Aktuálně‎ > ‎clanky-1‎ > ‎

Hospitace uskutečněné v listopadu 2010

přidáno: 1. 11. 2010 12:54, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 9. 1. 2011 9:35 ]
  1. 11. 2010 - RNDr. Josef Křeček - D (sexta) u Mgr. Ladislava Kodyma
  1. 11. 2010 - RNDr. Josef Křeček, Mgr. Jana Budinská - Z (kvarta) u Mgr. Tomáše Dočekala
  1. 11. 2010 - Mgr. Michaela Klapková Matúšová - ODV (2.A) u Mgr. Šárky Horákové
  1. 11. 2010 - Mgr. Michaela Klapková Matúšová - DV (tercie) u Mgr. Jany Knapové
  2. 11. 2010 - Mgr. Jana Budinská - D (kvarta) u Mgr. Ladislava Kodyma
  4. 11. 2010 - RNDr. Josef Křeček - EV (kvarta) u Mgr. Šárky Horákové
  4. 11. 2010 - Mgr. Ivana Koudelková - M (sekunda) u Mgr. Michala Chrtka
  5. 11. 2010 - Mgr. Radka Ponikelská - Pd (1.A) u Mgr. Lenky Hynkové
  5. 11. 2010 - Mgr. Ivana Koudelková - Z (3.G) u Mgr. Tomáše Dočekala
  9. 11. 2010 - PaedDr. Stanislav Bendl LJP (1.A) u Jany Knapové
12. 11. 2010 - Mgr. Ivana Koudelková - D (kvarta) u Mgr. Aleny Lelkové
15. 11. 2010 - Mgr. Alena Lelková - SZ (Amabile) u Mgr. Aleny Matějovské
15. 11. 2010 - Mgr. Alena Lelková - SZ (Amabile) u Tomáše Borůvky
15.11.2010 - Mgr. Ladislav Kodym - AJ u Simony Grafkové
15. 11. - 19. 11. 2010 - Mgr. Michaela Klapková Matúšová, PaedDr. Kateřina Krausová - hospitace na VIBORG                             KOMMUNE škole v Rodkaersbro v Dánsku
15. 11. - 19. 11. 2010 - Mgr. Jana Žižková, Mgr. Michal Chrtek - hospitace na školách VTI St. LUcas a St.                                     Aloysius College v Menenu v Belgii
15. 11. - 19. 11. 2010 - Ing. Jindřiška Dubnová, Mgr. Lucie Nosková - hospitace na Jakobus - Mittelschule                                  Mülsen v Německu
18. 11. - 19. 11. 2010 - Mgr. Tomáš Dočekal - hospitace na Táborském soukromém gymnáziu v Táboře
19. 11. 2010 - Mgr. Marián Matúš Klapka - NJ (4.A) u Mgr. Lucie Noskové
19. 11. 2010 - Mgr. Marián Matúš Klapka - NJ (kvinta) u Mgr. Lucie Noskové
19. 11. 2010 - Mgr. Lucie Nosková - AJ (1.G) u Mgr. Jany Budinské 
19.11.2010 - Mgr. Ladislav Kodym - AK u Mgr. Jany Budinské
22. 11. 2010 - Simona Grafková - D (sexta) u Mgr. Ladislava Kodyma
22. 11. 2010 - Mgr. Jana Budinská - NJ (kvinta) u Mgr. Lucie Noskové
23. 11. 2010 - Mgr. Lucie Nosková, Mgr. Jana Budinská - NJ (2.G) u Ing. Jindřišky Dubnové
23. 11. 2010 - Mgr. Ivana Koudelková - VV (metodika, 2.A) u PaedDr. Kateřiny Krausové
23. 11. 2010 - Tomáš Borůvka - IVT (prima) u Mgr. Jany Žižkové
23. 11. 2010 - Mgr. Jana Budinská - ČJ (kvinta) u Mgr. Jany Knapové
24. 11. 2010 - Simona Grafková - NJ (kvinta) u Mgr. Lucie Noskové
24. 11. 2010 - Mgr. Alena Matějovská - ODV (2.A) u Mgr. Šárky Horákové
24. 11. 2010 - Mgr. Alena Matějovská - B (3.A) u Mgr. Pavla Matějovského
24. 11. 2010 - Mgr. Alena Matějovská - HV (sexta) u Mgr. Aleny Lelkové - 2 hod.
24. 11. 2010 - Mgr. Lucie Nosková - NJ (tercie) u Mgr. Mariána Matúše Klapky
24. 11. 2010 - PaedDr. Stanislav Bendl VV (2.A) u PaedDr. Kateřiny Krausové
24. 11. 2010 - Mgr. Marta Mařasová - ČJ (kvinta) u Mgr. Jany Knapové
25. 11. 2010 - RNDr. Josef Křeček - F (prima) u Mgr. Jany Žižkové
25. 11. 2010 - Mgr. Marta Mařasová - D (1.A) u Mgr. Ladislava Kodyma
25. 11. 2010 - Mgr. Lucie Nosková - AJ (3.G) u Mgr. Marty Mařasové
25. 11. 2010 - Mgr. Ivana Koudelková - NJ (kvinta) u Mgr. Lucie Noskové
26. 11. 2010 - PaedDr. Stanislav Bendl ČJ (4.G) u Mgr. Ladislava Kodyma
29. 11. 2010 - PaedDr. Božena Stopková - SZ (Amabile) u Mgr. Aleny Matějovské
29. 11. 2010 - PaedDr. Božena Stopková - SZ (Amabile) u Tomáše Borůvky
29. 11. 2010 - Mgr. Jana Žižková - Ov (prima) u Mgr. Jany Knapové
30. 11. 2010 - Tomáš Borůvka - VVm (2.A) u PaedDr. Kateřiny Krausové
30. 11. 2010 - Mgr. Marta Mařasová - PS (1.A) u Mgr. Lenky Hynkové
30. 11. 2010 - Mgr. Jana Žižková - Čj - Lv (prima) u PaedDr. Stanislava Bendla
30. 11. 2010 - Mgr. Jana Žižková - G (sexta) u Mgr. Tomáše Dočekala

Comments