Aktuálně‎ > ‎

clanky-1

Spolupráce předmětových komisí VV a AJ v úspěšném projektu" My house" letos už potřetí

přidáno: 12. 4. 2017 12:28, autor: Kateřina Krausová

Dobré nápady nepřicházejí každý den, a když se něco opravdu povede stojí za to, to opakovat. Takovým osvědčeným nápadem je projekt "My house", který absolvují již třetí rok žáci z primy ve spolupráci se svými vyučujícími VV (Kateřina Krausová a Šárka Horáková) a AJ ( Jana Budinská a Romana Kalivodová).
Na tomto projektu žáci letos pracovali více než dva měsíce. Cílem bylo navrhnout vlastní originální dům stylem polyekranu. Na formátu A 1 žáci navrhli vizuální podobu vysněného domu, půdorys jednotlivých pater a místností a urbanistický popis zasazení domu do okolního prostředí. Studie musela být doplněna minimálně stovkou anglických slovíček a popisem umístění domu, použitých materiálů a podobně. Inspirací pro výtvarnou podobu dílka bylo poučení o moderních materiálech a nejslavnějších stavbách současnosti, při hledání anglických slovíček měli žáci k dispozici slovníčky specializovaných pojmů souvisejících s bytem a architekturou, mohli používat i překladač google nebo vlastní mobilní telefony. Slovní zásobu získávali žáci v hodinách AJ, kde také s vyučujícími během práce konzultovali slovíčka a pojmy a v současné době  dokončují i správný popis domu.
Kromě opravdu originálních obrázků (každý je jiný) děti získaly bohatou a specializovanou slovní zásobu. A spolupráce mezi kolegyněmi z obou komisí je možná zárukou i dalších úspěšných nápadů v budoucnu.

Velké školní klíčování po pěti letech

přidáno: 21. 3. 2017 13:38, autor: Josef Křeček


Psal se  rok 2010 a na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Nové Pace odstartoval rozsáhlý projekt Velké školní klíčování, podpořený Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.  Tento jedinečný projekt zaměřený na rozvoj mezipředmětových vztahů a týmové práce vyvrcholil v únoru 2012 konferencí na téma Inspirace do praxe mezipředmětových vztahů. Konference se zúčastnili  pedagogové z Královéhradeckého kraje, ostatních regionů ČR i zástupci partnerských škol ze zahraničí.

Rokem 2012 však aktivity nastartované Velkým školním klíčováním nekončí. V letech 2011 – 2017 bylo na škole realizováno téměř devět desítek mezipředmětových projektů, pedagogové vykonali stovky vzájemných hospitací nejen na vlastní škole, ale navštívili i jiné školy v ČR i v zahraničí. Tradicí se stala také školení žáků nových 1. ročníků jejich staršími kolegy v oblasti klíčových týmových kompetencí. Klíčování tak nese své ovoce i pět let po svém oficiálním ukončení.

V aktuálním školním roce bylo například propojeno učivo předmětu IKT (tedy informační a komunikační technologie) s učivem občanské výchovy na SOŠ pedagogické v projektu Moje seminárka. Žáci sekundy gymnázia zase  zmapovali v pěti skupinách problematiku založení vesnice v českém středověkém prostoru. Na projektu Středověká vesnice tak spojili své síly vyučující hned čtyř předmětů – dějepisu, zeměpisu, českého a německého jazyka. Ve 3. ročníku čtyřletého gymnázia se pak podařilo v projektu Elektromobilita propojit nejen horizontálně učivo geografie a fyziky téhož ročníku, ale i vertikálně učivo napříč různými ročníky.  Možná, že se ve třídě 3.G skrývá nějaký budoucí dopravní expert či konstruktér elektromobilů….

 Již potřetí letos proběhl pozoruhodný projekt My house. V tomto projektu vytvářeli žáci primy v hodinách výtvarné výchovy vizi svého vysněného domu, přičemž pro jeho podrobný anglický popis využívali slovníky v knižní i elektronické podobě. Slovní zásobu získávali především v hodinách anglického jazyka, kde také s vyučujícími průběžně konzultovali slovíčka a pojmy a posléze doplňovali podrobnosti a gramaticky správný popis domu.  Anglický název má i projekt žáků tercie Shopping in the United Kingdom. Do něj se zapojili vyučující anglického jazyka, výtvarné výchovy a informatiky a výpočetní techniky. Výstupem tohoto projektu byly nejen postery a powerpointové prezentace, ale i stolní hra.

Mezipředmětovým vztahům se zkrátka na novopackém gymnáziu a pedagogické škole zkrátka daří.  Aktivity nastartované Velkým školním klíčováním „jedou“, což přispívá ke kvalitě výuky a pozitivní atmosféře školy. Klíče od dobré školy zkrátka nerezaví ani po pěti letech….

Zážitková akce týmů Klíčování- Lov pokémonů

přidáno: 1. 9. 2016 0:12, autor: Kateřina Krausová


Pohybovat se ve světě rozšířené reality, kdy se před vámi objevují pokémoni jako na běžícím páse, si vyzkoušeli v rámci projektu Klíčování těsně před začátkem školního roku členové profesorského sboru naší školy. Zlomili tak všeobecné přesvědčení, že ačkoliv se denně ve světě lovení pokémonů zúčastňuje 26 miliónů lidí, 99% z nich prý není starších, než 20 let. Nezbytné vybavení jako jsou Pokébaly a chytré mobilní telefony doplnily na předem neznámých stanovištích (v tzv. Pokéstopech) získaná vejce- zárodky Pichu a inkubátory na pokémony. V těchto jednoduchých zařízeních pak nečekaně všechny skupiny pedagogů úspěšně vejce donosily. A to nejen nutné dva kilometry tak, aby se jim z něj vylíhl Pikachu, ale dokonce více než 5 km tak, aby se zárodek zdokonalil až na stupeň Rajchu.

Kromě bodů za donošení avatara bylo po trase výpravy předem rozmístěno 70 pokémonů, z toho 13 prémiových.
 Ty bylo možno ulovit tradičně na významném místě, což byl v našem případě nádherný objekt dřevěného kostela na Husově kopci. Fundovaný historický výklad pana Kouta nenarušil ani incident, kdy se za břízou objevil 2 m vysoký Pikachu, který začal před členy našeho pedagogického sboru provokativně prchat. Svým mobilním telefonem a naprostou připraveností k akci ho ulovila p. prof. Daníčková a získala tak pro svůj tým mimořádnou odměnu 1000 bodů. Postarala se tak o  přesvědčivé vítězství svého družstva.

Hra Pokémon GO nám ukázala, jak si můžeme zábavnou formou zvyšovat tělesnou zdatnost a zároveň v rámci soutěžení mezi konkurenčními skupinami trénovat kooperaci uvnitř vlastního týmu. V závěrečné evaluaci v restauraci KZ jsme zhodnotili úspěšnou akci a ocenili plánování a herní efektivní strategie šesti zúčastněných týmů.
 Všichni se tentokrát správně zaměřily na kvantitu, zatímco po celý školní rok u nás vítězí kvalita.

Na závěr bych chtěla upozornit na to, že přestože se zvláště na náměstí někteří pedagogové v zápalu boje o pokémony vrhali i do vozovky, vždy se předtím dokonale rozhlédli. Proto také nedošlo k žádnému incidentu, o nichž nás v poslední době v souvislosti se hrou Pokémon GO informují média z celého světa.


Projektů se nebojíme ani ve školním roce 2015/2016

přidáno: 9. 5. 2016 3:18, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 13. 5. 2016 1:51 ]


Také v pomalu končícím školním roce proběhla na Gymnáziu a Střední odborné škole  pedagogické v Nové Pace řada zajímavých mezipředmětových projektů. Při jejich realizaci využili žáci a pedagogové zkušeností z projektu Velké školní klíčování, který na škole probíhal v letech 2010 – 2012. Tento projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mezi nejkomplexnější letošní projekty patřil projekt Regionální autoři Novopacka, propojující učivo českého jazyka, základů společenských věd, literárního semináře, společenskovědního semináře a dějepisu v maturitních ročnících gymnázia. Naopak ti nemladší – primáni osmiletého gymnázia – pracovali v hodinách výtvarné výchovy a anglického jazyka na projektu My house. Jejich o rok starším spolužákům  ze sekundy byl určen projekt Barvy. V koordinaci výuky etické a výtvarné výchovy v něm poznávali zákonitosti použití a působení barev a uvědomili si psychologické působení barev v dílech umělců i v běžném životě. Terciáni se pak zúčastnili projektu Historie mé rodiny, realizovaném v hodinách občanské výchovy a dějepisu. Jeho cílem bylo pochopení problematiky týkající se rodiny a porovnání současných a historických povolání. Ve třídě 1.G se podařilo propojit učivo dějepisu a anglického jazyka projektem Raně středověká Británie, v kvintě zase kooperovali vyučující fyziky a geografie při projektu Atmosféra – komparace. Proč komparace? Protože vyučující porovnali výstupy tohoto projektu s výsledky obdobného projektu z roku 2013.

Největším projektem určeným veřejnosti byla akce Možná přijde i Mikuláš, která se uskutečnila v aule školy a byla věnována dětem z mateřských škol a 1. ročníků základních škol z Nové Paky, Staré Paky, Vidochova a Levínské Olešnice. Bohatý program si pro ně připravily studentky 1., 2. a 3. ročníků SOŠ pedagogické.

Samostatnou pozornost zaslouží Den jazyků, který na škole proběhl dne 25. 9. 2015. V jeho rámci proběhla beseda s rodilými Američany, beseda o Nepálu s panem ředitelem (který hovořil na základě své osobní zkušenosti, neboť naše škola je již několik let v kontaktu se školou v Nepálu a došlo i na vzájemné návštěvy), dílny věnované vietnamštině či japonštině, ale také latině a slovanským jazykům, výtvarné a hudební dílny a řada dalších aktivit. Došlo dokonce i na překlad z „vědecké“ do „normální“ češtiny.

Nelze zapomenout ani na projekt, který v tomto školním roce proslavil školu snad nejvíce. Jde o pokračování prací na studentském časopise BOOM, který začal vycházet již v roce 2014. BOOM byl v roce 2016 vyhlášen nejlepším studentským časopisem Královéhradeckého kraje, a to ve všech kategoriích.

Není toho málo, co se v oblasti mezipředmětové spolupráce na novopackém gymnáziu a pedagogické škole děje.  Velké školní klíčování tak i po čtyřech letech od svého oficiálního zakončení nese své ovoce.

Podrobnosti o jednotlivých projektech se můžete dočíst na stránkách http://vsk.gymnp.cz v sekci Realizované projekty.

                                                                                                                                      Josef Křeček

Den jazyků očima studentů

přidáno: 29. 4. 2016 3:49, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 30. 4. 2016 7:46 ]


Už když bylo oznámeno, že se 25. 9. má konat projektový den, bylo nám jasné, že můžeme čekat mnoho, ale nadšení žáků i učitelů do vytváření dílen bylo nad očekávání všech. Zarputilost i zodpovědnost, s jakými se dali do díla, se vyplatila a toto dopoledne jistě všechny zabavilo i poučilo. Pátou hodinu byla v aule oznámena jména těch, kteří měli štěstí a byli vybráni na pobyt v Anglii nebo Německu. Teď vyzdvihneme ty oblíbenější dílny, ale za zmínku určitě stojí i ty ostatní.

Jedna z nejúspěšnějších dílen, a možná ta úplně nejúspěšnější, byla Beseda s rodilými Američany. Pohled na naši zemi, naše město a naši školu z pohledu cizince, to bylo rozhodně pozoruhodné, ale jejich líčení své vlasti a diskuze s nimi v angličtině, to byl skutečně neobyčejný zážitek. Tato dílna proběhla díky agentuře Culture Care Au-pair, k níž patří jeden z Američanů, a ta za to rozhodně zaslouží potlesk.

Velice oblíbená byla dílna o Nepálu, která zaujala svým netradičním obsahem a zajímavým komentářem. Pan ředitel, který mluvil z osobní zkušenosti, nám přiblížil nepálskou kulturu i jazyk a jejich odlišnosti oproti našim. Dílna byla o to užitečnější, že naše škola je ve spojení s nepálskou školou, tyto znalosti jistě nebudou nazmar.

Ani vietnamštině nechyběl aspekt osobní zkušenosti – Lenka Le Thi mluvila o svých návštěvách Vietnamu, o významu svého jména a přišla řeč na vietnamskou hudbu. Návštěvníky často potěšila ochutnávka typického vietnamského pokrmu. Studentkám oktávy patří pochvala za výbornou přípravu.

Slovanské jazyky nám jsou velmi blízké, to ale nic nemění na jejich přitažlivosti! Zejména  živou ukázkou, osobními příběhy prezentujících a originálním výkladem tato dílna mnohokrát dostala pozitivní hodnocení. Pro autory máme jen jedno hodnocení: хорошо!

Přestože se nejedná o řeč, šifry jsou tak trochu jazyk. Proto se objevila i dílna s nimi, a že za to stála! Šifry, které se tam objevily, byly slovní, číselné, znakové, posuvné, dokonce došlo i na několik hádanek se sirkami. Škoda jen, že člověk neměl dost času vyzkoušet všechno, ale takový je život.

Japonština je jistě složitý jazyk a jeho písmo je extrémně složité. Když ale máte rodilého mluvčího, všechno je hned zajímavější. Proto také měla tato dílna takový ohlas. Naučili jsme se podepsat japonským písmem katakanou a i pan profesor Bendl, který se dílny účastnil, nám potvrdil, že čím je japonština zábavnější, tím je náročnější.

Lékaři, vědci, historikové a svým způsobem i myslivci. Ti všichni používají nějakým způsobem latinu. I naši studenti, kteří se na latinu přihlásili, ji možná jednou použijí. I kdyby ne, mnoho jazyků má v latině základy a externí lektorka o tomto půvabném jazyce dokázala atraktivně povídat.

Víte, o čem se říká, že je to mezinárodní jazyk? O hudbě. A proto je dobře, že se mezi dílnami objevila i jedna hudební. Zpěv Kalinky a kolektivní tanec sice nebyly tak poučné, ale uvolněná atmosféra to jasně vyvážila. Když se k tomu přidala chytlavost Kalinky, bylo o zábavu postaráno.

Pan Křeček jako kreativní jedinec opět nezklamal a sám si jednu dílnu také připravil. Zaměřil se na češtinu, ale ne na tu, kterou dobře známe – zvolil puristickou češtinu z 19. století. Věděli jste, že se tehdy říkalo uranu nebesník? Ne? Tak to jste měli jeho dílnu navštívit.

Původ angličtiny bylo něco „extraordinary“. Přece jen, jazyk, který má prvky od Keltů, Římanů, Anglosasů a dalších národů nepůjde jednoduše zařadit. Co ale bylo trochu překvapivé, byly pracovní listy. Nicméně práce s nimi byla skvělá a celá dílna byla zodpovědně připravená.

Tehdy tu bylo mnoho cizích řečí a mnohým bylo těžké rozumět. Někdo by mohl s nadsázkou říct, že hantec byl jedna z nich. Pan Dočekal si na tuto dílnu připravil mnoho materiálů, ale nejvýznamnější byla jeho znalost. V jeho podání byl hantec pozoruhodná ukázka moravské mluvy, kterou u nás na severu prostě neznáme.

Ne každý jazyk se používá mezi lidmi – například binární jazyk se používá na domlouvání se se stroji. A právě o něm byla dílna prof. Malého. Rozhodně to bylo spíš pro matematicky nadané, ale stále šlo o zábavnou dílnu.

Kterou řečí mluví každý z nás a přitom o tom skoro neví? Je to řeč těla. Paní Horáková si na ni připravila přednášku a nechyběla ani praktická ukázka, která proběhla s účastí přihlášených. S touhle aktivitou si všichni dobře zapamatovali obsah.

ČR a země EU – to byla dílna, která možná lákala svým názvem o trochu méně. Ptáte se proč? Měla kvíz v němčině, mojí zhoubě. Protože ale pomohly slovníky, samotné vyučující a účastníci dílny pracovali ve dvojicích, nakonec vše dopadlo ke spokojenosti všech.

Kaligrafie s paní Krausovou byla dalším velice příjemným zážitkem.  Kreslení znaků s relaxační hudbou, příjemnou atmosférou a klidnou myslí bylo oproti jiným dílnám opravdová nádhera. A co za znaky jsme tam vlastně psali? Znaky štěstí, míru a lásky.

Poslední dílna, o které se tu zmíníme, je chemická dílna o záhadných éčkách. Tam se asi nejvíce hodila šikovnost, protože si účastníci mohli umíchat vlastní nápoj právě s pomocí éček. Každému z nás se rozhodně bude hodit, zejména těm, kteří rádi vědí, co jedí.

Abych shrnul svoje pocity z toho dne, řekl bych, že projektový den nám neprospěl jenom tím, že jsme si odpočinuli od školy. Rozhodně veškeré snažení nevyšlo nadarmo, ta spousta nadšených žáků i kantorů mluví za vše. A doufám, že takových dnů bude do budoucna mnohem víc!

Při realizaci projektového dne jsme využili zkušeností z projektu Velké školní klíčování. Tento projekt probíhal na naší škole v letech 2010 - 2012 za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Adam Řehák, Amy Morillo, foto Johana Tláskalová

Fotografii najdete na http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/denjazykuaocimastudentua .


Vánoční setkání týmů

přidáno: 29. 12. 2015 7:19, autor: Kateřina Krausová

Vánoční setkání týmů Klíčování bylo příjemným zpestřením předvánočního týdne.

Jednotlivé týmy klíčníků, posílené o ostatní kolegy a provozní pracovníky, se nejprve občerstvily a zazpívaly si v duchu české tradice koledy v několika známých i běžně nepoužívaných světových jazycích. Pak už si daly jednotlivé týmy nová akční jména a vědomostní soutěže a teambuldingové aktivity mohly začít. Víte, co to je Plieskavica, Kis nebo Falafel? Tady týmy ocenily, pokud ve svém středu našly nějakého gurmána, který jim pomohl poznat státy světa, ze kterých pocházelo vice než čtyřicet pochoutek k uhodnutí. Spolupráci ve skupině a správné a efektivní rozdělení rolí prověřila třístupňová soutěžní hra. Všichni si v ní přišli na své a vyzkoušeli si plynulý slovní projev ,pantomimu a kooperaci. Zábavný a edukativní program pod taktovkou Káti K. trval více než čtyři hodiny. Překvapením bylo, že tým provozních pracovníků v soutěži získal krásné druhé misto- stříbrnou medaili a nechal tak v těsném závěsu za sebou dvě třetiny pedagogů.

Ve stopách Velkého školního klíčování: Úspěšný teambuilding

přidáno: 2. 9. 2015 2:21, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 2. 9. 2015 2:29 ]

Další akcí, navazující na projekt Velké školní klíčování, se stal teambuilding pedagogického sboru, který proběhl dne 28.8.2015. Účastníci se úderem 8.30 hod. vydali na "tajnou" pěší trasu (někteří i kolmo - rozuměj na kole). Každý byl vyzbrojen "záznamovým archem" pro sbírání razítek z jednotlivých stanovišť a speciální mapou. Práce s mapou byla někdy poněkud nesnadná. To může potvrdit i autor tohoto článku - bývalý PR manažer Velkého školního klíčování, který nafasoval mapu pohybu vojsk ve Středomoří za 2. světové války.  Cíl pochodu byl na ní sice fixou vyznačen, leč některé orientační body (např. osamělý strom poblíž skiareálu Máchovka) bylo velmi obtížné podle mapy najít. 

Během pochodu plnili jeho účastníci nejrůznější úkoly na jednotlivých stanovištích. K nim patřilo např. vytvoření originálního trojverší, doplňujícího předchozí text, výroba jídelních hůlek (na základě poplašné, a jak se později ukázalo, nepravdivé informace, že v cílové destinaci došly příbory) či originálního náramku nebo náhrdelníku z přírodnin (materiály: jehla, nit, připravené jeřabiny plus co les dal), vědomostní kvíz a poznávání vzorků neznámých tekutin po čichu.

Po asi třech hodinách turistiky všichni dorazili zdrávi do cíle - restaurace Javorský Mlýn, kde čekala zasloužená odměna v podobě oběda. Jeho součástí bylo i zhodnocení aktivit na jednotlivých stanovištích.

Akce zdárně přispěla ke stmelení kolektivu pedagogického sboru i k načerpání nových sil před novým školním rokem. Poděkování patří hlavní organizátorce Kateřině Krausové (viz obr. 6), jejíž potenciál nápadů je zřejmě nevyčerpatelný, což se potvrdilo i tentokrát.


Úspěšný prosincový workshop Klíčování

přidáno: 4. 12. 2014 12:34, autor: Kateřina Krausová

Že si máme jako kolegové stále co předávat a obohacovat svoji pedagogickou praxi ukázal středeční odpolední workshop Klíčování. Byl o to zajímavější, že se ho snad poprvé v celém průběhu projektu zúčastnili i kolegové neklíčníci.

Příjemné a přátelské odpoledne oživil nácvik různých her a aktivit, které lze aplikovat ve výuce různých předmětů. Aktivizační metody , kdy se jednoduchá manuální nebo pohybová činnost spojí s opakováním nebo seznámením s novou učební látkou střídala diskuze o vlastních zkušenostech získaných při řešení neobvyklých situací ve třídě. Došlo i na mezipředmětovou spolupráci, test empatie, slavnostní odhalení léčivé sochy a výměnu nápadů. Během malého, z domova přineseného občerstvení, si účastníci workshopu předali zkušenosti s relaxačními technikami i na test, ve kterém si každý respondent zároveň sám ujasnil, zda odpočívá dostatečně a kde v této, pro učitele důležité oblasti psychohygieny, může ještě přidat.

Z dotazníku vyšlo najevo, že učitelé naší školy umí tvrdě pracovat, ale i odpočívat. Ze sportů milují rychlou chůzi, procházky se psem, lyžování, plavání, volejbal, tenis, zumbu, florbal a aerobik. Poslouchají hudbu mládí, rock, metal, punc, Čechomor a vánoční koledy. Mnoho z nich upřednostňuje z pochopitelných důvodů TICHO. Odpočívají procházkami v lesním tichu, na lodích a na horách. Jejich nejčastější větou v přírodě je : To jsou panoramata!!! Pokud jedou do ciziny, asi 50% z nich odpočívá aktivně, například na poznávacích zájezdech, 50% příjemným ležingem. Někdy si zajdou na masáž nebo kosmetiku, ale času je málo.....Opravdovým dopingem je pro ně nejčastěji čokoláda a všechno sladké, někdy stačí buličí oko se šunkou a s olivami, zřídka i bůček s kefírem.
Do restaurace a kina zajdou bohužel jen jednou za měsíc, ale čas na své koníčky si najde 75% z nich. Alarmující informací je to, že 80% z nich nestráví během čtrnácti dnů ani jeden celý den bez nutnosti zapnout počítač.
S tím bychom asi měli něco udělat (já sem patřím také)....Takový nucený black out.

Pokud si učitel a zvláště klíčník koupí něco pro radost, je to sladkost, tričko, knížka, časopis, něco v papírnictví, kvalitní víno do 100 kč., květinu nebo prostě co po cestě uvidí ! Je úžasné, že touha po vzdělání je stále neopouští. Všichni čtou, vzdělávají se a chtějí studovat ještě nějaký cizí jazyk. Ani ruční práce nepřijdou zkrátka- pravidelné aktivity jako šití, pletení, pečení (třeba chleba) a jejich následné rozdávání, nás prostě naplňují radostí. Zajímavé je, že učitelé jsou zvyklí hezky a vkusně se oblékat i doma, náladu si vylepšovat intenzivním svícením bez ohledu na faktury za elektřinu a když je třeba, nad některou z písemných prací i ve vší slušnosti zaklít. Všichni z nich využívají aktivizační metody a jejich práce, jakkoliv je náročná, je naplňuje.

Workshop Klíčování bylo krásné pracovní setkání v předvánoční atmosféře.
 Říká se: Nemusí pršet, jen když kape. Ale tady, ve středu 3. 12. 2014 pršelo.

 Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.


Prosincový workshop Mikuláš a klíčníci

přidáno: 17. 11. 2014 13:15, autor: Kateřina Krausová   [ aktualizováno 17. 11. 2014 13:17 ]

Kolegyně a kolegové,

v rámci akce SBOR SOBĚ Vás upřímně zveme na prosincový workshop

MIKULÁŠ A KLÍČNÍCI

3. 12. 2014 ve 13. 00 v učebně č. 10

Na příjemné a přátelské odpoledne zveme klíčníky i neklíčníky,

Uvítáme :

  • Vytvoření sociálně komunikačního prostředí a přátelské a uvolněné atmosféry

  • Praktické ukázky individuálně ověřených relaxačních technik            (kromě Pilates J)

  • Poučení o metodických vychytávkách a aktivizačních metodách

  • Posílení mezipředmětových vztahů a případné plánování nových projektů

  • Donesené občerstvení v duchu:“ Hlad je jenom skrytá žízeň!“

Sejděme se v Adventu, v co nejvyšším procentu!

Přišli jste k nám... aneb Otevřená škola

přidáno: 4. 3. 2014 4:49, autor: Josef Křeček

Ve čtvrtek 27. února 2014 proběhl na naší škole „tak trochu jiný den otevřených dveří“ s názvem Přijďte k nám aneb Otevřená škola. Akce navazovala na projekt Velké školní klíčování, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a zaměřený na rozvoj mezipředmětových vztahů. Během dne jsme zaznamenali návštěvu přibližně 45 lidí, a to nejen z řad rodičů a zájemců o studium na naší škole, ale i bývalých studentů. Dalších asi 25 lidí se zúčastnilo souběžně probíhajícího semináře hudební výchovy.

Hojně byly navštíveny zejména dopolední ukázkové hodiny.  Zájemci o studium v budoucí primě navštívili primu současnou, adeptky studia na pedagogické škole si vyzkoušely zpěv, nahlédly do hodin dramatické výchovy i cizích jazyků a pohovořily i s některými vyučujícími. Někteří zájemci si vyzvedli i přihlášky ke studiu. Akce tak úspěšně doplnila i klasický Den otevřených dveří, který na naší škole proběhl již v prosinci. Podnětnou akcí byla i výstava seminárních prací společenskovědního semináře ze třídy 4.G,  instalovaná v aule. Zde bylo zajištěno i občerstvení.

Podle zpětné vazby, provedené formou dotazníku, byl náš netradiční den otevřených dveří přijat veřejností pozitivně. Návštěvníci byli  vesměs spokojeni až nadšeni. Oceňovali zejména příjemné prostředí školy, vstřícnost ze strany pedagogů i doprovázejících žáků, maximum informací, zájem, kterého se jim ze strany organizátorů dostalo i konkrétní zajímavé vyučovací hodiny, které navštívili.  Zvlášť byly v dotaznících pozitivně zmíněny výtvarné práce třídy 3.A.  Jejich projekt maleb pro ústav sociálních služeb v Hořicích vzbudil zaslouženou pozornost.

Děkujeme všem našim návštěvníkům za účast a příjemná setkání.  Je asi zbytečné dodávat, že i nadále zůstaneme pro veřejnost otevřenou školou. „Den plný milých setkání, nostalgických chvilek, aktivního učení a nechtěného loučení“, jak zněl širší podtitul akce, inspiroval nejen návštěvníky, ale i nás.

Tento článek včetně fotografií z akce si můžete přečíst také na  www.gymnp.cz/aktualne/clanky/prislijsteknamanebotevrenaskola .


                                                                                                                Josef Křeček1-10 of 65