03  Cesta pomocí příkladů


Cílem aktivity 03 je tedy rozvoj takových klíčových kompetencí žáků, které umožní efektivní práci v týmu (rozdělení rolí, zodpovědnost za svou práci, komunikace mezi členy týmu apod.), stanovení cílů projektu, vytvoření plánu řešení, realizaci projektu (vyhledávání informací, efektivní využívání informačních technologií a moderních pomůcek, pořizování dokumentace, …), vyhodnocení projektu a prezentaci výstupů. Žáci si tyto klíčové kompetence osvojí praktickým intenzivním nácvikem a jeho analýzou. Získané dovednosti později aplikují do praxe při tvorbě mezipředmětových projektů.
V rámci této aktivity jsme pro Vás vytvořili E-learningový kurz v prostředí Moodle, do kterého se můžete přihlásit. V teoretické části tohoto kurzu se seznámíte s klíčovými týmovými kompetencemi, v praktické části kurzu si otestujete Vaše znalosti týkající se týmové práce, týmových rolí, komunikace v týmu a týmového
řešení problémů.
V případě zájmu kontaktuje administrátora webu (marian.klapka@gymnp.cz), který Vám přidělí potřebná hesla pro přístup. • Už i 1.A a 1.G ovládají klíčové kompetence! I letos proběhlo začátkem listopadu školení prvních ročníků, které se týkalo klíčových týmových kompetencí. Role školitelů se opět ujali oktaváni, Míša Šubrová, David Tran Huu, Tomáš Bendl, Pavel Hylmar a ...
  Přidáno v 23. 11. 2013 4:41, autor: Neznámý uživatel
 • První ročníky seznámeny s klíčovými týmovými kompetencemi! V polovině listopadu proběhlo školení primy, 1.G a 1.A v oblasti klíčových týmových kompetencí. Míša Šubrová, Marek Hozák, David Tran Huu, Pavel Hylmar a Tomáš Jirutka, zkušení školitelé ...
  Přidáno v 30. 11. 2012 5:22, autor: Neznámý uživatel
 • Studenti se v rámci Klíčování dále vzdělávají! Ve dnech 21. a 23. 3. 2012 absolvovali naši studenti další semináře důležité pro rozvoj klíčových kompetencí nutných pro tvorbu projektů. Jednalo se o třídy V., VI., VII., 1.G ...
  Přidáno v 31. 3. 2012 6:56, autor: Neznámý uživatel
 • Školení studentů 2.11.2011 V rámci klíčové aktivity 03 byli dne 2.11.2011 proškoleni studenti tříd 1.G, 1.A a primy, tedy ti, kteří ještě nemohli absolvovat projektový den, konaný 22.2 ...
  Přidáno v 2. 11. 2011 7:03, autor: Josef Křeček
 • Přednáška Efektivní prezentace Naši studenti měli možnost zdokonalit se v tvorbě prezentací, a to v úterý 3. 5. 2011. Na téma „Efektivní prezentace“ přednášel Mgr. Václav Maněna z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové ...
  Přidáno v 9. 5. 2011 23:19, autor: Neznámý uživatel
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 9 Zobrazit více »
tace článků