Stručný popis projektu
Projekt je zaměřen na podporu činnosti metodických skupin pedagogů školy pracujících na tvorbě a realizaci moderních forem projektového vyučování. Na základě požadavků kurikulární reformy a školního vzdělávacího programu se soustřeďuje na rozvoj klíčových kompetencí nutných pro nové formy práce, na hledání a vytváření mezipředmětových vazeb a na propojení výuky s reálnými problémy a profesní sférou.

Souhrnné informace o projektu

Unikátní kód žádosti 15j3vPØØØ1
Číslo operačního programu CZ.1.07
Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy 7.1
Název prioritní osy 7.1.1
Název oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání
Číslo podoblasti podpory .
Název podoblasti podpory 03
Číslo výzvy
Název výzvy Královéhradecký kraj – Výzva č. 3 pro GP – oblasti podpory 1.1
Typ projektu grantový
Kód prioritního tématu 72
Název prioritního tématu Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnanost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
Typ území Město


Projekt

Název projektu Rozvoj klíčových kompetencí nutných pro posilování mezipředmětových vazeb a propojení výuky s reálným životem
Zkrácený název projektu Velké školní "klíčování"
Název projektu anglicky Big school "kyeing"
Předpokládané datum zahájení projektu 1.10.2010
Předpokládané datum ukončení projektu 01.04.2012
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících 18.0
Typ účetní jednotky Pro účetní jednotky, jejichž hlavním předmětem není podnikání
Účetní osnova 504/2002 Sb./401-414 (FZ 06/2003)
Celkové způsobilé náklady projektu 3 165 302,94 Kč
Celkové nezpůsobilé náklady projektu 0,00 Kč
Rozpočet projektu celkem 3 165 302,94


Žadatel projektu Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740
60117001
DIČ
Právní forma Příspěvková organizace
Plátce DPH Ne
Počet zaměstnanců 60

Oficiální adresa

Kraj Královéhradecký . Okres Jičín
Obec Nová Paka
Část obce Nová Paka
Městská část
Ulice  Kumburská
PSČ 509 01
Číslo popisné 740 Číslo orientační
WWW www.gymnp.cz

Kontaktní osoby

Příjmení Matúšová
Jméno Michaela
Titul před  Mgr.
Titul za .
Mobil
Telefon
Email michaela.matusova@gymnp.cz Fax .
Společné podpisové právo Ne