světa za 100 let: 9 (33 %)
 • prezentovat svůj názor: 1 (4 %)
 • pracovat ve skupině, přijímat společná stanoviska: 1 (4 %)
 • hodnotit názory ostatních: 10 (37 %)
 • něco jiného: 6 (22 %)
Nejzajímavější byla pro mě část projektu:
 • češtinářská (poselství mimozem. civilizacím): 0 (0 %)
 • angličtinářská (překlad poselství): 0 (0 %)
 • němčinářská (překlad poselství): 2 (7 %)
 • fyzikální (hlavní směry vývoje vědy a techniky): 13 (48 %)
 • zeměpisná (mapa světa, novinový článek): 8 (30 %)
 • dějepisná (učebnice z r. 2111): 2 (7 %)
 • výtvarná (futuristická koláž): 2 (7 %)
Přispěl projekt k rozvoji mezipředmětových vztahů?
 • rozhodně ano: 6 (22 %)
 • spíše ano: 17 (63 %)
 • spíše ne: 4 (15 %)
 • rozhodně ne: 0 (0 %)
Podle mého názoru je projektů ve výuce na naší škole:
 • až příliš mnoho: 23 (85 %)
 • přiměřeně, ale jsou soustředěny do krátkých časových období: 3 (11 %)
 • přiměřeně a jsou optimálně časově rozvrženy: 1 (4 %)
 • spíše málo: 0 (0 %)
 • naprostý nedostatek: 0 (0 %)
Jiné skutečnosti (1 komentář):
 • Projekt mě přinutil zamyslet se nad minulostí naší planety.
Grafické znázornění výsledků ankety si můžete prohlédnout v přílohách článku. Ty jsou v poněkud v nižší kvalitě, s použitím nástroje Lupa jsou však dobře čitelné.

Komentář autora:
Výsledky ankety obrážejí názory 27 z celkového počtu 29 žáků třídy kvarty.
Práce na celém projektu bavila nebo rozhodně bavila 56 % respondentů, jen na některých částech 33 %, nebavila 11 %. Zde je možná vidět jisté přesycení třídy kvarty projekty. To se obráží i v odpovědi na otázku zkoumající četnost projektů na naší škole: 85 % respondentů odpovídá, že jich je až příliš mnoho. Sám se domnívám, že tomu tak není, v souvislosti s VŠK jsou však některé třídy - a k nim kvarta patří - nárazově vytíženy více, než bývá obvyklé. Do budoucna lze doporučit rovnoměrnější vytížení jednotlivých tříd v tomto směru. Největší přínos projektu vidí většina třídy v jeho věcném obsahu, tedy v tom, že přinutil žáky zamyslet se nad budoucností naší planety. Objevují se však i jiné přínosy - schopnost pracovat ve skupině, přijímat společná stanoviska, obhajovat své názory před ostatními, hodnotit názory ostatních. Právě hodnocení názorů ostatních považuje nejvíce respondentů (37 %) za to, co pro ně v projektu bylo nejobtížnější. Téměř stejný počet (33 %) považuje za nejobtížnější tvořit vizi světa za 100 let, současně to však bylo pro 81 % třídy nejzajímavější. Z jednotlivých částí projektu hodnotí třídy výrazně nejvýše dvě - fyzikální a zeměpisnou, což bylo do značné míry dáno i atraktivitou zadání.
Nejcennější je však skutečnost, že podle 85 % respondentů přispěl projekt (odpovědi rozhodně nebo spíše ano) k rozvoji mezipředmětových vztahů - to je hlavní cíl celého Velkého školního klíčování a vzhledem k této skutečnosti lze považovat projekt Země 2111 za úspěšný.

Vybrané výstupy z projektu kvarty Země 2111

přidáno: 27. 6. 2011 2:47, autor: Josef Křeček

V přílohách se podívejte na některé zajímavé výstupy z projektu Země 2111. Konkrétně to jsou:
 • Vývoj vědy a techniky do r. 2111 - Svět v roce 2111 (fyzika)
 • Co se bude  psát v učebnicích dějepisu v r. 2111 o naší době (dějepis)
 • Článek z novin r. 2111 (zeměpis) . neděste se, příspěvek je psán češtinou po trojí jazykové reformě během 21. století, púoslední verze Pravidel z r. 2099
 • Politická mapa světa 2111 (zeměpis)
 • Poselství mimozemským civilizacím (anglický jazyk)
 • Koláž VIZE SVĚTA 2111 (výtvarná výchova)
 

O fyzikální části projektu Země 2111

přidáno: 10. 6. 2011 13:03, autor: Josef Křeček

Fyzikální část projektu Země 2111 probíhala v kvartě v šesti fázích:

      První fáze – (duben2011) – každý žák sestavil sám za sebe cca jednostránkovou stať o tom, jakými cestami se bude ubírat vývoj vědy a techniky a lidské civilizace vůbec v nejbližších 100 letech, jaké vynálezy se objeví atd. Na závěr každý vytknul ze své úvahy 5 hlavních bodů vývoje vědy a techniky v nejbližších 100 letech. S těmito 5 body bylo dále pracováno.

     Druhá  fáze (počátek května 2011) – ta už probíhala formou skupinové práce. Pomocí losování generátorem náhodných čísel vznikly tříčlenné skupiny (říkejme jim primární), v nichž se jednotliví jejich členové museli dohodnout o 5 nejdůležitějších bodech, které budou výstupem celé skupiny.

     Třetí fáze (polovina května 2011) – losováním byly tříčlenné primární skupiny sloučeny do menšího počtu šestičlenných „sekundárních“ skupin. Každá sekundární skupina  zahrnovala dvě původní primární skupiny. Obě primární skupiny se musely v rámci jedné sekundární skupiny dohodnout na 5 nejdůležitějších bodech.

     Čtvrtá   fáze  (na hodině fyziky 19. května 2011) – kooperace skupin metodu tzv. pěti barev. Každá ze sekundárních skupin (bylo jich ve třídě celkem 5) obdržela jeden barevně označený papír. Na něj napsala svých 5 bodů. Pak předala svůj papír k další skupině, která k jednotlivým položkám předchozí skupiny napsala buď „+“ (pokud s daným bodem souhlasila), „-“ (pokud s daným bodem nesouhlasila( nebo „?“ (v případě, že skupina považovala bod za sporný, nebo k němu měla neutrální postoj, nebo mu nerozuměla). Poté nastal posun papíru k další skupině atd., až se papír vrátil zpět ke skupině původní, která tak získala zpětnou vazbu o svých 5 bodech. Na základě toho pak každá skupina vybrala z původních 5 bodů nejdůležitější 3. Při výběru těchto 3 bodů se nemusela přesně řídit hodnocením  ostatních skupin, ale měla k nim přihlížet (vybrané 3 body tedy nemusely být automaticky 3 body s největším počtem „plusů“). Takto vzniklo při 5 skupinách teoreticky 15 bodů, které třída považuje za nejdůležitější. Protože se však některé položky  překrývaly, zůstalo konečných bodů nakonec jen 10.

     Pátá fáze (konec května a počátek června 2011) – obloukem se vracíme k 1. fázi, kde byl každý sám za sebe. V elektronickém hlasování měl každý žák třídy zvolit  z 10 bodů třídy, vybraných ve 4. fázi, těch pět, které považuje za nejdůležitější. Tímto způsobem pak vznikl výstup třídy jako celku, tedy těch 5 bodů vývoje vědy a techniky v nejbližších 100 letech, které třída považuje za nejdůležitější.  Jejich pořadí je dále uveden (v závorce je v procentech uveden počet žáků třídy, kteří danou položku zvolili mezi 5 nejdůležitějších):

·        Energetika, nové zdroje paliv (jaderná fúze), nové druhy paliv...................86,21 %

·        Dobývání vesmíru, osídlení nových planet ................................................82,76 %

·        Doprava se zrychlí, bude  bezpečnější a ekologičtější...............................79,31 %

·        Léky na dosud neléčitelné nemoci.............................................................72,41 %

·        Robotizace lékařství, využití nanorobotů...................................................58,62 %

             Na 6. – 10. místě se pak umístily tyto položky:

·        Umělá výroba lidských orgánů...................................................................37,93%

· Zastavení kácení deštných pralesů díky novému umělému materiálu podobnému dřevu.........................................................................................................27,59%

·        Zrychlení přenosu informací......................................................................27,59%

·        Hybridní pohony........................................................................................24,14%

·        Digitální svět.............................................................................................20,61%

      Šestá   fáze (červen 2011) – diskuse celé třídy nad výstupy fyzikální části projektu Země 2111 a nad výsledky celého projektu vůbec ( s přihlédnutím k aktivitám v ostatních předmětech, které se na projektu podílí).

Projekt Země 2111

přidáno: 27. 4. 2011 22:38, autor: Josef Křeček

Jak bude vypadat naše planeta za sto let? Jak budeme žít, kam pokročí vývoj vědy a techniky? Jak bude vypadat budoucí mapa světa? To jsou otázky, na které se pokusí odpovědět žáci kvarty v projektu Země 2111, který je jedním z více než dvaceti žákovských projektů, realizovaných v rámci rozsáhlého projektu Velké školní klíčování, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Velké školní  klíčování je zaměřeno na rozvoj mezipředmětových vztahů a týmové spolupráce učitelů různých předmětů v každodenní školní praxi. Realizované žákovské projekty vycházejí ze školního vzdělávacího programu školy a obsahu jednotlivých předmětů.

Projekt Země 2111 je opravdu multipředmětový – zasahuje do sedmi předmětů z různých vzdělávacích oblastí. V kvartě se na osmiletém gymnáziu uzavírá učivo nižšího stupně gymnázia a to je příležitostí porozhlédnout se, jaké jsou perspektivy oborů, které jsou náplní jednotlivých učebních předmětů, v blízké i vzdálenější budoucnosti.

V českém jazyce vytvoří kvartáni poselství našim vzdáleným potomkům, které v hodinách cizích jazyků přeloží do angličtiny a němčiny. Toto poselství bude uloženo na škole a možná bude pro naše vzdálené potomky zajímavým zdrojem informací o naší době. Ve  fyzice vznikne vize vývoje vědy a techniky v nejbližších 100 letech, v zeměpise se žáci pokusí vytvořit fiktivní mapu světa z roku 2111 a napíší titulní stránku novin z téhož roku (v té souvislosti se naskýtá otázka: budou v roce 2111 ještě existovat tištěná média?). V hodinách výtvarné výchovy byla řeč o uměleckém směru futurismu a  vznikla futuristická koláž VIZE SVĚTA 2111. Stranou nezůstane ani hudební výchova.

Projekt Země 2111 probíhá od dubna do června a jeho průběh budete moci sledovat již brzy na jeho vlastních webových stránkách.

 

                                                                                                                                Josef Křeček

Přehled projektů realizovaných v KA 04 - Velký školní třesk

přidáno: 24. 3. 2011 4:30, autor: Josef Křeček

Prima – Fiktivní restaurace (AJ, VV) – březen – duben 2011

-          Řecko – kultura (D, VV) – březen – duben 2011

Sekunda – Symbolická řeč znaků a čísel (VV, M, IVT, HV, AJ) – březen – duben 2011

-          Počátky českého státu (OV, D, HV) – duben – květen 2011

-          Tělovýchovná tematika v AJ (TV, AJ) – duben – květen 2011

Tercie – Cestovka (NJ, AJ) – duben – červen 2011

Kvarta – Památky Novopacka (D, Z, ČJ, AJ, NJ, VV) – březen – červen 2011

-          Země 2111 (F, ČJ, AJ, NJ, Z, D, VV) – duben – červen 2011

Kvinta – Po stopách Římanů v Británii (AJ, D) – březen – duben 2011

Sexta – Reálie Německa a Rakouska (NJ, Z, D, HV) – březen – duben 2011

Septima – Srovnání reálií Německa a Anglie (NJ, AJ) – duben – červen 2011

1.G – Základy mediální výchovy (ČJ, ZSV,M, TV,AJ, VV) – březen – květen 2011

2.G - Reálie Německa a Rakouska (NJ, Z, D, HV) – březen – květen 2011

3.G – Čína včera a dnes (Z,D) – duben – květen 2011

1.A – Didaktická technika (Pd, VDT) – březen – září 2011

       - Animace (VV, VDT) - březen – září 2011

2.A – Oživlé sochy Novopacka (VV, LJP, ODV, D) – březen – červen 2011

      - Romantismus v regionu (ČJ, D, Z) – duben – květen 2011

      - Hudební sborníček (VV, ČJ, LJP, HV, HN, IVT) – březen – říjen 2011

3.A - Hudební sborníček (VV, ČJ, LJP, HV, HN, IVT) - březen – říjen 2011

       - Výzdoba dětského oddělení nemocnice v Jilemnici (VV, Ps, Pd) – březen – říjen 2011

       - Psychologie nemocného dítěte ((Ps, VV, TV) - září – listopad 2011

1-10 of 14