Kooperace a týmová spolupráce- třídenní seminář ve Špindlerově Mlýně

přidáno: 1. 12. 2010 11:27, autor: Kateřina Krausová

 

26.11- 28. 11. 2010 se dvacet pět pedagogů naší školy zúčastnilo ve Špindlerově Mlýně dvou seminářů v rozsahu 16 hodin. Ve výběrovém řízení jsme si vybrali vzdělávací agenturu Infra z Moravy, která nám program tzv. „ušila na míru“. První objednaný seminář se zabýval technikami, jak dospět od skupinové práce ke kooperaci. Druhý seminář byl zaměřený na fungování týmu a týmovou spolupráci v profesních skupinách. Školit nás přijela zkušená lektorka Mgr. Dana Svobodová.

  Ubytování i stravování v hotelu Horal bylo vynikající, pobyt na lákavě zasněžených sjezdovkách nám nahrazoval alespoň nádherný pohled z oken na panoramata Krkonoš.

V semináři- Od skupinové práce ke kooperaci jsme získali informace o aktivizujících metodách ve výuce a o jejich praktickém využití ve škole. Přestože někteří kolegové ve své práci podobné metody používají  všichni jsme si vyzkoušeli  jak fungují sami na sobě a dozvěděli se mnoho nového. V úvodu semináře jsme efektivně vytvářeli skupiny, dělili si role( badatel, zapisovatel, kreslič, pochybovač, mluvčí, pozorovatel) a učili se pracovat stylem- porovnej, posuď, vyhodnoť, argumentuj. Provedli jsme i vnitřní hodnocení skupiny a dozvěděli jsme se co je líná učitelka, která samostatnou práci skupiny hodnotí podle kritéria- viděla jsem, slyšela jsem. Paní lektorka nás informovala o projektové výuce na škole, kde působí, o ročníkových pracích jednotlivých žáků a o jejich prezentaci.

Velice důležité bylo pojmenování pravidel důležitých pro fungování skupiny a také sankcí, které se praktikují v případě nerespektování těchto pravidel. Pro situace, kde se pracuje ve škole s textem jsme si vyzkoušeli aktivitu s názvem Pětilístek a Třífázový rozhovor. Po každé činnosti následovalo vyhodnocení a shrnutí nejdůležitějších pravidel a zásad pro práci s těmito metodami kooperativní výuky. Překvapila i Pyramida učení, která procentuelně vyjádřila efektivitu různých druhů a metod učení. Po seznámení se znaky a funkcemi kooperativního učení jsme se věnovali pojmům tým a týmová spolupráce. V druhém bloku- kursu Tým a týmová spolupráce v profesních skupinách jsme se rozdělili  na pět skupin a pracovali -Metodou pěti barev, technikou Pohyblivá kola a technikou Překřížených skupin. Naučili jsme se tvořit Hodnotící list a vyzkoušeli tzv. Bzučící skupiny. Abychom pochopili, co je správné učení v souvislostech vyzkoušeli jsme si správnou tvorbu a použití myšlenkové mapy. Posoudili jsme společně čtyři typy žáků (umí- chce, umí- nechce, neumí- chce, neumí- nechce)a zvážili úskalí a východiska práce s žáky ze všech těchto skupin.

Sobota byla dlouhým dnem.  Po osmi hodinách kursu jsme  se sešli v naší jednací místnosti ještě ve 20.00 hod.  Kolegové,  kteří byli v Německu, Belgii a Dánsku zde prezentovali zkušenosti a postřehy ze zahraničních hospitací. Power-pointové prezentace a následné diskuze byly zaměřeny hlavně na zkušenosti našich kolegů z EU s tvorbou projektů a projektovou výuku. Bouřlivá diskuze, kdy zaujaly hlavně postřehy o výchově žáků z Dánska, trvala až do pozdních nočních hodin. Velkým přínosem se stalo všeobecné přesvědčení, že bychom měli některé věci v našem školství změnit, být důslední a ve výchovném působení na žáky být jednotní.

Nedělní odpoledne probíhalo ve znamení  interaktivních technik a simulačních her, vhodných pro zlepšení týmové spolupráce. Techniky jako Vejce nebo Pravda a lež prověřili naši komunikaci a kooperaci při profesní spolupráci. Poslední část nedělního dopoledne byla věnována supervizi. Tady přišlo na řadu opravdové pojmenování problémů, které nás konkrétně tíží. Naučili jsme se postupy, jak problém zjistit, jak navrhnout jeho řešení, jak se sjednotil a také jak se společně pokusit vzniklý problém řešit.

 

Odpoledne už patřilo jenom našemu pedagogickému kolektivu. Paní lektorka, která po obědě odjela by měla radost, jak jsme ve skupinách promýšleli a podávali návrhy a témata pro projektové vyučování s mezipředmětovými vztahy. Tyto nápady budou východiskem pro naši další práci.

Ve večerních hodinách jsme se velice unaveni, ale obohaceni o nové zkušenosti i společný čas strávený s kolegy, vrátili do Nové Paky. Před odjezdem, jako zpětnou vazbu, vyplnili všichni účastníci kursů i hodnotící list. Zájem pedagogů a některé nezodpovězené otázky k projektové výuce jsou pro nás pobídkou k tomu, abychom ještě zvážili možnost jednoho krátkého školení pro pedagogy, zaměřeného právě na projektové vyučování.
Foto M.Klapková- Matúšová na :

Comments