Aktuálně‎ > ‎clanky-1‎ > ‎

Velké školní klíčování "v poločase" aneb Ohlédnutí

přidáno: 21. 6. 2011 1:06, autor: Josef Křeček

Projekt Velké školní klíčování, zaměřený na posilování mezipředmětových vztahů a týmové spolupráce, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, probíhá na naší škole od října 2010 do března 2012. S koncem právě končícího školního roku se tak dostává do svého symbolického „poločasu“. To je chvíle, kdy je na čase ohlédnout se trochu zpět za děním, se kterým jste měli možnost se na stránkách Achátu již několikrát seznámit.

Velké školní klíčování začalo na podzim loňského roku první aktivitou, v níž se pedagogové navzájem obohatili svými zkušenostmi z výuky formou vzájemných hospitací nejen na vlastní škole, ale i na jiných školách v ČR (Tábor, Semily) i v zahraničí (Německo, Dánsko, Belgie). Poté prošli třídenním intenzívním školením, zaměřeným na problematiku skupinové práce, kooperace a tvorby projektů. S nabytými zkušenostmi pak seznámili své studenty – zástupce jednotlivých tříd – na dvoudenním školení, konaném v lednu a únoru letošního roku. Vyškolení studenti pak předali poznatky svým spolužákům v rámci projektového dne, který zasáhl celou školu. Na škole tak již není nikdo, pro koho by pojmy jako projekt, týmová spolupráce, kooperace byly pojmy neznámými.

A tak nastala chvíle pro Velký školní třesk čili realizaci více než dvaceti mezipředmětových projektů, které vycházejí ze školního vzdělávacího programu a učiva jednotlivých předmětů a vzájemně je propojují.

V hodinách různých předmětů se tak můžeme setkat s projekty fiktivní restaurace či cestovní kanceláře, srovnávání reálií různých zemí (například Německa a Velké Británie v projektu s nepřehlédnutelným názvem Alles Allright), probíhají projekty, ohlížející se do minulosti (Památky Nové Paky), ale i vzhlížející k budoucnosti (Země 2111). Nechybí projekt zaměřený na základy mediální výchovy, který jde napříč šesti předměty.  Studenti 3. ročníku propojili učivo dějepisu a zeměpisu v projektu Čína včera a dnes a jejich mladší kolegové z kvinty se v hodinách angličtiny a dějepisu vydali po stopách Římanů v Británii. Že nelze propojit učivo např. matematiky a hudební výchovy? Ale kdeže! Sekundáni to v projektu Symbolická řeč znaků a  čísel zvládnou a ještě k tomu přiberou angličtinu, informatiku a výpočetní techniku a výtvarnou výchovu.

Pozornost zaslouží i projekty studentek pedagogické školy, kde zvláštní pozornost zaslouží projekt, jehož výstupem bude výzdoba dětského oddělení nemocnice v Jilemnici. Dále vznikne hudební sborníček, proběhnou projekty na téma didaktické techniky , projekt Oživlé sochy Novopacka a další projekty.
Za pozornost stojí i (zatím k datu vzniku tohoto článku) 26 mediálních ohlasů našeho projektu v Jičínském deníku, měsíčníku Achát, Českém rozhlase Hradec Králové a na různých internetových serverech. Jde (spolu s oslavami 100. výročí gymnázia v r. 2010) bezpochyby o největší "mediální smršť" naší školy od památných Malých grantů 2008 a dobrou propagaci naší školy na veřejnosti.

Cenné poznatky, nabyté v průběhu Velkého školního klíčování,  si samozřejmě nenecháme sami pro sebe, ale podělíme se s nimi s kolegy z ostatních škol (možná nejen) Královéhradeckého kraje na konferenci, která proběhne 17.2.2012 v budově školy.

 Průběh Velkého školního   klíčování  můžete i nadále průběžně sledovat na webových stránkách http://vsk.gymnp.cz . I v  době letních prázdnin sem budou vkládány informace o případných mediálních ohlasech projektu, od září pak veškeré informace o dalším dění v projektu.

 

                                                                                                                                Josef Křeček

Comments