Aktuálně‎ > ‎clanky-1‎ > ‎

Úspěšná konference VŠK

přidáno: 20. 2. 2012 3:12, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 20. 2. 2012 3:15 ]

Projekt Velké školní klíčování, který za finanční spoluúčasti Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR probíhá na naší škole od října 2010, vyvrcholil ve středu 15. února 2012 konferencí nazvanou Inspirace do praxe mezipředmětových vztahů.  S přípravami konference i s jejím průběhem jsme vás na těchto stránkách průběžně informovali. Nyní se ještě jednou ohlédněme za tímto rušným, ale inspirativním a úspěšným dnem.

Už od ranních hodin se i přes nepříznivé povětrnostní podmínky, kdy celou naši zemi zasypaly přívaly sněhu, začali sjíždět první účastníci konference ze škol Královéhradeckého kraje i některých ostatních regionů. Nejvzdálenější  hosté to k nám měli ovšem poněkud dál .  Byli to dva učitelé ze střední školy v rumunské Bukurešti, které zástupci naší školy poznali na konferenci projektu COMENIUS ve Finsku.

Úderem desáté hodiny nastal dlouho očekávaný a připravovaný okamžik. Moderátorka Kateřina Krausová uvítala v aule hosty konference a předala úvodní slovo řediteli školy Pavlu Matějovskému. Po jeho vystoupení seznámil PR manažer projektu Josef Křeček ve své asi desetiminutové prezentaci účastníky s průběhem projektu od počátků až do současnosti. Poté krátce vystoupili rumunští hosté a pozvali přítomné na svou prezentaci v rámci jednoho z workshopů.

Po krátké přestávce začaly ukázkové hodiny, jejichž obsah vycházel z některých ze 42 realizovaných mezipředmětových projektů čtvrté klíčové aktivity VŠK – Velkého školního třesku. V jednotlivých třídách byly prezentovány projekty Země 2111, Památky Novopacka , Sochy Nové Paky, Typicky české, anglické a německé, Politické a ekonomické mezníky ČR a Evropy ve 20. století, Hudební sborníček písní a říkadel pro školní družiny a mateřské školy (zde šlo dokonce o tři ukázkové hodiny – Notační software MuseScore, Práce s písní a Práce s říkadly), „Němčina, náš mateřský jazyk“, Cesta z listového těsta, Angličtina v matematice a IVT. Na úspěchu těchto ukázkových hodin měli výrazný podíl nejen učitelé – vedoucí projektů, ale i sami žáci, kteří se příkladně ujali svěřených úkolů při ukázkách jednotlivých vyučovacích metod .

Od 13. hodiny pak odstartoval blok celkem sedmi workshopů, z nichž se každý opakoval dvakrát. V knihovně probíhala pod vedením Šárky Horákové dílna nazvaná Cesta z listového těsta – první krok ke čtenářství.  Nečekaně akční průběh měla dílna Aktivizační metody a ledolamky pod vedením Kateřiny Krausové a Jany Knapové (a to nejen díky originální seznamovací hře Mýval útočí). V učebně IVT seznámil Marián Matúš Klapka zájemce s aplikacemi Google v projektech. Pod vedením Lucie Noskové si pak mohli účastníci konference otestovat, jakými jsou týmovými hráči. Se svými zkušenostmi ze zahraničních hospitací vystoupili v bloku s názvem Mezinárodní inspirace – debatní klub Jindřiška Dubnová a Michal Chrtek. Součástí této dílny byla i prezentace rumunských hostů, kteří své české kolegy seznámili se svou školou a se systémem rumunského školství. Zkušenosti z domácích hospitací shrnula v dalším workshopu Lenka Plachy, přičemž Radka Ponikelská, Marta Mařasová, Tomáš Borůvka a Tomáš Dočekal demonstrovali některé z metod, použitých v jejich vyučovacích hodinách (do některých z těchto ukázek byl vtažen i autor těchto řádků, který dílnu navštívil coby fotoreportér). Celé dění ve Velkém školním klíčování pak shrnul workshop manažerek projektu Michaely Klapkové Matúšové a Jany Budinské Projektové fígle. Zde sklidil náš projekt u účastníků dílny zasloužené uznání.

Po 16. hodině se sešli účastníci konference ještě jednou v aule ke krátkému zakončení a následné neformální diskusi, spojené s občerstvením.  Najednou bylo přibližně půl páté a konference byla u konce. Dílo, připravované několik měsíců, bylo zdárně dokončeno. Z neformálních rozhovorů i z evaluačních dotazníků, které vyplnili hosté, vyplynulo, že konference splnila svůj účel a všechny aktivity byly účastníky přijaty nanejvýš pozitivně. „Známkování“ jednotlivých ukázkových hodin a workshopů dopadlo nejen „s vyznamenáním“, ale téměř na samé jedničky. Také bezprostřední reakce hostů byly nanejvýš příznivé, drtivá většina z nich ocenila práci, kterou jsme na „Klíčování“ odvedli i nově získané poznatky a inspirace.

Konference samozřejmě neunikla ani pozornosti médií. Již pět dní předem na ni upozornil jičínský týdeník Nové Noviny. Přímo na konferenci byla přítomna redaktorka Jičínského deníku Iva Kovářová a také Vlaďka Wildová z Českého rozhlasu Hradec Králové. Obě zmíněná média věnovala značnou pozornost našemu projektu po celou dobu jeho průběhu a patří jim za to poděkování. Informace o projektu se objevily nebo ještě objeví i v některých dalších médiích. Nechyběla samozřejmě ani vlastní propagace na webových stránkách školy i Velkého školního klíčování. Již od rána se pohybovaly po škole fotoreportérky Kristýna Haltufová a Marta Mařasová, k nimž se v odpoledním bloku přidala i  moje maličkost. Poděkování patří nejen jim, ale i ICT technikovi našeho projektu Michalu Malému za zpracování fotogalerií a jejich umístění na webové stránky VŠK (podívejte se do sekce Fotogalerie a pokochejte se!). Průběh příprav i vlastního dne konference jste pak mohli sledovat v první online reportáží v historii stránek www.gymnp.cz (pravda, nebyla ve všech fázích tak úplně online, ale snažil jsem se události popisovat  co nejdříve to bylo možné).

Velké školní klíčování konferencí ještě nekončí. Projekt samozřejmě ještě vyhodnotíme, bude třeba ho uzavřít i po stránce finanční a zpracovat závěrečnou monitorovací zprávu. Oficiálně posledním dnem „Klíčování“ je 1. duben 2012, výsledky projektu musí mít udržitelnost nejméně dalších 5 let. To však v našem případě není vůbec problémem. Získané zkušenosti jsou totiž inspirací na dobu mnohem delší.

 

                                                                             Josef Křeček, PR manažer projektu Velké školní klíčování

POZOR! Chcete-li si tento článek přečíst i svybranými fotografiemi, klikněte na https://sites.google.com/a/gymnp.cz/www/aktualne/clanky/uspesnakonferencevelkehoskolnihoklicovani . Mnohem více fotografií pak najdete v sekci Fotogalerie.
Comments