Aktuálně‎ > ‎clanky-1‎ > ‎

Socha T. G. Masaryka Nová zjištění!! Nové informace!!

přidáno: 2. 3. 2013 12:48, autor: Kateřina Krausová
V rámci projektu Klíčování vznikly v loňském roce na webu Gymnázia a SOŠPg v Nové Pace stránky Sochy Novopacka. Zde shromáždily studentky SOŠPg informace, fotografie, orientační mapky a další zajímavosti, týkající se cca. třiceti soch Nové Paky. Informace studentky získávaly samy z různých zdrojů, od pamětníků a často i velice obtížně. Proto jsme měli velikou radost, když se nám ozvali

páni MUDr. Vladimír Roučka a MUDr. Tomáš Roučka, kteří bydlí ve vile naproti soše TGM.

Ale již předávám slovo samotným studentkám, které rodinu Roučkových navštívily a získaly překvapující a velice cenné informace.(KK.)

Každé jaro 7. března si náš národ připomíná výročí narození zakladatele a prvního prezidenta našeho státu T. G. Masaryka. Na jeho počest byl postaven pomník, ale jak tomu vlastně bylo v Nové Pace?

Nedávno se naší paní profesorce Krausové ozval rodák z Nové Paky pan MUDr. Roučka, že ví více informací o soše a rád by se s námi o ně podělil. Společně s bratrem a maminkou dali dohromady důležité informace a tak jsme dozvěděly, jak to s tou naší sochou T. G. Masaryka vlastně bylo.

První a původní pomník T. G. Masaryka byl zhotoven novopackým rodákem Ladislavem Zívrem.

Dne 2. 9.1938 došlo k položení základního kamene. Slavnostní odhalení dokončené sochy proběhlo dne 11. 9. 1938. Tato socha byla vytesána z istrijského mramoru, byla vysoká 275 cm a stála na žulovém podstavci. Socha byla původně umístěna před ZŠ J. A. Komenského. Tam byla však zklikvidována Němci za II. světové války, kteří nemohli strpět symbol naší svobodné republiky.

Socha byla tehdy natolik poškozena, že její oprava nebyla možná.

Po 2. sv. válce musela být socha nově vytvořena. Jako autor byl znovu vybrán sochař Ladislav Zívr.

Po velkých diskuzích bylo vybráno místo pod gymnáziem, kde dříve stávala trafika. Dne 2. května 1948 dochází k odhalení obnovené sochy TGM, tentokrát vytvořené z hořického pískovce.

Socha představovala prezidenta, stojícího v plášti a čepici zvané „masaryčka“, zamyšleného, se sklopenou hlavou. ,,KSČ vrazi zabili ti syna“ tento nápis byl natřen černou barvou studenty J. Tůmou a R. Pavlovcem. Jelikož byla tehdy Nová Paka okresním městem, rozhodla se kvůli tlaku z vyšších míst sochu odstranit. Socha nebyla odstraněna přes noc, jak jsme se mylně domnívali, ale přes den.

Cílem této akce nebylo rozbití sochy přímo na místě za přítomnosti svědků. Během samotné manipulace byla ale soše TGM uražena hlava, což packá veřejnost nelibě nesla. Ostatky sochy pravděpodobně skončily v základech budov, nejpravděpodobnější jsou činžáky v ulici Komenského nebo Mateřská škola.

V říjnu 1968 se sázela před bývalým školnickým bytem Lípa svobody u příležitosti 50 let samostatnosti. Protože bronzová Madona od novopackého rodáka Fr. Kafky by jí částečně překážela, přesunula se na místo sochy TGM. Po Pastýřské Madoně tam zůstává vedle lípy pískovcová deska, po druhé instalaci TGM se Madona přesunula na současné místo blízko vchodu do Gymnázia. Zajímavé je, že kdyby pískovcový TGM pootočil hlavu k Husovu sboru, spatřil by okno se svou vitráží, které zdejší faráři uchránili i přes opakované tlaky z vyšších míst.

Za poskytnuté informace, děkujeme celé rodině Roučkových.

Anna Hofmanová, Petra Zimová, Markéta Milická


Comments