KLÍČOVÉ AKTIVITY

01  Hospitace jako nástroj poznání stavu, zpětné vazby a inspirace

02  Dovednější učitel - radostnější škola

03  Cesta pomocí příkladů

04  Velký školní třesk

05  "Množství moudrých je spásou světa" - sdílení nových dovedností a zkušeností