Dovednější učitel - novinky

Přípravný teambuilding pedagogického sboru

přidáno: 1. 9. 2014 0:47, autor: Kateřina Krausová

Ve čtvrtek 29.8 se tým pedagogů vydal na dobrodružnou výpravu, spojenou s posilováním mezipředmětových vztahů. Semináře a společná setkání, na které jsme si již v rámci projektu Klíčování zvykli, nám totiž velice chybí. Po třídenní usilovné práci předmětových komisí v kabinetech došlo na teambuilding, brainstorming, coffe break a po náročném plnění úkolů ve skupinách i na závěrečnou after party secesion s vyhlášením výsledků. Fundraising s vytýčením trasy pochodu a se zacílením úkolů zaměřených na logické i nelogické myšlení, slovní zásobu a kreativní i akční tvorbu provedla KK.
Turistickým cílem pedagogického sboru se stal vrch Tábor s jednou z nejkrásnějších rozhleden v kraji. Počasí nám přálo a tak i výhled na všechny dominanty Krkonoš i Jičínska byl nádherný. To byla panoramata!
 Kromě rozhledny a plnění znalostních a kreativních úkolů došlo i na prohlídku zatím tajného objektu- možná budoucího detašovaného zařízení školy.
Závěrečné vyhlášení dvou vítězných družstev a jejich odměnění zásobou iontových nápojů, které se pedagogům při náročném startu do nového školního roku budou určitě hodit, proběhlo během oběda v restauraci Na Ploužnici. Tam unavený tým učitelů dorazil kolem poledne.

Krásné fotky vytvořila šikovná p.prof. Vlasta Drábková. Díky!!!

Za zdravý životní styl a proti vyhoření

přidáno: 7. 4. 2013 8:53, autor: Kateřina Krausová

Ve středu se pedagogové z projektu Klíčování, sešli na celé odpoledne v Novopackém KZ- klubu,
na přátelském semináři O zdravém životním stylu.
S lektorkou z vlastních řad- PaedDr. Kateřinou Krausovou si zkoušeli různé techniky, které ke zdravému životu přispívají a bojují proti syndromu burnout. Testy o duševním zdraví a techniky, jak zvládat stres, testy osobnosti i překvapivá zjištění o vlastním temperamentu a způsobech řešení vyhrocených situací střídal  nácvik relaxační masáže dlaní a zápěstí i automasáže akupresurních bodů rukou a chodidel.
Na závěr si pedagogové vyzkoušeli ve vědomostní hře situaci "na druhé straně barikády" a ocitli se na chvíli sami v roli studentů. Byli za to odměněni kávou a medovníkem od ředitelství školy.
Na příjemně strávené odpoledne budou všichni vzpomínat a naučené techniky určitě ve své praxi využijí.

Úspěšný projekt a jeho zákonitosti

přidáno: 26. 8. 2011 14:01, autor: Kateřina Krausová   [ aktualizováno 30. 8. 2011 2:53 ]

Od středy 24.8 do pátku 26.8.2011 se kompletní tým klíčníků sešel na zajímavém a přínosném školení v kempu v Mírové pod Kozákovem. Cílem akce byla mezipředmětová jednání týkající se nově vznikajících konceptů projektů pro školní rok 2011/2012. Teoretický základ těmto jednáním dala dvě setkání s lektory, kteří se rozborem a hodnocením projektů zabývají .
           Prvním z nich byl Mgr. Jiří Hruška, který v osmihodinovém bloku shrnul znaky úspěšného projektu. Zdůraznil nutnost smysluplného cíle projektu, vytvoření podnětného a sociálně komunikativního prostředí.  V něm pak má hodně prostoru pro plánování svého učení i žák a získává tak tu nejdůležitější vnitřní motivaci. Každý dobrý projekt by měl mít velkou nosnou myšlenku a předem daná kritéria, podle nichž je možné žáky hodnotit. Důležitá je též zpětná vazba a smysluplné výstupy. Mgr. Hruška nám z osobních zkušeností( z českých i zahraničních škol )předvedl a popsal ukázky dobré praxe již realizovaných projektů. Myslím, že tato úvodní přednáška měla velký význam pro všechny budoucí účastníky letošních nových projektů.
           Ve čtvrtek dopoledne nám o nezbytnosti projektové výuky a používání digitálních technologií ve výuce přijel přednášet Ing. Bořivoj Brdička PhD. z Pedagogické fakulty UK v Praze. Při jeho zajímavém hodnocení dnešní a budoucí situace ve školství a společnosti jsme si uvědomili, že při každodenním růstu objemu informací ve všech oblastech vědění je možné naučit dítě jedinému. Mít zájem o informace. A to platí i pro nás dospělé. Protože, jak říká Ing. Brdička, efekt červené královny (z knihy Lawise Carola- Alenka.....) nás nabádá běžet ze všech sil, abychom zůstali na místě. Chceli se člověk dostat někam jinam, musí utíkat alespoň dvakrát rychleji. Velká část lekce byla pak věnována poučení o internetu druhé generace, Blogu, Twitteru, Podcastu a dalším nástrojům webu, které děti běžně používají a znají lépe než my. 
        Ve středu odpoledne a večer se celý tým klíčníků na společném setkání věnoval také důkladnému hodnocení již proběhlých projektů. Bouřlivá diskuze provázela i přípravu projektů nových, jejichž plánování byl vyhrazen celý další čas setkání- čtvrtek odpoledne a pátek . Takto dlouhý čas jsme si předem vyhradili pro mezipředmětovou komunikaci, plánování cílů a harmonogramu projektů, které vycházejí z švp jednotlivých předmětů. Během práce nám byly neocenitelným pomocníkem notebooky získané v projektu Klíčování, kdy každá skupina mohla mít otevřené své učební plány, tabulky s plánovanými projekty a pro další informace k projektům být připojena wifi k internetu.
 
         Školení splnilo naše očekávání. Děkujeme Míše Klapkové Matúšové a Janě Budínské za to, že nás hlídají a striktně dbají na to, aby nevzniklo mezi projekty nic formálního a nedomyšleného. Doufám, že se v konečné zpětné vazbě- úvaze psané formou automatického psaní- dozvědí v poločase našeho Klíčování jen samé dobré zprávy.

Školení o správě webu a užitečných webových aplikacích

přidáno: 19. 6. 2011 10:17, autor: Kateřina Krausová

V pátek 17.6.2011 se sešlo cca. jedenáct vzděláníchtivých klíčníků v počítačové učebně školy. Lektor- Marián Matúš Klapka zvaný krátce Karel, měl ještě před samotným školením velké obavy. Obavy z různé vyspělosti a počítačové gramotnosti( spíše negramotnosti) účastníků akce. Protože chtěl už předem eliminovat situace, kdy bude pobíhat od počítače k počítači a bude u každého vysvětlovat úplně jiné věci, dokonale se připravil. Na webové stránky klíčování vložil odkaz- Užitečné aplikace. Zde si mohl každý vybrat to, co se mu pro práci na projektech hodí nejvíce, aplikace zkoušet a když nevěděl jak dál, lektor poradil. Nejvíce všechny asi zaujala anketa, jako nástroj zjišťování názorů a vědomostí druhých. Karel nás naučil jak s ní efektivně pracovat, jak ji jednoduše pomocí webu vyhodnocovat, jak ji sdílet s ostatními, jak ji poslat emailem. Vyzkoušeli jsme si to i dokonale v praxi, ve sdílených dotaznících jsme se například dozvěděli, že teplý kabát na tři, je rum. V závěru školení jsme si všichni vyzkoušeli jak funguje Vzkazník a Návštěvní kniha. Co se týká správy webu, máme toho ještě hodně před sebou, ale po pátečním školení jsme hodně motivovaní. Jak je to s Mariánem.....nevíme. Ale jeho výše zveřejněné foto z akce mluví za vše!!!!!!

Efektivní prezentace

přidáno: 15. 5. 2011 23:11, autor: Michaela Matúšová   [ aktualizováno 15. 5. 2011 23:15 ]

V úterý 3.5.2011 se pedagogové naší školy zúčastnili školení, které se týkalo prezentací. Najít řešení problémů, které trápí každého učitele při plánování názorné a efektivní výuky nebo při prezentaci projektů, bylo i důvodem vysoké účasti kolegů
 na školení. Také z předběžného dotazníku, týkajícího se zájmu pedagogů o další vzdělávání vyplynulo, že učitelé mají zájem o zdokonalení vlastních dovedností při práci s prezentacemi na počítači, se správou komunikačních sítí a s dovednostmi spojenými s prezentací a sdílením vlastních postřehů a nápadů, fotografií a videí.
   O tom, že pouze krátká prezentace je účinná, nás přijel z Hradecké pedagogické fakulty poučit .................
Pravidlo 10, 20, 30 v každé prezentaci počítá pouze s deseti snímky, dvacetiminutovou časovou dotací a s velikostí písma minimálně třicet bodů tak, aby bylo dobře čitelné i ze zadních lavic ve třídě. S nutností zajistit bezproblémovou stoprocentní čitelnost souvisí například i použití bezpatkového písma nejlépe typu Arial.
Pozornost diváků se dá vyjádřit křivkou v grafu, kdy 5 minut po začátku prezentace již u nejméně poloviny diváků začíná tato pozornost prudce klesat. Aby se z klesající křivky stala při efektivní prezentaci příjemná vlnovka, naučil nás náš lektor několik triků, používání klávesy B, různá přerušení a aktivizující pauzy. Nakonec každý z účastníků obdržel velice zajímavou a prakticky zaměřenou publikaci autorky Martiny Maněnové: ICT a učitel 1.stupně základní školy. Případné další dotazy nám lektor i v budoucnu ochotně zodpoví na stránkách www.akce.vokit.cz..
Kateřina Krausová, Jana Knapová

Kooperace a týmová spolupráce- třídenní seminář ve Špindlerově Mlýně

přidáno: 1. 12. 2010 11:27, autor: Kateřina Krausová

 

26.11- 28. 11. 2010 se dvacet pět pedagogů naší školy zúčastnilo ve Špindlerově Mlýně dvou seminářů v rozsahu 16 hodin. Ve výběrovém řízení jsme si vybrali vzdělávací agenturu Infra z Moravy, která nám program tzv. „ušila na míru“. První objednaný seminář se zabýval technikami, jak dospět od skupinové práce ke kooperaci. Druhý seminář byl zaměřený na fungování týmu a týmovou spolupráci v profesních skupinách. Školit nás přijela zkušená lektorka Mgr. Dana Svobodová.

  Ubytování i stravování v hotelu Horal bylo vynikající, pobyt na lákavě zasněžených sjezdovkách nám nahrazoval alespoň nádherný pohled z oken na panoramata Krkonoš.

V semináři- Od skupinové práce ke kooperaci jsme získali informace o aktivizujících metodách ve výuce a o jejich praktickém využití ve škole. Přestože někteří kolegové ve své práci podobné metody používají  všichni jsme si vyzkoušeli  jak fungují sami na sobě a dozvěděli se mnoho nového. V úvodu semináře jsme efektivně vytvářeli skupiny, dělili si role( badatel, zapisovatel, kreslič, pochybovač, mluvčí, pozorovatel) a učili se pracovat stylem- porovnej, posuď, vyhodnoť, argumentuj. Provedli jsme i vnitřní hodnocení skupiny a dozvěděli jsme se co je líná učitelka, která samostatnou práci skupiny hodnotí podle kritéria- viděla jsem, slyšela jsem. Paní lektorka nás informovala o projektové výuce na škole, kde působí, o ročníkových pracích jednotlivých žáků a o jejich prezentaci.

Velice důležité bylo pojmenování pravidel důležitých pro fungování skupiny a také sankcí, které se praktikují v případě nerespektování těchto pravidel. Pro situace, kde se pracuje ve škole s textem jsme si vyzkoušeli aktivitu s názvem Pětilístek a Třífázový rozhovor. Po každé činnosti následovalo vyhodnocení a shrnutí nejdůležitějších pravidel a zásad pro práci s těmito metodami kooperativní výuky. Překvapila i Pyramida učení, která procentuelně vyjádřila efektivitu různých druhů a metod učení. Po seznámení se znaky a funkcemi kooperativního učení jsme se věnovali pojmům tým a týmová spolupráce. V druhém bloku- kursu Tým a týmová spolupráce v profesních skupinách jsme se rozdělili  na pět skupin a pracovali -Metodou pěti barev, technikou Pohyblivá kola a technikou Překřížených skupin. Naučili jsme se tvořit Hodnotící list a vyzkoušeli tzv. Bzučící skupiny. Abychom pochopili, co je správné učení v souvislostech vyzkoušeli jsme si správnou tvorbu a použití myšlenkové mapy. Posoudili jsme společně čtyři typy žáků (umí- chce, umí- nechce, neumí- chce, neumí- nechce)a zvážili úskalí a východiska práce s žáky ze všech těchto skupin.

Sobota byla dlouhým dnem.  Po osmi hodinách kursu jsme  se sešli v naší jednací místnosti ještě ve 20.00 hod.  Kolegové,  kteří byli v Německu, Belgii a Dánsku zde prezentovali zkušenosti a postřehy ze zahraničních hospitací. Power-pointové prezentace a následné diskuze byly zaměřeny hlavně na zkušenosti našich kolegů z EU s tvorbou projektů a projektovou výuku. Bouřlivá diskuze, kdy zaujaly hlavně postřehy o výchově žáků z Dánska, trvala až do pozdních nočních hodin. Velkým přínosem se stalo všeobecné přesvědčení, že bychom měli některé věci v našem školství změnit, být důslední a ve výchovném působení na žáky být jednotní.

Nedělní odpoledne probíhalo ve znamení  interaktivních technik a simulačních her, vhodných pro zlepšení týmové spolupráce. Techniky jako Vejce nebo Pravda a lež prověřili naši komunikaci a kooperaci při profesní spolupráci. Poslední část nedělního dopoledne byla věnována supervizi. Tady přišlo na řadu opravdové pojmenování problémů, které nás konkrétně tíží. Naučili jsme se postupy, jak problém zjistit, jak navrhnout jeho řešení, jak se sjednotil a také jak se společně pokusit vzniklý problém řešit.

 

Odpoledne už patřilo jenom našemu pedagogickému kolektivu. Paní lektorka, která po obědě odjela by měla radost, jak jsme ve skupinách promýšleli a podávali návrhy a témata pro projektové vyučování s mezipředmětovými vztahy. Tyto nápady budou východiskem pro naši další práci.

Ve večerních hodinách jsme se velice unaveni, ale obohaceni o nové zkušenosti i společný čas strávený s kolegy, vrátili do Nové Paky. Před odjezdem, jako zpětnou vazbu, vyplnili všichni účastníci kursů i hodnotící list. Zájem pedagogů a některé nezodpovězené otázky k projektové výuce jsou pro nás pobídkou k tomu, abychom ještě zvážili možnost jednoho krátkého školení pro pedagogy, zaměřeného právě na projektové vyučování.
Foto M.Klapková- Matúšová na :

1-6 of 6