Klíčové týmové kompetence

přidáno: 14. 2. 2011 11:56, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 14. 2. 2011 12:02 ]


            V rámci 3. klíčové aktivity projektu Velké školní klíčování, které s podporou Evropského sociálního fondu a  státního rozpočtu ČR probíhá na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Nové Pace,  proběhlo školení studentů naší školy v oblasti klíčových týmových kompetencí. Školení v budově bývalé školy v Borovničce se zúčastnily 3 skupiny studentů, z nichž každá absolvovala dvoudenní školení, celkem bylo proškoleno 81 studentů. Školení zajistila odborná firma Šuleř Transform, školitelem byl pan Ing. Šuleř.

 

            Tématem dopoledního bloku prvního dne byla práce v týmu a týmová spolupráce. Studenti se seznámili se zásadami a principy týmové spolupráce a pokusili se na základě vlastních zkušeností uvést pozitiva i negativa práce v týmu. Získané informace si mohli v praxi ověřit při hře „Ztraceni v poušti“, cílem této hry je sestavit z 15 předmětů jejich seznam podle „potřebnosti“ v poušti. Studenti byli rozděleni do týmů, nejprve každý sestavil vlastní pořadí předmětů a poté se studenti měli dohodnout na společném pořadí týmu. Tato aktivita potvrdila, že mnohdy je potřeba vyvinout značné úsilí, aby tým dospěl ke zdárnému konci. V závěrečné části tohoto bloku se studenti seznámili se zásadami dobrého projektu.

 

            Odpolední blok byl věnován týmovým rolím, neboť pro optimální výkon týmu je potřeba, aby byl i určitým způsobem složen, tedy aby každý člen v týmu zastával určitou roli, v ideálním případě více rolí. Ing. Šuleř seznámil studenty se základními týmovými rolemi podle profesora Mereditha Belbina. Na základě jednoduchého testu vycházejícího z hodnot a postojů člověka se studenti dozvěděli, jaké týmové role jsou pro ně charakteristické.

 

Odpoledne se studenti ještě seznámili s možnostmi řešení problémů v týmu, s kreativními technikami (brainstorming, brainwraiting, …) a vyzkoušeli si techniky týmového řešení problémů.

 

            Závěrečná část prvního dne byla věnována další simulaci týmové spolupráce, tentokrát to byla hra „Ztraceni na Měsíci“. Tato hra už byla mnohem náročnější, neboť studenti museli vycházet hlavně z poznatků získaných při fyzice. Kromě této aktivity shlédli žáci ještě dva krátké výukové filmy zaměřené na týmové role.

 

            Druhý den dopoledne se studenti rozdělili do několika skupin a věnovali se přípravě další části třetí klíčové aktivity. Tou je seznámení zbývajících studentů  školy s poznatky nabytými na školení. Každá skupina si připravila cca dvouhodinový program, při němž seznámí ostatní studenty s technikami zaměřenými na rozvoj komunikace, organizace práce v týmu a řešení problémů apod. Každá skupina předvedla návrh „svého“ školení, ing. Šuleř jej doplnil svými připomínkami a radami. Proškolení studenti budou školit zbývající studenty v posledním únorovém týdnu.

 

Před odjezdem studenti ještě zhodnotili celý pobyt v Borovničce, pozitivně ohodnotili zejména týmové hry, individuální a týmové úkoly, sebepoznávací testy, příjemný personál a dobré stravování. Negativně vnímali náročný a nabitý program, hodně teoretických poznatků, krátké přestávky a málo času na osobní volno. Nicméně celkově studenti školení zhodnotili kladně a věří, že nově nabyté znalosti a zkušenosti zhodnotí při projektech, které na škole budou probíhat.

 

Dění v projektu můžete i nadále sledovat na http://vsk.gymnp.cz .

 

                                                                                              Lucie Nosková

Comments