Úspěšný projekt a jeho zákonitosti

přidáno: 26. 8. 2011 14:01, autor: Kateřina Krausová   [ aktualizováno 30. 8. 2011 2:53 ]
Od středy 24.8 do pátku 26.8.2011 se kompletní tým klíčníků sešel na zajímavém a přínosném školení v kempu v Mírové pod Kozákovem. Cílem akce byla mezipředmětová jednání týkající se nově vznikajících konceptů projektů pro školní rok 2011/2012. Teoretický základ těmto jednáním dala dvě setkání s lektory, kteří se rozborem a hodnocením projektů zabývají .
           Prvním z nich byl Mgr. Jiří Hruška, který v osmihodinovém bloku shrnul znaky úspěšného projektu. Zdůraznil nutnost smysluplného cíle projektu, vytvoření podnětného a sociálně komunikativního prostředí.  V něm pak má hodně prostoru pro plánování svého učení i žák a získává tak tu nejdůležitější vnitřní motivaci. Každý dobrý projekt by měl mít velkou nosnou myšlenku a předem daná kritéria, podle nichž je možné žáky hodnotit. Důležitá je též zpětná vazba a smysluplné výstupy. Mgr. Hruška nám z osobních zkušeností( z českých i zahraničních škol )předvedl a popsal ukázky dobré praxe již realizovaných projektů. Myslím, že tato úvodní přednáška měla velký význam pro všechny budoucí účastníky letošních nových projektů.
           Ve čtvrtek dopoledne nám o nezbytnosti projektové výuky a používání digitálních technologií ve výuce přijel přednášet Ing. Bořivoj Brdička PhD. z Pedagogické fakulty UK v Praze. Při jeho zajímavém hodnocení dnešní a budoucí situace ve školství a společnosti jsme si uvědomili, že při každodenním růstu objemu informací ve všech oblastech vědění je možné naučit dítě jedinému. Mít zájem o informace. A to platí i pro nás dospělé. Protože, jak říká Ing. Brdička, efekt červené královny (z knihy Lawise Carola- Alenka.....) nás nabádá běžet ze všech sil, abychom zůstali na místě. Chceli se člověk dostat někam jinam, musí utíkat alespoň dvakrát rychleji. Velká část lekce byla pak věnována poučení o internetu druhé generace, Blogu, Twitteru, Podcastu a dalším nástrojům webu, které děti běžně používají a znají lépe než my. 
        Ve středu odpoledne a večer se celý tým klíčníků na společném setkání věnoval také důkladnému hodnocení již proběhlých projektů. Bouřlivá diskuze provázela i přípravu projektů nových, jejichž plánování byl vyhrazen celý další čas setkání- čtvrtek odpoledne a pátek . Takto dlouhý čas jsme si předem vyhradili pro mezipředmětovou komunikaci, plánování cílů a harmonogramu projektů, které vycházejí z švp jednotlivých předmětů. Během práce nám byly neocenitelným pomocníkem notebooky získané v projektu Klíčování, kdy každá skupina mohla mít otevřené své učební plány, tabulky s plánovanými projekty a pro další informace k projektům být připojena wifi k internetu.
 
         Školení splnilo naše očekávání. Děkujeme Míše Klapkové Matúšové a Janě Budínské za to, že nás hlídají a striktně dbají na to, aby nevzniklo mezi projekty nic formálního a nedomyšleného. Doufám, že se v konečné zpětné vazbě- úvaze psané formou automatického psaní- dozvědí v poločase našeho Klíčování jen samé dobré zprávy.
Comments