04 Velký školní třesk

Cíle aktivity 04:

Formou projektového vyučování propojovat učivo, které je součástí vzdělávacího obsahu různých vyučovacích předmětů.

Nabízet žákům motivující cíle a vést je k realizaci projektů, které navazují na vzdělávací obsahy daných vyučovacích předmětů, řeší reálné problémy, prohlubují uvědomění si vlastní zodpovědnosti za životní prostředí, zvyšují informační gramotnost žáků, podporují je ve využívání moderních komunikačních technologií a tím aktivně zvyšují jejich osobní kvalifikaci a možnost uplatnění na trhu práce, umožňují aktivní rozvoj a seberealizaci každého člena žákovského týmu.

Do vyučování pravidelně zahrnovat aktivizující metody, moderní formy práce a práci se současnými komunikačními a informačními technologiemi

Vytvářet a udržovat takové klima třídy i školy, aby byla maximálně podpořena účinnost vzdělávacího i výchovného působení jednotlivých projektů.


 • Cesta z listového těsta aneb Putování po knihovnách     Jedním z řady projektů v rámci Velkého školního klíčování na novopackém gymnáziu je i projekt, který studentům, za jejich přímé účasti a aktivní spolupráce, přiblíží vše o funkcích a poslání ...
  Přidáno v 18. 11. 2011 12:50, autor: Ladislav Kodym
 • Hledáme interiér MTŠ pro velkoformátovou malbu Ne, nebojte se. Nehledáme plochu, na kterou bychom sprejem nastříkali grafitti a své tagy....V loňském školním roce nás požádala nemocnice v Jilemnici o vyzdobení chodeb ve zdejším Dětském oddělení ...
  Přidáno v 29. 10. 2011 12:39, autor: Kateřina Krausová
 • Technické fantazie v rámci VŠK pro sekundu a tercii Sekundáni, terciáni, pozor!!! Termín naší exkurze do Technického muzea (9. 11.2011) se blíží! S ním se již naplno vrhneme do našeho společného projektu TECHNICKÉ FANTAZIE, jehož duchovním tvůrcem je ...
  Přidáno v 24. 10. 2011 12:22, autor: Josef Křeček
 • Projekt Sochy Novopacka pokračuje    I v letošním školním roce bude druhou částí pokračovat projekt Sochy Novopacka, který je součástí 4. klíčové aktivity Velkého školního klíčování. Jedná se o přípravu, tvorbu a zveřejnění webové stránky ...
  Přidáno v 24. 10. 2011 22:22, autor: Josef Křeček
 • Velký školní třesk pokračuje Na jaře letošního roku bylo na naší škole v rámci 4. klíčové aktivity Velkého školního klíčování realizováno kolem 20 mezipředmětových projektů, vycházejících ze školního vzdělávacího programu. V prvním pololetí nového ...
  Přidáno v 30. 9. 2011 5:04, autor: Josef Křeček
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 14 Zobrazit více »


Výpis a editace článků