Aktuálně‎ > ‎clanky-1‎ > ‎

Klíče od dobré školy aneb Ohlédnutí za Velkým školním klíčováním

přidáno: 24. 3. 2012 12:06, autor: Josef Křeček

Bylo, nebylo. Tedy, budiž jasně řečeno – bylo! A nikoli za devatero horami a devatero řekami, ale přibližně 115 km od Prahy a asi 1030 km od Bruselu. V těchto končinách se skupina 27 nadšenců z řad pedagogů Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace pustila v říjnu 2010 do rozsáhlého projektu.  Ten pak proběhl za finanční spoluúčasti Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.  Plný název projektu se zde téměř zdráhám uvést v obavě, že laskavého čtenáře uspí dříve, než jej stačí dočíst. Jmenoval se totiž Rozvoj klíčových kompetencí nutných pro posilování mezipředmětových vazeb a propojení výuky s reálným životem. Mnohem zajímavěji zní zkrácený název projektu – Velké školní klíčování.

 

Proč právě „klíčování“? Vysvětlení může být několik. Třeba to, že cílem projektu bylo najít klíč od dobré školy, v níž by se všichni cítili dobře a v níž by se žákům i učitelům dobře pracovalo. Další interpretací může být skutečnost, že se účastníci projektu snažili – jak je nyní v módě říkat – „rozklíčovat“ problematiku současné školy a úkoly, které před ní stojí. A v neposlední řadě je tu onen nepříliš libozvučně znějící, leč zásadní pojem – klíčové kompetence. Co to vlastně je? Nechme si poradit od chytré knihy: Klíčovými kompetencemi rozumíme „souhrn  vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti“ (Belz; Siegrist: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. Praha ,  Portál, 2001). Rozlišujeme kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní, občanské. Přeloženo do češtiny: není důležité jen získat vědomosti, ale umět je v daných situacích prakticky aplikovat. Právě v praktickém využití nabytých poznatků čeští žáci zaostávají za svými vrstevníky zejména na západ od našich hranic, jak naznačují např. mezinárodní srovnávací výzkumy PISA.  A právě tuto skutečnost se snaží projekty typu Velkého školního klíčování změnit.

Cíl Velkého školního klíčování byl v projektu formulován takto: Učitelé získají řadu nových dovedností, znalostí a zkušeností, naučí se týmové práci při tvorbě a využívání pomůcek a předají své zkušenosti žákům, kteří je využijí pro efektivnější a samostatnější učení. Po roce a půl práce lze bez nadsázky konstatovat, že cíle bylo dosaženo. Jako v každé lidské činnosti se i zde objevila někdy metoda „pokus – omyl“ nebo nějaká ta „slepá ulička“. I to je však pro další práci nesmírně cenné. Šlo právě o to vyzkoušet, co v praxi funguje, co je přínosem a čeho se napříště vyvarovat.

 

Jako každý dobrý projekt, muselo  i  Klíčování začít zjištěním výchozího stavu. Tedy tím, jak vypadá výuka na škole a porovnáním s jinými školami v tuzemsku i v zahraničí. Proto novopačtí učitelé vykonali na podzim roku 2010 přes 100 vzájemných hospitací a také vyrazili na hospitace na jiné školy různých typů v  ČR (Semily, Tábor, Jablonec nad Nisou), Německu (Mülsen St. Jacob), Dánsku (Rokaedsbro) a Belgii (Menen). Každá dobrá zkušenost byla a je nad zlato!

 

Mají-li učitelé naučit žáky zásadám týmové spolupráce a kooperace, musí se nejprve v tomto směru zdokonalit sami. Proto se v listopadu 2010 zúčastnili všichni členové projektového týmu třídenního intenzívního kurzu, který ve Špindlerově Mlýně vedla lektorka Mgr. Dana Svobodová. V srpnu 2011 pak navázalo školení ve Vesci pod Kozákovem, zaměřené na problematiku tvorby úspěšných projektů a také využití výpočetní techniky a moderních komunikačních metod. Lektory byli Mgr. Jiří Hruška z Pardubic a PaedDr. Bořivoj Brdička z Prahy. 

 

Už po prvním jmenovaném kurzu nastal čas předat získané poznatky žákům. To se stalo v rámci tříturnusového dvoudenního soustředění vybraných žáků v Borovničce na přelomu ledna a února 2011.  Vyškolení žáci se pak sami stali lektory pro své spolužáky při projektovém dni, který 22. února 2011 zasáhl celou školu. Tématem tohoto projektového dne byla tvorba projektů a týmová spolupráce.

 

Pak už mohl přijít Velký školní třesk – realizace více než 40 mezipředmětových projektů téměř ve všech třídách školy.  Projekty propojily učivo jednotlivých vyučovacích předmětů (někdy až sedmi předmětů v jednom projektu) podle školních vzdělávacích programů nižšího i vyššího stupně gymnázia i pedagogické školy. O všech těchto projektech jste se mohli (a nadále můžete) na stránkách http://vsk.gymnp.cz v minulých měsících dočíst – připomeňme projekty Sochy Nové Paky, Památky Novopacka, Cesta z listového těsta aneb putování po knihovnách, Země 2111, Typicky české,   anglické,  německé, Reálie Německa a Rakouska, My restaurant, Čína včera a dnes, Symbolická řeč znaků a čísel, Hudební sborníček písní a říkadel pro mateřské školy a školní družiny, Psychologie nemocného dítěte, Kuks umělecký a technický, Objevování sebe a okolního světa, Příprava oslavy Dne matek, Technické fantazie, Výměnný pobyt v Belgii a mnoho dalších.

 

Velké školní klíčování vyvrcholilo ve středu 15. února 2012 úspěšnou závěrečnou konferencí, které se zúčastnili zástupci (nejen) pedagogické veřejnosti z Královéhradeckého kraje i jiných regionů ČR a také zástupci rumunské střední školy z Bukurešti, se kterou naše škola navázala kontakty v rámci programu COMENIUS. 

 

Celý projekt byl také náležitě představen širší veřejnosti. Za rok a půl zaznamenalo Klíčování více než pět desítek mediálních ohlasů v tištěných i elektronických médiích.

 

Projekt Velké školní klíčování sice oficiálně končí (to není předčasný apríl) dnem 1. dubna 2012, nicméně jeho výsledky přinesou škole užitek na pěknou řádku let dopředu.  Získané zkušenosti jsou k nezaplacení, pocit dobře vykonané práce hřeje.


S Velkým školním klíčováním se však budete na těchto stránkách setkávat i nadále. Minimální udržitelnost projektu je 5 let, reálná však bude mnohem delší a tak se se o veškerém dění, které bude na VŠK navazovat, budete moci na stránkách www.gymnp.cz a http://vsk.gymnp.cz nadále dočítat.


                                                                                                                 Josef Křeček


Comments