Aktuálně‎ > ‎clanky-1‎ > ‎

Projektů se nebojíme ani ve školním roce 2015/2016

přidáno: 9. 5. 2016 3:18, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 13. 5. 2016 1:51 ]

Také v pomalu končícím školním roce proběhla na Gymnáziu a Střední odborné škole  pedagogické v Nové Pace řada zajímavých mezipředmětových projektů. Při jejich realizaci využili žáci a pedagogové zkušeností z projektu Velké školní klíčování, který na škole probíhal v letech 2010 – 2012. Tento projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mezi nejkomplexnější letošní projekty patřil projekt Regionální autoři Novopacka, propojující učivo českého jazyka, základů společenských věd, literárního semináře, společenskovědního semináře a dějepisu v maturitních ročnících gymnázia. Naopak ti nemladší – primáni osmiletého gymnázia – pracovali v hodinách výtvarné výchovy a anglického jazyka na projektu My house. Jejich o rok starším spolužákům  ze sekundy byl určen projekt Barvy. V koordinaci výuky etické a výtvarné výchovy v něm poznávali zákonitosti použití a působení barev a uvědomili si psychologické působení barev v dílech umělců i v běžném životě. Terciáni se pak zúčastnili projektu Historie mé rodiny, realizovaném v hodinách občanské výchovy a dějepisu. Jeho cílem bylo pochopení problematiky týkající se rodiny a porovnání současných a historických povolání. Ve třídě 1.G se podařilo propojit učivo dějepisu a anglického jazyka projektem Raně středověká Británie, v kvintě zase kooperovali vyučující fyziky a geografie při projektu Atmosféra – komparace. Proč komparace? Protože vyučující porovnali výstupy tohoto projektu s výsledky obdobného projektu z roku 2013.

Největším projektem určeným veřejnosti byla akce Možná přijde i Mikuláš, která se uskutečnila v aule školy a byla věnována dětem z mateřských škol a 1. ročníků základních škol z Nové Paky, Staré Paky, Vidochova a Levínské Olešnice. Bohatý program si pro ně připravily studentky 1., 2. a 3. ročníků SOŠ pedagogické.

Samostatnou pozornost zaslouží Den jazyků, který na škole proběhl dne 25. 9. 2015. V jeho rámci proběhla beseda s rodilými Američany, beseda o Nepálu s panem ředitelem (který hovořil na základě své osobní zkušenosti, neboť naše škola je již několik let v kontaktu se školou v Nepálu a došlo i na vzájemné návštěvy), dílny věnované vietnamštině či japonštině, ale také latině a slovanským jazykům, výtvarné a hudební dílny a řada dalších aktivit. Došlo dokonce i na překlad z „vědecké“ do „normální“ češtiny.

Nelze zapomenout ani na projekt, který v tomto školním roce proslavil školu snad nejvíce. Jde o pokračování prací na studentském časopise BOOM, který začal vycházet již v roce 2014. BOOM byl v roce 2016 vyhlášen nejlepším studentským časopisem Královéhradeckého kraje, a to ve všech kategoriích.

Není toho málo, co se v oblasti mezipředmětové spolupráce na novopackém gymnáziu a pedagogické škole děje.  Velké školní klíčování tak i po čtyřech letech od svého oficiálního zakončení nese své ovoce.

Podrobnosti o jednotlivých projektech se můžete dočíst na stránkách http://vsk.gymnp.cz v sekci Realizované projekty.

                                                                                                                                      Josef Křeček

Comments