Aktuálně‎ > ‎clanky-1‎ > ‎

Velké školní klíčování po pěti letech

přidáno: 21. 3. 2017 13:38, autor: Josef Křeček

Psal se  rok 2010 a na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Nové Pace odstartoval rozsáhlý projekt Velké školní klíčování, podpořený Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.  Tento jedinečný projekt zaměřený na rozvoj mezipředmětových vztahů a týmové práce vyvrcholil v únoru 2012 konferencí na téma Inspirace do praxe mezipředmětových vztahů. Konference se zúčastnili  pedagogové z Královéhradeckého kraje, ostatních regionů ČR i zástupci partnerských škol ze zahraničí.

Rokem 2012 však aktivity nastartované Velkým školním klíčováním nekončí. V letech 2011 – 2017 bylo na škole realizováno téměř devět desítek mezipředmětových projektů, pedagogové vykonali stovky vzájemných hospitací nejen na vlastní škole, ale navštívili i jiné školy v ČR i v zahraničí. Tradicí se stala také školení žáků nových 1. ročníků jejich staršími kolegy v oblasti klíčových týmových kompetencí. Klíčování tak nese své ovoce i pět let po svém oficiálním ukončení.

V aktuálním školním roce bylo například propojeno učivo předmětu IKT (tedy informační a komunikační technologie) s učivem občanské výchovy na SOŠ pedagogické v projektu Moje seminárka. Žáci sekundy gymnázia zase  zmapovali v pěti skupinách problematiku založení vesnice v českém středověkém prostoru. Na projektu Středověká vesnice tak spojili své síly vyučující hned čtyř předmětů – dějepisu, zeměpisu, českého a německého jazyka. Ve 3. ročníku čtyřletého gymnázia se pak podařilo v projektu Elektromobilita propojit nejen horizontálně učivo geografie a fyziky téhož ročníku, ale i vertikálně učivo napříč různými ročníky.  Možná, že se ve třídě 3.G skrývá nějaký budoucí dopravní expert či konstruktér elektromobilů….

 Již potřetí letos proběhl pozoruhodný projekt My house. V tomto projektu vytvářeli žáci primy v hodinách výtvarné výchovy vizi svého vysněného domu, přičemž pro jeho podrobný anglický popis využívali slovníky v knižní i elektronické podobě. Slovní zásobu získávali především v hodinách anglického jazyka, kde také s vyučujícími průběžně konzultovali slovíčka a pojmy a posléze doplňovali podrobnosti a gramaticky správný popis domu.  Anglický název má i projekt žáků tercie Shopping in the United Kingdom. Do něj se zapojili vyučující anglického jazyka, výtvarné výchovy a informatiky a výpočetní techniky. Výstupem tohoto projektu byly nejen postery a powerpointové prezentace, ale i stolní hra.

Mezipředmětovým vztahům se zkrátka na novopackém gymnáziu a pedagogické škole zkrátka daří.  Aktivity nastartované Velkým školním klíčováním „jedou“, což přispívá ke kvalitě výuky a pozitivní atmosféře školy. Klíče od dobré školy zkrátka nerezaví ani po pěti letech….

Comments