Aktuálně‎ > ‎clanky-1‎ > ‎

Velký školní třesk je tady!

přidáno: 23. 3. 2011 12:15, autor: Josef Křeček

Náš projekt Velké školní klíčování vstupuje do své rozhodující fáze. Prvním dubnovým dnem nastane Velký školní třesk- jinak též klíčová aktivita 04. V jednotlivých třídách bude  realizováno více než 20 žákovských projektů. Tyto projekty integrují učivo ze školního vzdělávacího programu a vycházejí ze vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů. Každý z projektů jde napříč několika předměty (nejméně dvěma, převážně však více) a je tak v praxi uskutečňována a posilována mezipředmětová spolupráce, což je ostatně hlavním cílem Velkého školního klíčování. Každý projekt má vždy předem stanovený výstup (např. prezentace, divadelní představení, e-learning, kniha, veřejná prezentace, internetové stránky, kvíz pro jiné žáky, …) Výsledný produkt projektu posiluje smysl učení.

 

Žáci kvarty se například v součinnosti s vyučujícími dějepisu, českého jazyka, cizích jazyků, zeměpisu a výtvarné výchovy zaměří na památky Nové Paky a okolí. Nebudou se však ohlížet jen do minulosti, ale v jiném projektu, nazvaném Země 2111, se pokusí vytvořit vizi života na naší planetě za 100 let a předají poselství našim vzdáleným potomkům. Tento projekt zasáhne dokonce 7 vyučovacích předmětů – přírodovědných, humanitních i jazykových. Sextáni a studenti 2. ročníku čtyřletého gymnázia porovnají v hodinách němčiny, zeměpisu, dějepisu a hudební výchovy reálie Německa a Rakouska. Kvintáni se nejen v dějepise, ale i v angličtině vydají po stopách starých Římanů v Británii. Ti nejmladší – primáni – realizují v hodinách angličtiny a výtvarné výchovy projekt fiktivní restaurace. Studentky 3.ročníku SOŠ pedagogické vyzdobí v rámci svého projektu dětské oddělení nemocnice v Jilemnici a jejich o rok mladší kolegyně budou pracovat na projektu Oživlé sochy Novopacka. A to vše je jen část z celé řady pozoruhodných projektů. Ty budou probíhat převážně od dubna do června, některé z nich však budou pokračovat i v příštím školním roce.

 

Mezipředmětové vztahy a vidění světa v souvislostech – to je něco, co se  v našem školství prosazuje jen obtížně, nebo někdy dokonce chybí. Poukazují na to i výsledky mezinárodních výzkumů PISA, v nichž poslední srovnání nedopadla pro české žáky právě nejlichotivěji. Naše Klíčování je jednou z cest, jak tento stav změnit.

Průběh Velkého školního klíčování můžete nadále průběžně sledovat na těchto stránkách, a to jak v sekci Aktuálně, tak v sekci Klíčové aktivity/04 Velký školní třesk.

 

                                                                                                     Josef Křeček

Comments