Aktuálně‎ > ‎clanky-1‎ > ‎

Velké školní klíčování do nového školního roku

přidáno: 28. 8. 2011 23:42, autor: Josef Křeček

V průběhu celého minulého školního roku jste mohli na těchto stránkách sledovat  průběh projektu  Velké školní klíčování,  spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt zaměřený na posilování mezipředmětových vztahů a zavádění moderních  forem projektového vyučování probíhá na naší škole - Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Nové Pace - od října 2010 do března 2012.

Osvěžme si paměť a připomeňme si, co se až dosud v projektu odehrálo. Pedagogové si formou hospitací vyměnili zkušenosti se svými kolegy ze školy, z  jiných škol v ČR i ze zahraničí. Vyškolili se v oboru tvorby projektů, týmové spolupráce a kooperace. Nabyté poznatky pak předali vybraným studentům, kteří s nimi následně v rámci projektového dne seznámili své spolužáky. Od března do června pak proběhlo více než 20 projektů, které v souladu se školním vzdělávacím programem propojily učivo jednotlivých učebních předmětů ve všech třídách s výjimkou maturitních ročníků.

Ani v době letních prázdnin účastníci projektu – „klíčníci“ – nezaháleli. Pomocí elektronické komunikace byli v kontaktu a shromažďovali náměty pro další projekty, které proběhnou přímo ve výuce v prvním pololetí nastávajícího školního roku. Ve dnech 24. – 26.8. se zúčastnili třídenního školení ve Vesci pod Kozákovem, kde se pod vedením zkušených lektorů Mgr. Jiřího Hrušky a Ing. Bořivoje Brdičky seznámili se zásadami zpracování výstupů z projektů, jejich hodnocení, s  využitím simulace v projektech a dále s úspěšnými projekty, jejich průběhem a využitím informačních a komunikačních technologií ve výuce. Součástí třídenního setkání, o němž se můžete více dočíst v sekci 02, byla i konkretizace témat pro podzimní projekty v „Klíčování“ a upřesnění cílů a průběhu těchto projektů. Jednotlivé projektové týmy již na místě zahájily práci, v níž budou pokračovat přímo ve škole.

Vyvrcholením Velkého školního klíčování bude  konference, která proběhne v budově školy dne 17.2.2012. Na této konferenci předají naši pedagogové své zkušenosti kolegům z ostatních škol Královéhradeckého kraje i zájemcům z jiných regionů ČR a zástupcům partnerských škol ze zahraničí. Jedním z výstupů „Klíčování“ bude i metodická příručka příkladů dobré praxe, která bude všem účastníkům konference zdarma k dispozici.

                                                                                                                                Josef Křeček

Comments