Cesta pomocí příkladů - novinky

Už i 1.A a 1.G ovládají klíčové kompetence!

přidáno: 23. 11. 2013 4:41, autor: Neznámý uživatel


I letos proběhlo začátkem listopadu školení prvních ročníků, které se týkalo klíčových 
týmových kompetencí. Role školitelů se opět ujali oktaváni, Míša Šubrová, David Tran Huu, Tomáš Bendl, Pavel Hylmar a Tomáš Jirutka. Studenty seznámili s týmy, týmovými rolemi a s pravidly týmové spolupráce. V praktické části školení si žáci prvních ročníků vyzkoušeli simulaci týmové spolupráce při hře „Ztraceni v poušti“ a při testu M. Belbina zjistili, jaká  týmová role je pro ně charakteristická. Školení se zúčastnilo celkem 55 studentů. Oktaváni školili již poněkolikáté, za což jim patří velký dík!
 


První ročníky seznámeny s klíčovými týmovými kompetencemi!

přidáno: 30. 11. 2012 5:22, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 30. 11. 2012 5:22 ]


V polovině listopadu proběhlo školení primy, 1.G a 1.A v oblasti klíčových týmových kompetencí. Míša Šubrová, Marek Hozák, David Tran Huu, Pavel Hylmar a Tomáš Jirutka, zkušení školitelé ze septimy, seznámili studenty s týmovými rolemi, se zásadami práce a komunikace v týmu a s týmovým řešením problémů. Nově získané poznatky a vědomosti si studenti vyzkoušeli i prakticky, např. při hře „Ztraceni v poušti“. Celkem bylo proškoleno 84 studentů.   

 Studenti se v rámci Klíčování dále vzdělávají!

přidáno: 31. 3. 2012 6:56, autor: Neznámý uživatel

Ve dnech 21. a 23. 3. 2012 absolvovali naši studenti další semináře důležité pro rozvoj klíčových kompetencí nutných pro tvorbu projektů. Jednalo se o třídy V., VI., VII., 1.G, 2.G, 3.G, 2.A a 3.A,

celkem to bylo 190 studentů. Z nabídky seminářů si třídy vždy vybraly ten, který je nejvíce zaujal.

 

 Seminář „Základy grafického návrhu“ byl zaměřen na základní pravidla a principy grafického návrhu, které mohou žáci uplatnit při tvorbě materiálů do výuky (referáty, prezentace, atd.) a dalších materiálů, ve kterých je třeba citlivě pracovat s textem a grafickými prvky. Studenti se seznámili např. se základy kompozice, s volbou vhodných barev a barevného kontrastu, s konstrukcí optického středu a s pravidlem třetin ve fotografii. Získané znalosti a dovednosti si žáci upevnili při práci s pracovními listy. Tento seminář si vybraly dvě třídy.

 

Nejvíce žádaný seminář „Pokročilá práce s YouTube“ absolvovalo 5 tříd. Seminář byl zaměřen na publikování a úpravu videa na internetu pomocí YouTube. Studenti se formou praktických cvičení seznámili zejména s následujícími funkcemi: Vytvoření vlastního kanálu - Nahrání videa na YouTube, úprava informací o videu a správa videí - Základní úpravy nahraného videa - Tvorba nových videí pomocí editoru videa na YouTube (přechodové efekty, střih, přidání zvukové stopy, titulky) - Možnosti publikování videa (veřejné/soukromé/neuvedené).

 

Seminář „Efektivní prezentace v MS PowerPoint“ představil studentům formou praktických ukázek základní zásady a principy, které je vhodné dodržet při tvorbě prezentací a prezentování.

Mimo jiné se studenti seznámili s pravidlem 10/20/30, s online nástroji a internetovými zdroji pro usnadnění tvorby prezentací a se základy tvorby prezentace v programu PowerPoint, s prací s předlohou a s vytvářením jednoduchých animací. Tento seminář si vybrala jedna třída.
 
 

 

Mgr. Lucie Nosková

Školení studentů 2.11.2011

přidáno: 2. 11. 2011 6:50, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 2. 11. 2011 7:03 ]

V rámci klíčové aktivity 03 byli dne 2.11.2011 proškoleni studenti tříd 1.G, 1.A a primy, tedy ti, kteří ještě nemohli absolvovat projektový den, konaný 22.2.2011. I naši nováčci tak již vědí, co je to projekt a týmová spolupráce a mohou tak naplno pracovat na svých projektech v klíčové aktivitě 04 - Velkém školním třesku.

Díky kvalitní a pilné fotografické práci Kristýny Haltufové ze 4.G si můžete prohlédnout fotogalerii z akce na adrese:
 


 

Přednáška Efektivní prezentace

přidáno: 9. 5. 2011 23:13, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 9. 5. 2011 23:19 ]

Naši studenti měli možnost zdokonalit se v tvorbě prezentací, a to v úterý 3. 5. 2011. Na téma „Efektivní prezentace“ přednášel Mgr. Václav Maněna z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Přednáška se konala na „objednávku“, v návaznosti na dotazníkové šetření ke KA 03, ve kterém studenti projevili zájem absolvovat školení týkající se prezentování.

Mgr. Maněna zábavnou formou představil nejdůležitější zásady, kterých by se tvůrce prezentace měl držet, pokud chce, aby jeho prezentace byla skutečně efektivní. Studenti se seznámili např. s „pravidlem 10, 20, 30“ (10 snímků v prezentaci, 20 minut délka, minimálně 30 bodů velké písmo), se zásadami pro užívání písma (nepoužívat menší velikost než 30 bodů, zvýrazňovat tučně, nepodtrhávat, volit bezpatkové písmo – např. Arial, Tahoma…) a barev (kontrasty, viditelnost, …) apod.

Na  http://akce.rokit.cz/ jsou užitečné odkazy pro tvorbu kvalitní a efektivní prezentace. Přednášky se zúčastnilo cca. 53 studentů z různých tříd, od nejmladších primánů po nejstarší septimány.

Studenti vyškolili své spolužáky (podívejte se na fotky)

přidáno: 23. 2. 2011 0:27, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 28. 3. 2011 8:39 ]

Úterý 22. února 2011. Zdánlivě obyčejné zimní dopoledne na novopackém gymnáziu a pedagogické škole.  Při bližším pohledu však zjistíme, že je něco jinak. Každá třída je rozdělena na dvě poloviny, na rozvrhu místo češtiny, matematiky nebo „tělocviku“ je týmová spolupráce a tvorba projektů a hlavně za katedrou namísto pedagogů skupinky studentů.

 

Probíhá totiž neobvyklý "miniprojektový den". V rámci  projektu Velké školní klíčování, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, se studenti učí pracovat v týmu, osvojují si hlavní zásady týmové práce, zkouší si svou roli v týmu a poznávají, co je projekt a jak ho tvořit. „Lektory“ tohoto školení jsou vybraní studenti tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1.|G a 2.A, kteří se  na přelomu ledna a února letošního roku  zúčastnili dvoudenního intenzivního školení na uvedená témata v Borovničce. Nyní nabyté poznatky předávají svým spolužákům.

 

Školení se zúčastňují všechny  třídy kromě maturitních ročníků. Celkem se  školí 14 tříd či menších skupin, každou z nich má (pod dozorem pedagogů) na starosti jedna ze skupin „lektorů“. Akce tak zasahuje prakticky celou školu.

Školení je rozděleno do tří bloků. Obsahem toho prvního je týmová spolupráce a role v týmu. Účastníci školení si zkouší simulovanou spolupráci v týmu v krizové situaci při hře Ztraceni v poušti (co myslíte, milí čtenáři, potřebovali byste v takové situaci víc kompas, nebo kapesní zrcátko?) a v tzv. Belbinově testu týmových rolí si ověřují, jaká role v týmu je jim vlastní. Při práci v týmu je totiž dobré znát, zda jsem pro tým platný jako „hledač zdrojů“, realizátor, „dotahovač“ projektů, specialista nebo jestli je mi vlastní jiná role.

Druhý blok je  věnován kreativním technikám týmového řešení problémů, jakými jsou brainstorming, brainwriting a další. Na velkých arších balicího papíru vznikají formou brainstormingu návrhy zatím fiktivních, v blízké budoucnosti možná reálných projektů.

V posledním bloku je pak provedena zpětná vazba školení, tedy jeho zhodnocení ze strany školitelů i školených.

 Tři hodiny utekly jako voda a třídy se odebírají k pravidelné výuce podle rozvrhu. I v ní se však jistě brzy projeví to, co se účastníci „miniprojektového dne“ naučili. Brzy totiž přijde Velký školní třesk – další klíčová aktivita projektu Velké školní klíčování, v níž budou realizovány projekty přímo ve výuce. „Klíčování“ v Nové Pace potrvá do března 2012, ale jeho výsledky tento časový horizont jistě významně přesáhnou.
 

Fotogalerie - školení studentů v Borovničce

přidáno: 21. 2. 2011 21:58, autor: Josef Křeček   [ Aktualizováno 20. 3. 2011 2:06 uživatelem Marián Klapka ]

Fotogalerii ze školení studentů v Borovničce v rámci klíčové aktivity 03 si můžete prohlédnout po kliknutí na tento odkaz:
 

Klíčové týmové kompetence

přidáno: 14. 2. 2011 11:56, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 14. 2. 2011 12:02 ]


            V rámci 3. klíčové aktivity projektu Velké školní klíčování, které s podporou Evropského sociálního fondu a  státního rozpočtu ČR probíhá na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Nové Pace,  proběhlo školení studentů naší školy v oblasti klíčových týmových kompetencí. Školení v budově bývalé školy v Borovničce se zúčastnily 3 skupiny studentů, z nichž každá absolvovala dvoudenní školení, celkem bylo proškoleno 81 studentů. Školení zajistila odborná firma Šuleř Transform, školitelem byl pan Ing. Šuleř.

 

            Tématem dopoledního bloku prvního dne byla práce v týmu a týmová spolupráce. Studenti se seznámili se zásadami a principy týmové spolupráce a pokusili se na základě vlastních zkušeností uvést pozitiva i negativa práce v týmu. Získané informace si mohli v praxi ověřit při hře „Ztraceni v poušti“, cílem této hry je sestavit z 15 předmětů jejich seznam podle „potřebnosti“ v poušti. Studenti byli rozděleni do týmů, nejprve každý sestavil vlastní pořadí předmětů a poté se studenti měli dohodnout na společném pořadí týmu. Tato aktivita potvrdila, že mnohdy je potřeba vyvinout značné úsilí, aby tým dospěl ke zdárnému konci. V závěrečné části tohoto bloku se studenti seznámili se zásadami dobrého projektu.

 

            Odpolední blok byl věnován týmovým rolím, neboť pro optimální výkon týmu je potřeba, aby byl i určitým způsobem složen, tedy aby každý člen v týmu zastával určitou roli, v ideálním případě více rolí. Ing. Šuleř seznámil studenty se základními týmovými rolemi podle profesora Mereditha Belbina. Na základě jednoduchého testu vycházejícího z hodnot a postojů člověka se studenti dozvěděli, jaké týmové role jsou pro ně charakteristické.

 

Odpoledne se studenti ještě seznámili s možnostmi řešení problémů v týmu, s kreativními technikami (brainstorming, brainwraiting, …) a vyzkoušeli si techniky týmového řešení problémů.

 

            Závěrečná část prvního dne byla věnována další simulaci týmové spolupráce, tentokrát to byla hra „Ztraceni na Měsíci“. Tato hra už byla mnohem náročnější, neboť studenti museli vycházet hlavně z poznatků získaných při fyzice. Kromě této aktivity shlédli žáci ještě dva krátké výukové filmy zaměřené na týmové role.

 

            Druhý den dopoledne se studenti rozdělili do několika skupin a věnovali se přípravě další části třetí klíčové aktivity. Tou je seznámení zbývajících studentů  školy s poznatky nabytými na školení. Každá skupina si připravila cca dvouhodinový program, při němž seznámí ostatní studenty s technikami zaměřenými na rozvoj komunikace, organizace práce v týmu a řešení problémů apod. Každá skupina předvedla návrh „svého“ školení, ing. Šuleř jej doplnil svými připomínkami a radami. Proškolení studenti budou školit zbývající studenty v posledním únorovém týdnu.

 

Před odjezdem studenti ještě zhodnotili celý pobyt v Borovničce, pozitivně ohodnotili zejména týmové hry, individuální a týmové úkoly, sebepoznávací testy, příjemný personál a dobré stravování. Negativně vnímali náročný a nabitý program, hodně teoretických poznatků, krátké přestávky a málo času na osobní volno. Nicméně celkově studenti školení zhodnotili kladně a věří, že nově nabyté znalosti a zkušenosti zhodnotí při projektech, které na škole budou probíhat.

 

Dění v projektu můžete i nadále sledovat na http://vsk.gymnp.cz .

 

                                                                                              Lucie Nosková

Cesta pomocí příkladů

přidáno: 12. 1. 2011 0:21, autor: Josef Křeček

Klíčová aktivta 03 - Cesta pomocí příkladů - proběhne v lednu a únoru 2011. V její první fázi budou vyškoleni vybraní studenti ze šesti tříd na téma Práce a komunikace v týmu. Školení proběhne v Borovničce v těchto termínech:
kvarta a část tercie - 31.1. - 1.2.2011
sexta a 1.G - 1.2. - 2.2. 2011
kvinta a 2.A - 2.2. - 3.2.2011
Školení bude zajišťovat školící agentura z Ostravy.
 
Druhá fáze pak už zasáhne celou školu s výjimkou maturitních ročníků. Všichni studenti budou vyškoleni na téma Práce na projektech. V průběhu února proběhne formou workshopů projektový den v rozsahu cca 3 hodin.
 
Sledujte tyto stránky, postupně se bude dozvídat přesnější informace.

1-9 of 9