Studenti se v rámci Klíčování dále vzdělávají!

přidáno: 31. 3. 2012 6:56, autor: Neznámý uživatel

Ve dnech 21. a 23. 3. 2012 absolvovali naši studenti další semináře důležité pro rozvoj klíčových kompetencí nutných pro tvorbu projektů. Jednalo se o třídy V., VI., VII., 1.G, 2.G, 3.G, 2.A a 3.A,

celkem to bylo 190 studentů. Z nabídky seminářů si třídy vždy vybraly ten, který je nejvíce zaujal.

 

 Seminář „Základy grafického návrhu“ byl zaměřen na základní pravidla a principy grafického návrhu, které mohou žáci uplatnit při tvorbě materiálů do výuky (referáty, prezentace, atd.) a dalších materiálů, ve kterých je třeba citlivě pracovat s textem a grafickými prvky. Studenti se seznámili např. se základy kompozice, s volbou vhodných barev a barevného kontrastu, s konstrukcí optického středu a s pravidlem třetin ve fotografii. Získané znalosti a dovednosti si žáci upevnili při práci s pracovními listy. Tento seminář si vybraly dvě třídy.

 

Nejvíce žádaný seminář „Pokročilá práce s YouTube“ absolvovalo 5 tříd. Seminář byl zaměřen na publikování a úpravu videa na internetu pomocí YouTube. Studenti se formou praktických cvičení seznámili zejména s následujícími funkcemi: Vytvoření vlastního kanálu - Nahrání videa na YouTube, úprava informací o videu a správa videí - Základní úpravy nahraného videa - Tvorba nových videí pomocí editoru videa na YouTube (přechodové efekty, střih, přidání zvukové stopy, titulky) - Možnosti publikování videa (veřejné/soukromé/neuvedené).

 

Seminář „Efektivní prezentace v MS PowerPoint“ představil studentům formou praktických ukázek základní zásady a principy, které je vhodné dodržet při tvorbě prezentací a prezentování.

Mimo jiné se studenti seznámili s pravidlem 10/20/30, s online nástroji a internetovými zdroji pro usnadnění tvorby prezentací a se základy tvorby prezentace v programu PowerPoint, s prací s předlohou a s vytvářením jednoduchých animací. Tento seminář si vybrala jedna třída.
 
 

 

Mgr. Lucie Nosková

Comments